14. 03 2012

Asekaupan salaussopimus Israelin ja Suomen välillä

Arvoisa puhemies! Hallitus ja puolustusvaliokunnan enemmistö esittävät hyväksyttäväksi sopimusta, joka tekisi Israelin ja Suomen välisestä asekaupasta valtiosalaisuuden. Keskityn puheenvuorossani kahteen seikkaan – ensin esityksen eduskuntakäsittelyyn ja sitten sen periaatteellisempiin ongelmiin.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomi tekee tietoturvallisuussopimuksen pelkästään puolustus- ja turvallisuusyhteistyötä varten. Jo siksi sopimusta pitäisi tarkastella myös perustuslain ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Asianmukaisen valiokuntakäsittelyn sijaan
esitystä on kuitenkin nyt käytetty vain puolustusvaliokunnassa, jossa sielläkin
kuultiin asiantuntijoina ainoastaan kahta virkamiestä.

Perustuslakiarviointia huutaa ainakin sopimuksen suhde julkisuusperiaatteen tiedonsaantioikeuteen. Esityksessä määräysoikeus aineiston julkisuuteen säilyy sen luovuttaneella valtiolla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun Suomi ostaa Israelista aseita, se samalla antaa Israelille määrittelyvaltaa siihen, mitä tietoja Suomessa salataan.

Vaikka puolustusvaliokunnassa tehtiin esitys perustuslakiulottuvuuden selvittämiseksi, se jäi vaille kannatusta. Edes viime aikoina niin innokkaasti avoimuuden ja autonomian puolesta puhuneita perussuomalaisia ei nyt huolettanut jakaa suomalaista julkisuusharkintaa Lähi-itään saakka.

Arvoisa puhemies,

Isompi kysymys on, mihin Suomi ylipäätään tarvitsee tällaista sopimusta. Meillä kun ei pitäisi olla Israelin kaltaisen lastenkiduttajavaltion kanssa aseyhteistyötä lainkaan.

Suomi ajaa parhaillaan YK:ssa laillisesti sitovaa sopimusta, joka kieltäisi asekaupan ihmisoikeuksien tai kansainvälisen lain loukkauksiin syyllistyvien maiden kanssa. Israel kuuluu selvästi näiden maiden joukkoon. Israel on sekä YK:n että kansainvälisesti arvovaltaisimpien ihmisoikeusjärjestöjen mukaan syyllistynyt toistuvasti vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, sotarikoksiin ja mahdollisiin rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Kansainvälisen lain asiantuntijoiden keskuudessa, niin Suomessa kuin ulkomailla, vallitsee yksimielisyys Israelin räikeistä ihmisoikeusrikkomuksista ja kansainvälisen lain loukkauksista.

Tämä Suomen aloitteesta käynnistynyt asekauppakieltohanke joutuu perin outoon valoon, kun Suomi samaan aikaan ilmoittaa tavoittelevansa tiiviimpää turvallisuus- ja aseyhteistyötä Israelin kanssa. Kuvaa ei ainakaan kaunista se, että nimenomaan Israel-asekauppa on herättänyt julkisuudessa paljon arvostelua. Siten siihen liittyvät salaushankkeet ovat demokratian ja ihmisoikeuksien kannalta erityisen kyseenalaisia.

Puheeni täysistunnossa 14.3. koskien turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Israelin välillä. Hallituksen esitys kokonaisuudessaan:  HE 4/2012.

2 thoughts on “Asekaupan salaussopimus Israelin ja Suomen välillä

  1. Anna Kontula!

    Todella vakuuttava ja erinomainen puheenvuoro tärkeästä asiasta. Suomella EI SAA olla aseyhteistyötä YK:n päätöksiä rikkovan valtion kuten Israelin kanssa. Asioiden salaamispyrkimykset eivät sovi avoimeen demokraattiseen yhteiskuntaan.

    Jatka rohkeasti linjalla jossa puolustetaan rauhaa ja toimitaan sen puolesta ettei Suomeen hankita hyökkäysluonteisia aseita kuten vaikkapa ilmasta maahan ammuttavia kauaskantoisia ohjuksia. Suomen on osoitettava aina olevansa rauhan puolella omalla esimerkillään.

    Esa Tikkala
    musiikinopettaja Rovaniemeltä

  2. Hienoa, näin pitää kansanedustajan toimia, pysyä tarkkana ja kiinnittää huomio oikeudenmukaiseen käytäntöön. Aivan käsittämätöntä, että yhä vielä Suomessa esiintyy ”silmien ummistamista” Israelin toiminnan suhteen?!? Kuinka laajalti Israelin Ystävillä onkaan vaikutusvaltaa..? Israelissakin on oppositio ja rauhanliike, ei se ole (onneksi) yhtenäinen poliittisissa asioissa. ”Pyhän maan” kyseenalaista imagoa yrittää tietyt tahot pitää yllä.. en kyllä käsitä miten moinen voi onnistua nykyisen tiedonvälityksen aikana!?! Näistä asekauppa-asioista täytyisi pitää enemmänkin ”meteliä”. Toivottavasti mahdollisimman moni kansanedustaja lähtee samoille linjoille kanssasi!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.