15. 06 2014

Huutolaisuuden paluu?

 

Täysi-ikäinen henkilö voidaan julistaa Suomessa holhouksenalaiseksi, jos hän on terveydentilan tai jonkin muun syyn vuoksi kykenemätön huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista. Tällöin hänelle määrätään edunvalvoja. Edunvalvojana voi toimia lähiomainen tai muu ”tehtävään sopiva henkilö”.

 

Kyse on taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittävästä asiasta, kajotaanhan siinä yksilön oikeuteen päättää esimerkiksi siitä, missä hän asuu, paljonko käyttää rahaa ruokaan tai myykö omaisuuttaan. Nykyisin noin 30 000 täysi-ikäiselle henkilölle on määrätty ns. yleinen edunvalvoja. Muistisairauksien yleistyessä luvun oletetaan kasvavan.

 

Oikeusaputoimistot voivat nykyisin päättää, hoitavatko edunvalvonnan omana työnä vai ostopalveluna. Esimerkiksi vuonna 2012 kilpailutettiinkin noin tuhannen henkilön edunvalvonta. Ratkaisevin valintakriteeri oli hinta.

 

Vain hieman yksinkertaistaen, oikeusaputoimistot siis luovuttavat satojen ihmisten erissä höpsähtäneitä mummoja ja pappoja sille, joka suostuu huolehtimaan heistä halvimmalla.

 

Valvontaa ei juuri ole. Edunvalvoja pitää kyllä tehdä vuosiraportti, mutta näitä papereita ei kukaan viranomainen ehdi järjestelmällisesti lukea. Kun myöskään omaisilla ei ole automaattista tiedonsaantioikeutta, mahdolliset huolimattomuudet ja epäselvyydet jäävät helposti piiloon.

 

Kuulostaako tutulta?

 

Aina 1920-luvulle saakka itsestään huolehtimaan kykenemättömien ihmisten elatus järjestettiin Suomessa huutolaisjärjestelmän kautta. Siinä lapset, vanhukset ja vammaiset, joilla ei ollut omaisia huolehtimassa, asutettiin huutokaupanomaisessa tilaisuudessa yksityiskoteihin. ”Vaivaisen” sai talo, joka sitoutui huolehtimaan hänestä halvimmalla. Mitättömän ylläpitokorvauksen ja olemattoman valvonnan vuoksi huutolaisten olot saattoivat olla hyvin huonot ja työtaakka kohtuuton.

Kun nyt ihmisiä ja heidän rahojaan jälleen huudatetaan, olisi hyvä muistaa, että aikoinaan huutolaisuudesta luopumisen taustalla oli voimistunut usko yksilön luovuttamattomiin perusoikeuksiin. Kaikkine heikkouksineen pystyi viranomaisperustainen edunvalvontajärjestelmä suojelemaan ihmisiä hyväksikäytöltä ja mielivallalta huutolaisuutta paremmin.

(kirjoitettu Lehtiyhtymälle 14.6.2014)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.