24. 10 2015

Hallintarekisterien verovuoto tukittavissa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ehdottaa 30 prosentin lähdeveroa kaikille hallintarekisteröidyille osakkeille. Näin saataisiin 200 miljoonan euron lisäyksen verotuloihin, palautusjärjestelmästä aiheutuvat kulut ja jäljelle jäävä verovuoto huomioidenkin.

– Jos tulonsaaja ei ilmoita maksajalle tietojaan, maksusta perittäisiin automaattisesti 30 prosentin lähdevero. Ulkomainen omistaja voisi vaatia palautusta jälkikäteen omistajatietoja vastaan. Näin järjestelmä kannustaisi omistajaa ilmoittamaan tietonsa, ei salaamaan niitä, Kontula tiivistää.

Hallintarekisteröinti on suomalaisten osakkeiden osalta Suomessa sallittua vain ulkomaisille sijoittajille, mutta todellisuudessa omaisuuden piilottaminen verottajalta on mahdollista myös suomalaisille hankkiutumalla ulkomaalaisen pankin asiakkaaksi, jolloin arvopapereiden omistajaksi merkitään ulkomainen pankki.

-Jo nyt monet suomalaiset käyvät kauppaa hallintarekisterin kautta. Veronkierron mahdollistavan mallin sijaan pitäisi miettiä, miten vuoto tukitaan. Yksi vaihtoehto lähdevero, joka ulotetaan koskemaan kaikkia hallintarekisteröityjä osakkeita.

Kontula muistuttaa, että kyse on huomattavasta ilmiöstä. Verohallituksen vuonna 2010 julkaiseman Suomen kansainvälistyvä harmaa talous -raportin mukaan pelkästään Iso-Britanniassa olevien osingonsaajien nimiin tehtyjen järjestelyjen arvioidaan aiheuttavan Suomelle 200-500 miljoonan euron veromenetykset. Muiden maiden osalta menetykset ovat minimissään 100 miljoonaa.

– Suomi menettää vuosittain veronvuodon seurauksena noin 6-8 miljardia euroa, siis saman verran kuin leikkaukset ja lainanottotarve yhteensä. Hallituksen tulisi ottaa verovuoto vakavissaan, Kontula vaatii.

One thought on “Hallintarekisterien verovuoto tukittavissa

  1. Juuri näin. Verotetaan kaikkea tuloa ja, jos on päällekkäisyyksiä, saa todisteet esittämällä hakea muutosta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.