13. 10 2010

Aloite sosiaalisesta luototuksesta

Valtuustoaloite 13.10.2010

Tampere on kuuluttanut uusia tapoja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. Lupaava uudistus olisi sosiaalisen luototuksen käynnistäminen Tampereen sosiaalityössä. Sosiaalisesta luototuksesta on muualta Suomesta hyviä kokemuksia, se on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi katkaista alkava köyhyyskierre ja huolellisesti järjestettynä luototuksesta saadut korkotuotot ovat osoittautuneet tappioita suuremmiksi.

Sosiaalinen luotto on kaupungin myöntämä matalakorkoinen laina. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka kykenevät suoriutumaan takaisin maksusta, mutta joilla ei esimerkiksi tulojen vähyyden tai vakuuksien puuttumisen vuoksi ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista lainaa muualta. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esimerkiksi kodin kunnostukseen, työllistymistä edistäviin hankintoihin, omaisen hautajaisjärjestelyihin tai muihin hakijan itsenäisen selviytymisen kannalta perusteltuihin menoihin.
 
Esitämme, että Tampereen kaupunki ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin sosiaalisen luototuksen järjestämiseksi osaksi kaupungin sosiaalihuoltoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.