26. 02 2015

Itsensä työllistäjät ovat sosiaaliturvan väliinputoajia

Vasemmistoliiton kansanedustajat Anna Kontula jättää tänään kirjallisen kysymyksen ministerille vastattavaksi itsensä työllistäjien ja freelancereiden osasairauspäivärahaa koskien. Kontula haluaa tietää, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä taatakseen itsensä työllistäjille kokopäiväisiin  yrittäjiin ja työntekijöihin nähden yhdenvertaiset mahdollisuudet kuntoutua osasairauspäivärahalla?

-Osasairauspäivärahajärjestelmä kattaa ainoastaan yrittäjät, joiden YEL-työtulo on riittävän suuri. Ne yrittäjät, joiden YEL-työtulo jää alle vakuutusvelvollisuuden, mutta jotka kuitenkin lasketaan yrittäjiksi, jäävät monesti vaille osasairauspäivärahan turvaa. Erityisen ongelmallinen tilanne on itsensä työllistäjälle, joka koettaa kuntoutua takaisin työelämään, Kontula kertoo.

Sairausvakuutuslakiin tuli vuoden 2007 alusta alkaen osasairauspäivärahajärjestelmä, jossa vakuutetulla on mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti ja saada lisäksi osasairauspäivärahaa. Osasairauspäivärahaa maksetaan sairausvakuutuslain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömälle työntekijälle tai yrittäjälle, joka työllistää itsensä kokopäiväisesti.

-Vakuutuksen maksaminen on vaikeaa, jos tulot ovat alhaiset tai vaihtelevat paljon. Jos tienaa sekä palkkasuhteessa että yrittäjänä, YEL-maksun raja nouse kohtuuttoman korkeaksi. Osalla tulot ovat niin pienet, ettei eläkemaksuja synny, mutta eipä sitä eläkettä sitten myöskään kerry.

Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien voi olla vaikea täyttää osasairauspäivärahan edellytyksiä, koska osasairauspäivärahan saaminen edellyttää kokopäivätyötä yhden työnantajan palveluksessa tai kokopäiväyrittäjänä toimimista ennen työkyvyttömyyden alkamista. Esimerkiksi taiteilijat ja muut luovan työn tekijät eivät yleensä pidä itseään yrittäjinä ja vierastavat lähtökohtaisesti YEL -järjestelmää.

-Nykyjärjestelmä asettaa itsensä työllistäjät, pakkoyrittäjät ja freelancerit eriarvoiseen asemaan kokopäiväisiin yrittäjiin ja työntekijöihin verrattuna, Kontula tiivistää.

YEL-työtulo ylittää hyvin harvoin 20 000 euroa vuodessa. Yrittäjien vahvistettu työtulo jääkin usein matalaksi suhteessa todellisiin työtuloihin. YEL-työtulo on keskimäärin noin kolmanneksen alempi keskipalkkaan nähden ja sen on todettu olevan keskimäärin 65 prosenttia verotuksen perusteena olevasta työtulosta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.