13. 12 2006

Aloite argumenraatiotaitojen opettamisesta vuosiluokille 7-9.

Valtuustoaloite 13.12.2006

Ihmisten välisessä kanssakäymisessä on keskeistä osata ilmaista itsensä ja viestiä toisille tarkoituksensa. Sosiaalisia taitoja tarvitaan yhä enemmän työelämässä, asioiden hoitamisessa ja kansalaisvaikuttamisessa. Ajatusten ja tavoitteiden ilmaiseminen ei valitettavasti ole suomalaisen kulttuurin vahvaa aluetta. Tämä puute voi aiheuttaa tarpeettomia epäselvyyksiä ja vaikeuttaa asiallista keskustelua.
 
Keskustelu- ja perustelutaidon puute hankaloittaa asioimista viranomaisten ja laitosten kanssa, minkä vuoksi se voi haitata esimerkiksi ihmiselle kuuluvien oikeuksien toteutumista tai erilaisten etuuksien saamista. Samaten elinkeinoelämässä tapahtuva toiminta, demokraattinen vaikuttaminen ja erilaisten kansainvälisten yhteyksien hoito voivat kärsiä keskustelukulttuurin heikosta tasosta.
 
Koska kyse on perustavanlaatuisesta taidosta, siihen valmentamisen tulee sisältyä kouluopetukseen. Nykyisessä lukio-opetuksessa tämä on huomioitu esimerkiksi kurssin ”Puheviestinnän taitojen syventäminen” muodossa. Myös ne nuoret, jotka eivät lukiota käy, tulisi päästää osalliseksi puhetaidon opetuksesta. Kaikkien pitäisi saada oppia, millaisia mahdollisuuksia heillä on ilmaista ajatuksensa, vakuuttaa kuulijansa ja perustella väitteitään. Nykyisellään puheviestintä on yläasteen opetusohjelmassa taustalla, mutta sillä ei ole mitään selkeästi määriteltyä paikkaa tai ohjeistusta.
 
Esitän, että Tampereen kaupunki laatii suunnitelman argumentaatiotaidon opettamisesta vuosiluokkien 7-9 kouluissa osana äidinkielen opetusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.