20. 07 2012

Miten kaupallisesta seksistä tulisi säätää laissa?

Kaupallisen seksin säätelystä on käyty keskustelua kauan, mutta silti argumentointi nojaa edelleen elokuvien pohjalta syntyneisiin mielikuviin. Koska uusi kierros on jälleen alkamassa, kiitos oikeusministeri Henrikssonin (”Seksin ostokielto voi laajentua”, HS 20.7.), on aika purkaa taas myyttejä.

 

”Osto pitää kieltää kokonaan, koska nykyiseen lainsäädäntöön liittyy näyttöongelmia.” (= Henrikssonin ensimmäinen perustelu)

Anna: Tällä hetkellä seksin osto on kielletty alaikäiseltä, paritetulta tai ihmiskaupan uhrilta. Laki syntyi muutama vuosi sitten ostokiellon vastustajien ja kannattajien kompromissina. Sen ainoiksi vaikutuksiksi näyttää tosiaan jääneen ulkomaalaisten seksityöntekijöiden aseman heikkeneminen sekä poliisin resurssien haaskaus rangaistuksiltaan vähäisiin ostorikoksiin. Näytön keräämisen hankaluus ei kuitenkaan vielä ole perustelu kiellon laajentamiselle.

 

”Osto pitää kieltää kokonaan, koska nykyinen laki ruokkii ihmiskauppaa.” (= Henrikssonin toinen perustelu)

Anna: Näkemissäni haastatteluissa Henriksson ei ole kertonut, miksi nykyinen laki hänen mielestään ”ruokkii ihmiskauppaa”. Oletan Henrikssonin kuitenkin tarkoittavan, että naapurimaita sallivampi laki lisää ostoseksin kysyntää ja siinä sivussa ihmiskauppaa. Totta päättelyketjussa on ainakin se, että ihmiskauppaa ei ole ilman kysyntää, ei seksiteollisuudessa sen paremmin kuin rakennusteollisuudessa, maataloudessa tai ravintola-alallakaan. Tästä ei kuitenkaan vielä seuraa, että lain tiukentaminen olisi tehokas keino vähentää ihmiskauppa – jos näin olisi, meidän kannattaisi määrätä sakkoja myös ydinsähkön tilaamisesta, ostopuolukoista ja asioinnista etnisessä ravintolassa. Yhtä perusteltua onkin olettaa (kuten itse teen), että jokainen kriminalisointi pikemmin kasvattaa sitä seksialan harmaata puolta, jossa ihmiskauppiailla on tilaa temmeltää.

 

”Osto pitää kieltää, koska prostituutio on väärin.” (= usein keskustelussa esiintyvä väite, ei kuitenkaan Henrikssonin suusta)

Anna: Se, että joku tai monet pitävät toimintaa moraalittomana, ei vielä tarkoita, että siitä olisi syytä säätää lailla. Esimerkiksi vaikka monet paheksuvat syrjähyppyjä, ei yksiavioisuudesta ole Suomessa katsottu tarpeelliseksi säätää lailla.

 

”Oston täyskielto vähentäisi seksikauppaa.” (= usein keskustelussa esiintyvä väite, ei kuitenkaan Henrikssonin suusta)

Anna: Tästä ei ole näyttöä. Oston täyskielto on toteutettu Ruotsissa ja Norjassa, mutta kummankin kohdalla on epäselvää, onko laista seurannut määrällisiä muutoksia. Vertailua on vaikeaa tehdä, sillä ostokielto johtaa seksikaupan piiloutumiseen, jolloin määrien arviointi käy entistä vaikeammaksi. Ruotsissa yleinen mielipide näyttää muuttuneen kielteisemmäksi seksikauppaa kohtaan, mutta ostajien määrä on pysynyt suurin piirtein ennallaan.

 

”Ongelmat poistuu, kun bordellit laillistetaan ja tehdään prostituutiosta työ muiden joukossa.” (= usein keskustelussa esiintyvä väite, ei kuitenkaan Henrikssonin suusta)

Anna: Siellä missä bordellilaitos on käytössä, se on yleensä rakennettu asiakkaiden ja parittajien, ei seksityöntekijöiden ehdoilla. Työskentely tällaisessa bordellissa voi heikentää seksityöntekijän autonomiaa monin tavoin. (Sen sijaan pienet työntekijöiden itsensä pyörittämät ”osuuskontabordellit” näyttävät toimivan päinvastaiseen suuntaan.) Niin kauan kuin seksityöhön liittyy voimakas sosiaalinen leima, ei sitä voida kohdella lainsäädännössä samoin kuin muita töitä, vaan suojelu- ja voimaannuttamisnäkökulmiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

 

”Seksikauppa pitää laillistaa, koska monet ihmiset (miehet) eivät muuten saa seksiä.” (= usein keskustelussa esiintyvä väite, ei kuitenkaan Henrikssonin suusta)

Anna: Ruumiillinen autonomia on vain omaa kehoa koskeva oikeus. Seksi toisen ihmisen kanssa ei ole sellainen perusoikeus, jota valtiovallan tulisi suojella.

 

”Suurin osa seksin myyjistä on pakotettuja/vapaaehtoisia/ihmiskaupan uhreja/itsenäisiä yrittäjiä/narkkareita/nymfomaaneja…” (= usein keskustelussa esiintyvä väite, ei kuitenkaan Henrikssonin suusta)

Anna: Kaupallisen seksin kenttä on tavattoman laaja. Siellä toimii kirjava joukko ihmisiä, valtasuhteita ja elämäntilanteita. Siten kaikki yleistykset ovat vääriä ja johtavat huonoon lainsäädäntöön.

 

Itse kannatan palaamista järjestelmään, jossa paritus ja ihmiskauppa on kriminalisoitu, mutta ostaminen ja myyminen eivät. Seksityöntekijöiden aseman parantamisen kannalta tärkeää olisi poistaa myös epäily seksin myynnistä käännytysperusteena. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että kaupallisen seksin ongelmakohtia ei ole missään onnistuttu hillitsemään rikoslainsäädännöllä – siihen tarvitaan sosiaali- ja koulutuspolitiikkaa.

 

Kirjoitus perustuu viiden vuoden tutkimustyöhön seksityöntekijöiden parissa. Sen tuloksista voi lukea tarkemmin väitöskirjastani Punainen exodus (Like 2008).

8 thoughts on “Miten kaupallisesta seksistä tulisi säätää laissa?

 1. Tämä on tavallaan erikoisella tapaa käytetty argumentti ”Ruumiillinen autonomia on vain omaa kehoa koskeva oikeus. Seksi toisen ihmisen kanssa ei ole sellainen perusoikeus, jota valtiovallan tulisi suojella.” koska tottakaihan tämä koskee mitä tahansa työtä. Pitäisi olla sanomattakin selvää, ettei ketään pitäisi pakottaa seksityöhön aseella tai karkotuksella uhaten. Kuitenkin joskus kun joku söpö nörtti ehdotti prostituutiokäyntien kela-korvattavuutta joissain erityistapauksissa, juuri tuolla perusteella monet vetivät herneen nenään. Kuitenkin ihan samalla tavalla ketään ei saa aseella tai karkoituksella uhaten pakottaa olemaan kirurgi, ja monien leikkausten valtiollinen korvattavuus on ensiarvoisen tärkeää.

  1. Isoin ongelma minulle kuitenkin on MIKSI seksistä ylipäätään pitää maksaa missään olosuhteissa.

   Vauraus on kautta historian antanut joillekkin ihmisryhmille vallan toisen kehoon, vallan pyytää, vaatia olettaa saavansa seksipalveluja. Loput yksinäiset ovat hoitaneet seksin kaipuunsa toisella tavalla. Vaihtoehtoja riittää. Monia kulttuuriin piintyneitä tapoja on lopettetu, kun niin on päätetty.

   Enkä oikein ymmärrä mitä oikeastaan tarkoitetaan sillä, että kaupallinen seksi hyväksytään Annan kuvailemissakaan olosuhteissa. Miten se toimisi ja miten tähän suhtauduttaisiin, verotuksessa tai työvoimatoimistossa? Voisiko työtön kieltäytyä seksipalvelun antamisesta?

   1. Hei Tuija,

    ihmset puuhaavat paljon asioita, joiden kohdalla minn tekee mieli kysyä, MIKSI. Se ei kuitenkaan ole poliittisesti olennaista. Olennaista on, missä määrin osapuolet tekevät niitä asioita vapaasta tahdostaan ja onko autonomiaa mahdollista kasvattaa.

    Työttömyystoimistoissa ei nytkään velvoiteta ketään yrittäjämuotoiseen työhön tai liittymään osuuskuntiin, joten en nä tässä mitään erityistä kysymystä.

 2. Anna
  Esiintymisesielisessä televisiokeskustelussa oli mahtava. Ainoa mahdollinen lisättävä sinun naseviin kommentteihissi entisena työlemän työkkttömyyde ja sosiaalise huono-osaisuuden tutkijana sekä maahamunntontutkijana on, että rasismin lähderyhmiin pitäisi ruotsalaisvaikutteisten hermasswoni kaltaisten feministien ja räsäsen kaltaisten tekopyhien kristillisten ohella lisätäpoliisiviranomaisten joide listaa ovat maahanmuuttjat ja m tiukentaaam. seksityölläiset olleet jo useita vuosikyymmeniä. taustalle on selkeä pyrkimys tiukintaanäisen ryhmien kovakourasta kontrollia. yhteiskuunnan keoolo haluttaissi mm. äntäätakaisiu useammimalla vuosikymmeni jonnekin 1940-luvun tasolle asti. Keinona on seurata tässä suhteessa Ruotsin ja Norjan omaksumaa ryhtiliikettä.

  Ne perustelut, joita vastapuolesi edustitai mm. Henrkison edustaa vaikuttavattatavat yllättävän huterilta jos vedotaan poliisi tilastoihin ns järjestäysyneen ammattirikollisuuden uskottuun vähentymiseen.Jo gradutaslla tämä tulisi tunnistaa ja jo ensimmäisellä tilastitieteen tukiaihekurssilla joka pidettiin Tampereen kesäyliopistossa 1960-luvun assistentti Heikki Liedes kertoi että valhesana eri vertalumuodot ovat valhe,emvalhen ja tilasto.. Jokaisen gradutasoisen opiskejan tämäåpitää tieteää ja tarkastella tällaisa tietoja surella varovaisuudella . Tilanne onerityisen pulmallinen täässä tapauksessa kun seksiragaisusten koventaminen on työntänyt merkittävän osan kättäytymisestä maan alle, minkä uskon aiheuttaneen mm. Ruotsin kohdalla tapahtuneen tilastotitetojen näennäisen kanistumisen ”kaunistumsnen”,ku asiaa einään mitata samantapaisin mittarein.

  JOTEN MENESTYSTÄ TAISTELULLESIN SEKSITYÖLÄISTEN JA MAAHAMUTTAJIEN PUOLESTA..

  tUTKIJA EMERiITUS
  helsingin yliopisto

 3. Hei

  Seksin oston täyskielto on erittäin huono idea. Päinvastoin kuin kuvitellaan, se lisää seksikauppaa ja prostituoitujen alttiutta joutua rikollisten uhriksi.

  On hyvin helppo erottaa ihmiskauppa laillisesta prostituutiosta. 1) Passi. Jos prostituidulla on oma passi, on todennäköistä ettei kukaan kiristä häntä ja hän toimii itsenäisesti. 2) Työpaikka. Silloin on syytä epäillä ihmiskauppaa kun seksityöläinen tekee töitänsä hämärässä baarissa, tai hierontalaitoksessa.

  Lain astuessa voimaan prostituutio ei todellakaan lopu, mutta prostituidut jäävät täysin ilman lain suojaa.

  Motoristirikollisjärjestöt saavat uuden myyntiartikkelin laittomiin klubeihinsa. Niissä pyörii aseet, huumeet ja tyhmät ihmiset, joten laittomassa asemassa oleva prostituiutu on kuin vertavuotava uimari hai altaassa.

  Koska me olemme ihmisiä ja nisäkkäitä, meillä on samanlaiset tarpeet kuin simpansseilla ja delfiineillä. Molemmat lajit ovat seksuaalisesti aktiivisia ja kaikista aktiivisin laji on ihminen. Lakia säätävät kuvittelevat olevansa jotakin muuta kun todellisuudessa ovat ja haluavat ulottaa käsityksensä koskemaan kaikkia suomalaisia vain siksi, että istuvat kääntelemässä papereita.

  Laki on vaarallinen myös siksi, että moraalisesti ahdas körttimielisyys on vallannut hallituksen, koska Kokoomuksella oli vaikeuksia haalia enemmistöä hallituksen taakse. Nyt nämä uskonto ja moraalihihhulit yrittävät viedä Suomen takaisin 60 -luvulle alkoholi, uskonto ja seksiajatuksineen.

  Menestyäkseen Suomen pitäisi kulkea täysin toiseen suuntaan ja purkaa ihmisiä suojelemaan tarkoitettua sääntelyä, joka todellisuudessa toimii vain moraalisena ja taloudellisena kahleena ihmisen normaalille toimeliaisuudelle.

  Vastustan lakia ja olen valmis tekemään työtä sen torppaamiseksi.

  Kuvaavaahan lain laatimisessa on taas se, että alan ammattilaiset ja tukijärjestöt ovat täysin lakia vastaan, mutta ministeriössä heitä ei kuunnella. Tämä viittaa siihen, että lain todelliset tarkotusperät ovat aivan muualla kuin ihmiskaupassa.

  Jos haluamme ottaa Pohjoismaista mallia, erotaan aluksi Eurosta.

 4. Tästä kuvaavana esimerkkinä on Suomeen vuonna 2006 säädetty seksin oston kieltävä laki. Suomessa lakia perusteltiin paljolti sillä, että naapurimaamme Ruotsi oli ottanut sellaisen käyttöön jo 2000-luvun alussa. Monet tasa-arvo- ja naisasiajärjestöt lobbasivat voimakkaasti lain puolesta.

 5. Useiden tutkimusten mukaan prostituution määrä on vähentynyt seksuaalisesti vapaamielisimmissä maissa, todennäköisesti ei-kaupallisen seksin saatavuuden helpottumisen vuoksi.

 6. Toinen seikka mikä häiritsee keskustelussa on, että kaikki kokemukset dekriminalisoinneista (Dekriminalisaatio tarkoittaa lähestymistapaa, joka ottaa lähtökohdaksi seksityötä tekevien ihmis- ja perusoikeudet. Dekriminalisaatio tarkoittaa aikuisten molemminpuoliseen yhteisymmärrykseen perustuvan kaupallisen seksin poistamista rikoslain piiristä ja sen lähestymistä sosiaalisena kysymyksenä. Tällöin resursseja voidaan keskittää todellisten rikosten kuten ihmiskaupan, törkeän parituksen torjuntaan) ja laillistamisista sekä kansainväliset sopimukset, suositukset ja päätökset, joissa vaaditaan ja suositellaan dekriminalisointia ja laillistamista/mahdollisimman vähän kriminalisointeja sivuutetaan keskustelusta ja lainsäädännöstä, puhutaan pelkästään Ruotsin mallista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.