07. 02 2011

Aloite työnohauksesta

Valtuustoaloite 7.2.2011

Tampereen kaupunkistrategian päämääriä ovat työhyvinvoinnin kehittäminen ja kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen työnantajana. Palvelurakenteiden muutokset ja työn kuormittavuuden lisääntyminen vaikuttavat henkilöstön työssä jaksamiseen. Tulevaisuudessa henkilöstöltä odotetaan erityistaitojen ohella entistä laajempaa tehtäväkokonaisuuksien hallintaa.

Työnohjaus on menetelmä, jolla voidaan kehittää työtä, lisätä työntekijän jaksamista ja ammattitaitoa sekä parantaa työyhteisön toimintaa. Työnohjaus on luottamuksellista ja tavoitteellista toimintaa, jossa ammattikoulutettu ohjaaja tukee ohjattavaa löytämään uusia ratkaisuja, näkökulmia ja toimintatapoja työssään. Tavoitteena on siis ohjattavan ammattitietojen ja –taitojen lisääminen, ammatti-identiteetin selkeyttäminen ja vahvistaminen sekä henkinen ja persoonallinen kasvu. Työnohjauksen vaikuttavuudesta on tutkimusnäyttöä sekä Suomesta että kansainvälisesti.

Työnohjaus tapahtuu säännöllisissä tapaamisissa ohjaajan ja ohjattavan tai ohjattavan työryhmän kanssa. Siinä on kyse pitkäjänteisestä (1-3 vuotta) prosessista, jossa tapaamisia ulkopuolisen ammattilaisen (työnohjaajan) ja työntekijän välillä on säännöllisin väliajoin. Ohjauksessa voidaan käyttää erilaisia työskentelytapoja, keskustelua ja toiminnallisia menetelmiä sekä kotiharjoituksia.

Tällä hetkellä Tampereen kaupungilla on 65 hyvinvointipalvelujen työntekijää, joilla kullakin 1 – 2 sisäistä työnohjaussuhdetta ja ohjaukseen tarvittava koulutus. Kustakin työnohjaussuhteesta heille maksetaan 50 euron korvaus kuukaudessa ja he saavat ohjata omalla työajallaan. Lisäksi kaupunki ostaa työnohjaajakoulutusta yksityisiltä markkinoilta noin 150 000 eurolla vuodessa.

Suuressa organisaatiossa hankittu työnohjaus ei kuitenkaan riitä kysyntään. Lisäksi arvioidaan, että kaupungin omien työnohjaajien määrä tulee putoamaan lähivuosina tuntuvasti eläköitymisten ja lisääntyneiden työpaineiden vuoksi.

Esitämme, että Tampereen kaupunki alkaa järjestää omaa työnohjaajakoulutusta riittävän ja pätevän työnohjauksen turvaamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.