17. 05 2006

Aloite kaupungin henkilöstöohjelman linjauksesta koskien vuokratyötä

Valtuustoaloite 17.5.2006

Työvoiman vuokraus on Suomessa kasvava ala. Tilastokeskuksen mukaan työnvälitysfirmojen ja henkilöstön hankinnan alan liikevaihto lähes kaksinkertaistui vuodesta 2000 vuoteen 2004. Vuokratyöläisten osuus työvoimasta on laskentatavasta riippuen noin kaksi prosenttia.
 
Vuokratyövoiman käyttöön liittyy monia ongelmia. Niin kuntasektorilla kuin yrityksissäkin on tavallista, että ihmisiä pidetään pätkätyösuhteissa, vaikka työvoiman tarve on pysyvä. Vuokratyöntekijät tekevät usein samaa työtä kuin muut, mutta pienemmällä palkalla. Vuokratyövoimaa ei enää käytetäkään ensisijaisesti ruuhkahuippujen tasaamiseen, vaan lakisääteisten velvoitteiden kiertämiseen. Vuokratyöntekijöillä teetetään työtä ilman lakisääteisiä taukoja tai tietoa työpäivän kestosta. Lyhyet työsuhteet ja vuokratyöläisten lainsuojattomuus ei kannusta työntekijöitä liittymään ammattiliittoon. Usein lakisääteisten oikeuksien perääminen merkitsee työn loppumista.
 
Yhteiskunnan on puututtava työvoiman vuokrauksen epäkohtiin ja toimittava niin, ettei vuokratyövoiman käytölle ole kasvavaa kysyntää. Tampereella esimerkiksi Tampereen Aterian henkilöstöravintoloissa käytetään jatkuvasti vuokratyövoimaa sen sijaan, että väliaikainen työvoiman tarve tyydytettäisiin paremmalla suunnittelulla, vakinaisten sijaisten järjestelmällä tai rakentamalla oma sijaisrekisteri.
 
Tampereen pitäisi toimia edelläkävijänä ja esimerkkinä hyvästä työnantajasta. Esitän, että kaupungin henkilöstöohjelmaan lisätään linjaus, että työvoimaa vuokraavien henkilöstöyritysten käyttäminen on aina viimesijainen rekrytointikeino.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.