21. 02 2007

Aloite lapsilisän huomiottajättämisestä harkinnanvaraisessa toimeentulotuessa

Valtuustoaloite 21.2.2007

Lapsilisät ovat kaikkia alle 17-vuotiaita lapsia koskeva universaali etuus. Ne ovat verotonta tuloa, jonka tarkoitus on kompensoida lapsista aiheutuvia kuluja. Toimeentulotukea saavilla perheillä lapsilisät lasketaan kuitenkin ensisijaiseksi tuloksi kuten muukin sosiaaliturva. Tästä johtuen lapsilisät pienentävät lapsiperheiden toimeentulotukea, koska lapsilisiä vastaava summa leikataan kokonaisuudessaan pois toimeentulotuesta. Näin lapsilisät eivät tasaa eroja toimeentulotukea saavien lapsellisten ja lapsettomien perheiden välillä.
 
Alle 18-vuotiaiden lasten suhteellinen köyhyys on Suomessa kolminkertaistunut vuosina 1994-2004. Pääsyynä tähän kehitykseen on se, että toimeentulotuen normit
eivät ole nousseet yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Kaikkein köyhimmät perheet ovat käytännössä jääneet ilman niitä pieniä korotuksia, joita muiden lapsiperheiden tulonsiirtoihin on viime vuosina tehty.
 
Sosiaalihuoltolaissa määritellään toimeentulotuen minimitaso. Mikään ei kuitenkaan estä kuntia sitä ylittämästä. Köyhiin lapsiperheisiin suunnatut tulonsiirrot ovat paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti perusteltuja, sillä tutkimusten mukaan köyhyys on tärkeimpiä syitä kalliiden lastensuojelutoimien lisääntyneelle kysynnälle.
 
Esitän, että harkinnanvaraisena toimeentulotukena Tampereen kaupunki jättää lapsilisät huomioimatta laskettaessa viimesijaisen toimeentulotuen perusteita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.