12. 01 2005

Aloite määräaikaisten työntekijöiden tilanteen selvittämisestä

Valtuustoaloite 12.1.2005

Vuonna 2003 Tampereen kaupungin henkilöstöstä 17 prosenttia oli määräaikaisia tai sijaisia. Vakinainen työsuhde oli vain 79 prosentilla kaupungin työntekijöistä. Työsuhteiden ketjuttamisen kieltävästä laista huolimatta kaupungilla on edelleen töissä henkilöitä, joiden työsopimukset kirjoitetaan määräaikaisina vuodesta toiseen. Ainakin osittain työtehtävät ja niitä suorittavat henkilöt ovat vakinaisia, vain työsuhteet eivät.

Kunnat tarvitsevat 150-160 000 uutta työntekijää tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, kun suuret ikäluokat poistuvat työmarkkinoilta. Vaikka pahimmat pelot työvoimapulasta tuskin toteutuvat, voidaan kuitenkin kysyä, onko Tampereen kaupungilla varaa menettää tulevia osaajia.
 
Määräaikaisen työsuhteen väärinkäyttö on vallan väärinkäyttöä. Työntekijöiden piinaamisella epävarmuudessa voidaan saavuttaa hetkellisesti parempia työsuorituksia, mutta jatkuessaan se nakertaa työhyvinvointia ja lisää turvattomuutta. Kyse on myös sukupuolittuneesta vallankäytöstä, kun 24-44 –vuotiaat naiset tekevät pätkätöitä kaksi kertaa enemmän kuin miehet.
 
Kaupunki markkinoi itseään turvallisena työnantajana, joka panostaa jatkuvaan koulutukseen ja työsuhteidensa kilpailukykyisyyteen. Vakinaisuus ei toki vielä tee työpaikasta kilpailukykyistä, mutta on hyvä alku: yksittäisen työntekijän kohdalla se mahdollistaa monia isoja asioita, kuten asuntolainan tai yleensä tulevaisuuden suunnittelemisen.
 
Esitän, että kaupunginhallitus selvittää jokaisen määräaikaisen työntekijän tilanteen tapauskohtaisesti ja valmistelee suunnitelman pysyväisluontoisissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden työsuhteiden muuttamiseksi toistaiseksi voimassa oleviksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.