24. 11 2010

Aloite Green Office-ohjelmaan liittymisestä

Valtuustoaloite 24.11.2011

Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja sen rajoittaminen siedettävälle tasolle vaatii suuria ja pieniä toimia päästöjen vähentämiseksi erityisesti teollisuusmaissa. Valitettavasti Suomen ilmastopolitiikka on WWF:n ja Ecofys-järjestön tuoreen seurantaraportin mukaan heikolla tasolla.

Päästövähennyksiin pitää sitoutua kaikkien toimijoiden, mutta ilman edelläkävijöitä se tuskin onnistuu. Myös Tampereen pitää osallistua nykyistä voimakkaammin ilmastonmuutoksen torjumiseen.
 
WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen kehittämällä toimistojen ekotehokkuutta. Sen avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta.
 
Keinoina on kestävien elämäntapojen edistäminen lisäämällä työntekijöiden ympäristötietoisuutta ja ilmastonmuutoksen hidastaminen mm. edistämällä energian säästöä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Green Officen avulla toimiston ekologista jalanjälkeä voidaan pienentää helpolla tavalla ja saada samalla aikaan kustannussäästöjä. WWF:n mukaan Green Office soveltuu sekä yritysten että julkishallinnon käyttöön.
 
Esitän, että Tampereen kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimiin Green Office –ohjelmaan liittymiseksi ja sen kriteerien täyttämiseksi koko organisaatiossaan.

Anna Kontula

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.