25. 11 2009

Aloite pääomaverojen saattamisesta kunnalliverotuksen piiriin

Valtuustoaloite 25.11.2009

1990-luvun alusta alkaen pääomatulot ovat Suomessa kasvaneet ja niiden bruttokansantuoteosuus vahvistunut. Pääomatulot painottuvat korkeimpiin tuloluokkiin ja näissä ansiot pyritäänkin mahdollisuuksien mukaan kääntämään pääomatuloiksi alhaisemman verorasituksen vuoksi.

Pääosa kuntien verotuloista tulee kunnallisveroista, joita maksetaan palkkatuloista ja julkisista tuista. Pääomatuloja kunnallisvero ei koske. Jos siis kuntalainen saa ansionsa pelkästään pääomatuloista, hän ei maksa kunnallisista palveluista lainkaan.
 
Olisikin järkevää ja oikeudenmukaista uudistaa kunnallisverotusta siten, että myös pääomatuloista maksettaisiin kunnallisveroa. Pääomatuloja maksettiin Suomessa yksityisille henkilöille vuonna 2007 yli 11,5 mirjardia euroa. Siitä pidätetty kunnallisvero ylittäisi merkittävästi vuoden 2010 kaikkien kuntien rahoitusvajeen.
 
Esitämme, että Tampereen kaupunki ehdottaisi valtioneuvostolle uudistusta pääomatulojen saattamisesta kunnallisverotuksen piiriin.
 
Jari Heinonen & Anna Kontula

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.