07. 03 2011

Aloite kulttuuriluotsien rekrytoimiseksi

Valtuustoaloite 7.3.2011

On sekä maahanmuuttajan että vastaanottajamaan etu, että uudet asukkaat oppivat selviytymään arjesta itsenäisesti mahdollisimman pian. Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin ei kuitenkaan ole helppoa. Kielen lisäksi maahanmuuttajan on omaksuttava vieraita koodeja ja toimintatapoja viranomaisjärjestelmistä taloyhtiön lauantaisaunaan.

Sopeutumista helpottaa, jos tulijan lähipiirissä on suomalaisia tai Suomessa pitkään asuneita henkilöitä. Valitettavan moni joutuu kuitenkin etsimään vastaukset yksin ja usein kantapään kautta. Kulttuuristen tietojen ja taitojen puute onkin todettu tärkeäksi selittäjäksi maahanmuuttajien korkean syrjäytymisriskin taustalla.

Tampereen maahanmuuttajien neuvontapalvelu tarjoaa kotoutumisapua useilla eri kielillä. Neuvontaa on kuitenkin saatavilla vain joitakin viikkotunteja, vaikka tarve olisi huomattavasti suurempaa. Puhelinpalvelu on ajoittain pahoin ruuhkautunut, eikä neuvojilla ole aikaa yhdessä asiointiin ja muuhun kenttätyöhön. Neuvojina toimivat ostopalveluna hankitut tuntityöntekijät, joten sitoutuminen ja kehittyminen neuvontatyössä on vaikeaa.

Avuksi voitaisiin kouluttaa pitkään Suomessa asuneita maahanmuuttajia kokoaikaisiin työsuhteisiin. Heidän tehtävänään olisi toimia kulttuuritulkkeina ja tarjota yhteiskuntatietoja ja -taitoja erityisesti vastikään Suomeen muuttaneille siirtolaisille. Hyvin hoidettu alkuvaiheen perehdyttäminen palkitsee maahanmuuttajien nopeampana kotoutumisena.

Esitänkin, että Tampereen kaupunki aloittaa maahanmuuttajien kulttuurista sopeutumista helpottavien kulttuuriluotsien rekrytoinnin.

Anna Kontula

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.