09. 09 2005

Onko yksityistäminen itseisarvo?

Käsiteltiin lautakunnassa päivähoidon ja perusopetuksen budjettia. Periaatteessa tilanne näyttää kohtuulliselta: kaikkein huonokuntoisimpien koulujen (Nekala & Rantaperkiö) remontit saadaan ensi vuonna käyntiin ja aikaisemmista peloista huolimatta erityisopetukseen saadaan luultavasti lisäresursseja. Toisaalta koulutarvikkeiden määrärahat jäävät jälleen kerran liian pieniksi ja valtion työllistämistukirahojen loppumisen vuoksi kouluavustajia ei saada yhtä montaa kuin vielä viime vuonna.

Eniten huolestuin itse linjauksesta, jonka mukaan kunnallisen päivähoidon suhteellista osuutta pyritään vähentämään 2 % vuoteen 2009 mennessä. Se tarkoittaa, että meidän päättäjien mielestä yhä suurempi osa päivähoitopaikoista pitää olla kolmannen sektorin ja päivähoitoyritysten järjestämää. Minusta linjauksessa ei ole järkeä: toki hyvää päivähoitoa voidaan järjestää myös kunnallisen ulkopuolella, mutta ei ole lainkaan samantekevää, onko järjestäjä jokin uskonnollinen yhteisö, vanhempien hoitopiiri vai markkinalogiikkaan perustuva yritys. Siksi jätin kohtaan eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide kohtaan 91: Palvelurakenteen monipuolisuuden takaamiseksi ei ole tarkoituksenmukaista määritellä kunnallisen ja yksityisen päivähoidon tavoitteelliseksi suhteeksi 83 % / 17 % vuonna 2008. Kyse on uusliberalistiseen ideologiaan pohjautuvasta tavoitteesta julkisen palvelutuotannon suhteelliseksi vähentämiseksi. Luvut eivät perustu konkreettisiin suunnitelmiin eivätkä siten anna mahdollisuutta arvioida, lisääkö muutos ”todellista vaihtoehtoisuutta” myös asiakkaiden näkökulmasta ja jos, niin miten.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.