07. 06 2015

Kuka päättää poliisin tärkeysjärjestyksen?

Tampereen kaupunki on sopinut poliisin kanssa järjestelystä, jossa kaupunki kustantaa kesän ajaksi kaksi järjestyspoliisia partioimaan keskustan ja erityisesti Keskustorin tuntumaan. Tällä pyritään vastaamaan paikallismediassa lainehtineeseen huoleen ”epäsosiaalisen aineksen” näkyvyydestä kaupunkitilassa.

Järjestely nostaa esiin vakavia kysymyksiä poliisin riippumattomuudesta, sillä poliisitoiminnassa on kyse merkittävästä julkisen vallan käytöstä. Poliisi ei ole markkinaehtoisesti toimiva turvallisuusfirma, eikä sitä liioin voi verrata esimerkiksi yliopistojen lahjoitusprofessuureihin, joissa rahoittaja osallistuu toimenkuvan määrittelyyn.

Vaikka poliisilain mukaan poliisin tehtävänä on ”oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen” ja poliisi ”toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa”, poliisin on kuitenkin hoidettava tehtäviään tietyssä tärkeysjärjestyksessä jo yksin poliisilain 3 §:n nojalla.

Ymmärtääkseni poliisin liian vähäiseksi koettu läsnäolo Keskustorilla on seurausta siitä, että jossakin muualla poliisia on tarvittu kipeämmin. Etenkin nykyisenä tiukan taloudenpidon aikana priorisointia tehdään koko ajan. Suotavaa olisi, että tehtävien tärkeysjärjestyksestä päätetään kiireellisyyden ja vakavuuden, ei lahjoittajien toiveiden perusteella.

Poliisipäällikkö Markku Luoma vakuuttaa (AL 2.6.), että ”lahjoituspoliisit” voivat hoitaa myös muita tehtäviä. Selvää kuitenkin on, että poliiseja sidotaan nyt kaupungin paraatipaikkojen puhtaanapitotöihin silloinkin, kun heitä poliisin kokonaisarvion mukaan tarvittaisiin kipeämmin toisaalla.

Oikeusvaltiossa ei voida lähteä siitä, että poliisin palveluja saa se, jolla on varaa maksaa.

Kirjoitettu Aamulehden Mielipiteet-palstalle 7.6.2015

One thought on “Kuka päättää poliisin tärkeysjärjestyksen?

  1. Tästä olen samaa mieltä. Poliisia ei saa kunta tai kaupunki erikseen erillisellä sopimuksella korvausta vastaan palvelukseensa ostaa.Ostakoot kunta tai kaupunki ulkopuolisen järjestyksen pidon yksityiseltä firmalta jos tarvetta ja rahaa on.Poliisin palvelujen ostaminen kun on Poliisin tapauksessa moraalisesti arveluttavaa. Poliisin tulee olla objektiivinen, nyt jos Poliisilla on Tampereen kaupungin kanssa erillissopimuksia velvoitteineen, kuinka taataan kansalaisen tasavertaisuus lain edessä kun häntä sakottaakin Poliisi jolla on salainen erityissopimus Tampereen kaupungin kanssa? Objektiivista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.