23. 05 2007

Aloite ihmisoikeusrikkomuksiin yhteydessä olevien tuotteiden myynnin kieltämisessä kouluissa

Valtuustoaloite 23.5.2007

Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman yhtenä tärkeänä tavoitteena on, että oppilaat oppivat edistämään hyvinvointia sekä omassa yhteisössään että globaalilla tasolla. Tavoitteena on kasvatuksen keinoin saada lapset ja nuoret ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta. Edelleen painotetaan sitä, että oppilas oppii arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksumaan kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja.
 
Monissa Tampereen kouluissa on edelleen virvoitusjuoma-automaatteja. Terveysnäkökulman ohella ongelmallista on, että useissa automaateissa myydään ylikansallisten yhtiöiden tuotemerkkejä. Näiden yhtiöiden toiminta globaalilla tasolla on räikeässä ristiriidassa opetussuunnitelman vastuullisuutta korostavien tavoitteiden kanssa.
 
Räikeimpiä esimerkkejä on Coca Cola, jonka tehtailla eri puolilla maailmaa on estetty työntekijöiden järjestäytyminen ja esimerkiksi Kolumbiassa lukuisia ay-aktiiveja on kidutettu ja ainakin kahdeksan tapettu yhtiön hiljaisella suostumuksella. Coca Cola -yhtiön toiminta on johtanut myös laajoihin ympäristöongelmiin, koska juomatehtaat ovat imeneet useista paikoista pohjavesiä siten, että paikallisväestö joutuu hakemaan vettä yhä pidempien matkojen päästä.
 
Coca Colan ja muiden vastuuttomasti toimivien ylikansallisten yhtiöiden juoma- ja välipala-automaatteja on monissa maissa poistettu kouluista juuri ihmisoikeussyihin vedoten. Koulujen ei pitäisi olla välillisestikään osallisena näiden yhtiöiden toiminnan tukemisessa. Suomessa Opetushallitus ja Kansanterveyslaitos ottivat maaliskuun puolivälissä kantaa siihen, että makeis- ja virvoitusjuoma-automaateilla ei ole sijaa kouluympäristössä. Muistion mukaan ”koulun ei ole tarkoitus toimia markkinointikanavana. Jos automaatin kyljessä on virvoitusjuoma- tai makeismainos, kyse on markkinoinnista”.
 
Esitän, että Tampereen koulut toimivat opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja sen mukaisesti kaupunki kieltää ihmisoikeusrikkomuksiin yhteydessä olevien yritysten juoma- ja välipala-automaattien pitämisen tai muun myynnin ja markkinoinnin kaikissa kouluissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.