08. 04 2014

Puhe valtiontalouden kehyksistä

Arvoisa puhemies! Me kaikki tiedämme, että suhdannevaihtelut ovat monen tekijän summa. Useimmat näistä ovat kansallisen päätöksenteon ulkopuolella. Siten uuden noususuhdanteen käynnistäminen on poliittisena tavoitteena epärealistinen. 

Sen sijaan politiikalla voidaan, ja pitää vaikuttaa suhdannekäyrien jyrkkyyteen. Kun turvaverkot kantavat, palvelut pelaavat ja infrastruktuuri on kunnossa, talouden laskusuhdanteet eivät kolhi niin pahasti ja kun nousu sitten taas alkaa, on kone valmis kiihdyttämään.

Arvoisa puhemies,

Vasemmistolle vastuullinen politiikka tarkoittaa yhteiskunnan perustoiminnoista huolehtimista.

Valitettavasti hallitus on päättänyt toimia juuri päinvastoin. Perusasioista huolehtimisen sijaan se yrittää ratkaista tämän päivän toimeentulo-ongelmia myymällä ne työkalut, joilla huomisen leipä pitäisi ansaita.

Lähes ihmisiän ajan on Suomen vahvuus ollut sen hyvinvointirakenteissa. Niillä on taattu koko kansakunnan resurssien hyödyntäminen sekä yhteiskunnallinen vakaus – molemmat asioita, joita muu maailma meiltä kadehtii.

Nyt näitä rakenteita rapautetaan urakalla. Perusturvaa heikennetään leikkaamalla lapsilisiä ja tärkeimpien tulonsiirtojen indeksikorotuksia. Peruspalveluihin puututaan maksuja korottamalla ja valtionosuuksia alentamalla.

Pitkällä tähtäyksellä kaikkein onnettomimpia lienevät säästöt koulutusjärjestelmästä: kymmenien miljoonien vähennykset peruskoulusta, toisen tutkinnon opintotuen poistaminen sekä vapaan sivistystyön nipistykset. Kerran tämä kansa nousi uskomalla koulutukseen ja sivistykseen. Milloin nämä ihanteet hukattiin? 

Edelleen, myös kehyspäätöksen elinkeinolinjaukset muistuttavat enemmän taikauskoa kuin vastuullista talouspolitiikkaa. Mitä ihmettä me teemme Team Finlandilla ja muulla mainoshömpällä, jos rahat siihen on otettava perusväylänpidosta?

Arvoisa puhemies,

Lopuksi haluan kuitenkin kiittää hallitusta päätöksestä siirtää toimeentulotuki Kelan maksettavaksi. Tämä nyt mitättömältä vaikuttava ja välittömiltä budjettivaikutuksiltaan vähäinen uudistus on ensimmäinen tällä hallituskaudella, joka olennaisesti selkiyttää kafkamaista sosiaalibyrokratiaamme ja vähentää sen alikäyttöä.

Se on pieni mutta merkittävä askel kohti sellaista sosiaaliturvaa, joka vastaa myös ammatillisesti ja maantieteellisesti liikkuvan prekariaatin tarpeisiin.

Saattaa olla, että historiankirjoitus nostaa tämän päätöksen suurempaan arvoon kuin minkä me sille tänään ymmärrämme antaa.

Puheeni täysistunnossa 8.4.2014 koskien Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015-2018. Selonteko kokonaisuudessan: VNS 4/2014 vp.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.