17. 01 2007

Valtuustokysely lastensuojen sosiaalityöstä

Valtuustokysely 17.1.2011

Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelulaki velvoittaa kuntaa puuttumaan perheen toimintatapoihin, jos ne katsotaan lapsen kehitykselle haitallisiksi tai jos lapsen oikeudet ovat uhattuina.
 
Lastensuojelussa työtä tekevien sosiaalityöntekijöiden harteilla on valtava vastuu, sillä asiat ovat usein kiireellisiä ja monimutkaisia. Oman alueen ja sen ihmisten tunteminen on välttämätöntä. Sosiaalityöntekijä joutuu tekemään kauaskantoisia päätöksiä syrjäytymis- tai jopa hengenvaarassa olevien lasten tulevaisuudesta.
 
Tampereella kaikki ei sosiaalityön osalta ole kunnossa. Kaupungilla ei ole riittävästi ammattitaitoisia sosiaalityöntekijöitä. Henkilöstö on ylikuormittunut ja vaihtuu tiheään. Pahimmillaan sosiaaliasemia joutuvat pyörittämään sijaiset, joilla ei ole mitään kokemusta lastensuojelusta.
 
Eniten sijaisia käytetään kesällä. Kuitenkin juuri kesän aikana sosiaalityöntekijöiden ammattitaidon tarve lastensuojelussa korostuu, koska koulujen ollessa kiinni ei monilla lapsilla ole muuta turvaverkkoa. Lyhyissä sijaisuuksissa ei kuitenkaan ole mahdollisuutta paneutua pitkäjänteisesti perheiden tilanteeseen. Kiireen ja suuren työtaakan vuoksi vakituisella henkilökunnalla ei aina ole aikaa sijaisten perehdyttämiseen.
 
Vaikka huostaanottopäätöksestä nimellisesti vastaa aina johtava sosiaalityöntekijä, käytännön työ tehdään sosiaalityössäkin perustasolla. Tampereella on valmisteltu jopa kiireellisiä huostaanottoja sellaisten opiskelijoiden voimin, jotka eivät ole ehtineet opiskella lastensuojeluasioita ja joilla ei ole ollut mahdollisuutta perehtyä kyseessä olevan perheen tilanteeseen – puhumattakaan pitkien yhteistyösuhteiden rakentamisesta. Ainoana apuna työssä on ollut kirjahyllyssä oleva opaskirja.
 
Kysyn, millä tavoin Tampere aikoo jatkossa taata sen, että lastensuojelutyötä tekevät vain ammattitaitoiset, pätevät ja kentän tuntevat sosiaalityöntekijät.
 
Anna Kontulan lisäkysymykset apulaispormestari Sirkka-Liisa Virtasen vastaukseen:
 
Hyvän työnantajapolitiikan mukaisesti pitkäkestoisia työsuhteita voidaan edistää maksamalla työntekijöille riittävää palkkaa. Sosiaalityöntekijöiden palkkataso on Tampereella ollut suurista kaupungeista kaikkein alhaisin. Ero Tampereen ja Turun palkkojen välillä on ollut peräti yli 250 euroa. Mikä on tilanne vastauksessa mainitun sosiaalityöntekijöiden peruspalkkojen tasokorotuksen jälkeen?

Pasi Moision Suomalaisten hyvinvointi –tutkimuksen mukaan 15 viime vuoden aikana köyhyysindeksin alle jäävien lasten määrä on lähes kolminkertaistunut. Täsmälleen samaa vauhtia on kasvanut lastensuojelun avohuollon piirissä olevien lasten määrä. Apulaispormestarin vastauksen mukaan tänä vuonna tehdään arvioita sosiaalityöntekijöiden määrästä eri sosiaaliasemilla ja yksiköissä. Kysynkin, onko tämän arvioinnin yhteydessä tarkoitus selvittää, miten paljon sosiaalityön henkilöstön määrää tulisi lisätä, kun lapsiperheiden köyhyys ja sen mukana tukitoimenpiteiden tarve edelleen kasvaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.