23. 04 2015

Selvityspyyntö paperittomien terveydenhuollosta

Selvityspyyntö oikeusasiamiehelle

Pyydän oikeusasiamiestä selvittämään, , miten paperittomien henkilöiden oikeudet välttämättömiin terveyspalveluihin toteutuvat, ottaen erityisesti huomioon perustuslakivaliokunnan käsityksen näiden palvelujen kuulumisesta PL 19.1 §:ssä turvattuihin oikeuksiin.

Perustuslain lausunnossa (peVL 73/2014) hallituksen esityksestä (HE 343/2014 vp)
todetaan, että ”hallituksen esitys toteuttaa perustuslain 19 §:n 1 momenttia” ja että ”ehdotettu sääntely kuitenkin koskee perustuslain 19 §:n 1 momentin mukaista ns. eksistenssiminimiä eli ihmisarvoisen elämän edellytysten vähimmäistasoa, joka kuuluu kaikille.”

Perustuslain 19.1 § perustaa subjektiivisen oikeuden, johon voidaan vedota välittömästi ilman tavallisen lain tukea. Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella paperittomilla olisi siten suoraan perustuslain nojalla oikeus ehdotettuihin välttämöttömiin terveydenhoitopalveluihin, vaikka lakia ei säädettykään.

Helsingissä 23.4.2015
Anna Kontula

3 thoughts on “Selvityspyyntö paperittomien terveydenhuollosta

 1. Kiitos, Anna, että viet asiaa eteenpäin ja kannat huolta paperittomien oikeuksista. Oli todella surkeaa, miten lain käsittely eduskunnassa päättyi.

 2. jumalan kiitos laki päättyi juuri oikealla tavalla venäjällä odottaa monta sataa tuhatta aids potilasta hoitoon pääsyä, tämä laki olisi tehnyt kaikille ulkomaalaisille helpon ja ilmaisen sairaan hoidon. junalippu helsinkiin passi roskikseen ja lääkäriin. valitettavaa varmasti monelle mutta ei suomen rahat riitä millään kaikkien hoitoon kun ei tunnu riittävän edes oman maan vanhuksille ja lapsille. pitäisikö kuitenkin kansanedustajan miettiä enemmän millä suomen teollisuus ja vienti nousee, ja sitten kun valtiolla on ISOT ylijäämät niin sitten vaikka paperittomien ulkomaalaisten sairaanhoitoon?

  1. Jarska, oletuksessasi terveysturismista on kolme heikkoutta:
   1. mikäli venäläinen haluaa Suomeen pitkäaikaissairauden hoitoon, hän voi sen tehdä nytkin ryhtymällä turvapaikanhakijaksi. Toisin kuin käsittelyssä olleen ehdotuksen kohdalla, hän saa silloin myös asunnon ja ruuan. Jos Venäjällä olisi valtava Suomeen haluavien porukka, se olisi jo huomattu turvapaikkatilastoissa.
   2. Ruotsissa vastaavasta laista on nyt tehty ensimmäinen selvitys, eikä siinä ole havaittu terveysturismia. Ruotsi on venäläiselle lähes yhtä helppokulkuinen kuin Suomi ja huomattavasti kansainvälisempi, joten vetovoimatekijän pitäisi päteä sinnekin.
   3. Kaikki jollain lailla paperittomuuden kanssa tekemisissä olevat terveysalan ammattilaiset kannattivat lakia, monet myös siksi, että uskoivat sen vähentävän suomalaisen terveydenhoidon kustannuksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.