25. 03 2009

Aloite liikennöintisopimuksen uusimatta jättämisen Veolia Transport Tampereen kanssa

Valtuustoaloite 25.2.2009

Tampereen kaupunki on ulkoistanut osan bussilinjoista Veolia Transport Tampere –yritykselle, jonka omistaa monikansallinen liikenneyritys Veolia. Veolia on saanut kansainvälistä kielteistä huomiota, koska se rakentaa raitiovaunulinjaa miehitetyillä palestiinalaisalueilla sijaitsevien Länsirannan laittomien juutalaissiirtokuntien ja itä-Jerusalemin välille. Kansainvälisen lain vastainen rakennushanke rikkoo Geneven sopimusta ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia.

Tekemällä yhteistyötä Veolian kanssa Tampereen kaupunki tukee osaltaan Lähi-idän konfliktin jatkumista. Siirtokunnat ovat suurin yksittäinen este rauhan rakentamiselle ja palestiinalaisten itsemääräämisoikeuden kunnioittamiselle.

Israelin hyökättyä Gazaan ja sodan aikaisten vakavien ihmisoikeusrikkomusten tultua ilmi on kansainvälinen liike Israelin asettamisesta laajan boikotin alaiseksi kasvanut. Myös kunnat voivat hankintalakia rikkomatta kantaa kansainvälistä vastuuta, kuten Tampere on tehnyt esimerkiksi ryhtymällä Reilun kaupan kaupungiksi.

Tukholmassa Veolia ei saanut hoidettavakseen arvokasta metrosopimusta, koska sen toiminta Israelissa asetettiin kyseenalaiseksi.

Edellä olevan perusteella esitämme, että Tampere jättää uusimatta liikennöintisopimuksen Veolia Transport Tampere –yrityksen kanssa ja selvittää mahdollisuutta yhteistyön lopettamiseen jo tällä sopimuskaudella. Veolian ajamat linjat voidaan siirtää TKL:n vastuulle ja tarjota sen työntekijöille mahdollisuus siirtyä TKL:n palvelukseen.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.