13. 11 2015

Kirjallinen kysymys yritysten yhteiskuntavastuun edistämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Sipilän hallitus päätti syksyllä leikata kehitysyhteistyövaroista 200 miljoonaa euroa ja pääomittaa yritysten kehitysmaahankkeisiin sijoittavaa Finnfundia 130 miljoonalla eurolla. Leikkaukset kohdistuvat myös kansalaisjärjestö Finnwatchiin, jonka rahoitus aiotaan lakkauttaa kokonaan. 

Finnwatch on keskeisin aggressiivista verosuunnittelua, veronkiertoa ja yritysten yhteiskuntavastuuta tutkiva suomalainen toimija, joka on julkisuudessa arvostellut muun muassa lisäpääomaa saavan Finnfundin ja sen sijoituskohteiden vastuullisuutta. Viestintä- ja globaalikasvatustuen jäädyttäminen tarkoittaa Finnwatchille 60 000 euron leikkauksia. Käytännössä Finnwatchin toiminta loppuu vuoteen 2017 mennessä, mikäli korvaavaa rahoitusta ei löydy.

Vastikään Yle kertoi, että ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Toivakka on järjestellyt kiinteistösijoitusyhtiön omistuksiaan belgialaisen holdingyhtiön kautta. Tieto herättää väistämättä kysymyksiä leikkausten taustalla olevista vaikuttimista.

Ministeri Toivakka on korostanut, että nyt tarvitaan yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja yritysten välille. 15.7.2015 ministeri Toivakka vastasi kirjalliseen kysymykseen Finnwatchin toiminnan jatkosta seuraavasti: ”Valtioneuvosto tulee jatkamaan työtä yhteiskuntavastuun edistämiseksi ja määrittää tavoitteensa tältä osin syksyllä 2015.”

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä yritysten yhteiskuntavastuun edistämiseksi ja vapaan yhteiskunnallisen keskustelun turvaamiseksi ja miten ministeri Toivakan päätös leikata Finnwatchin rahoitusta on linjassa näiden toimien kanssa? 

Helsingissä 13.11.2015

Anna Kontula

Ulkomaankauppa- ja kehitysministerin vastine:

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Anna Kontulan /vas näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 304 vp:

Mihin  toimenpiteisiin  hallitus  aikoo  ryhtyä  yritysten  yhteiskuntavastuun  edistämiseksi  ja vapaan yhteiskunnallisen keskustelun turvaamiseksi ja miten ministeri Toivakan päätös leikata Finnwatchin rahoitusta on linjassa näiden toimien kanssa?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Hallitus  jatkaa  yhteiskuntavastuun  kehittämistä.  Yhteiskuntavastuun  osalta  edellinen  hallitus antoi  periaatepäätöksen  (22.11.2012)  ja  hyväksyi  YK:n  yrityksiä  ja  ihmisoikeuksia  koskevien ohjaavien  periaatteiden  kansallisen  toimeenpano-ohjelman  (17.9.2014).  Näihin  liittyen  yhteiskuntavastuun  periaatepäätökseen  sisältyvät  toimenpiteet  on  pääosin  toteutettu  ja  YK:n  periaatteita  koskevia  toimenpiteitä  toteutetaan  parhaillaan.  Kuten  kirjallisen  kysymyksen  (KKV  56/2015  vp)  vastauksessa  todettiin, valtioneuvosto tulee jatkamaan  työtä  yhteiskuntavastuun edistämiseksi ja määrittää tavoitteensa tältä osin syksyllä 2015.

Suomalainen kansalaisjärjestö Finnwatch on saanut viime vuosina ulkoasiainministeriöltä rahoitusta  toimintaansa  sekä  hanketuen  että  viestintä- ja  globaalikasvatuksen  (VGK)  rahoitusinstrumenteista kehitysyhteistyötoimintaan.  Hanketuella  rahoitetaan  kehittyvissä  maissa  toteutettavia hankkeita,  joiden  kuluihin voidaan  sisällyttää  pieni  määrä  (enintään  10  %)  Suomessa  syntyviä hallintokuluja. VGK-tuki on tarkoitettu Suomessa toteutettaviin viestinnällisiin tai kasvatuksellisiin  hankkeisiin.  Molemmat  tuki-instrumentit  ovat  valtionavustuslain  mukaista  harkinnanvaraista  erityisavustusta.  Niitä  ei  ole  tarkoitettu  pysyviksi  rahoituksen  lähteiksi  tai  yleiseksi  toiminta-avustukseksi. Tukea saavilta järjestöiltä vaaditaan myös omarahoitusta.

Huomattavien säästövelvoitteiden edessä kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset ovat koskeneet  kehitysyhteistyön  instrumenttivalikoimaa  laaja-alaisesti.  Viestintä- ja  globaalikasvatuksen hankehakukierrosta  ei  toteutettu  syksyllä  2015, ja  hanketuen  kuluvan  vuoden  hakukierros  keskeytettiin. Jo tehtyjä valtionavustuspäätöksiä näiden instrumenttien osalta ei kuitenkaan muutettu, toisin kuin kysymyksessä esitetään. Näin ollen Finnwatchille on tiedossa seuraaville vuosille rahoitusta  kehitysyhteistyömäärärahoista.  Järjestölle  on  myönnetty  viestintä- ja  globaalikasvatustukea vuosille 2015–2016 yhteensä 120 000 euroa, hanketukea vuosille 2015, -16 ja -17 yhteensä 202 950 euroa sekä valtionavustusta EU-hankkeen kansalliseen osuuteen vuosille 2015–2018  yhteensä  18  789  euroa.  Näistä  Finnwatchille  myönnetyistä  valtionavustuksista  ei  ole  leikattu, joten  Finnwatch  voi myös  jatkossa  toimia  niiden  tavoitteiden  edistämiseksi, joihin  valtionavustusta on myönnetty.

Lisäksi sekä viestintä- ja globaalikasvatustuen että hanketuen seuraavia kierroksia suunnitellaan toteutettavaksi  keväälle  2016.  Finnwatch  voi muiden  järjestöjen  tapaan  hakea  tukea  uusille hankkeille näillä kierroksilla.

Helsingissä 2. joulukuuta 2015

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka

One thought on “Kirjallinen kysymys yritysten yhteiskuntavastuun edistämisestä

  1. Milloin me kansalaiset oikein heräämme? Hallitus puhuu haisevaa skeidaa ja me kiroilemme uhoten korkeintaan saunan lauteilla, ettei vain kukaan kuule? Minusta alkaa tuntua siltä, että olemme tosiaankin ansainneet harhaanjohtajamme? Ministereistä joka toinen on katastrofi ja joka toinen muuten epäilyttävä! Onko esimerkiksi nykyinen opetusministeri vuosisadan kehnoin, vaarallisin? Verkossa on Sanni-ministerin avoin kirje yliopistoille… Ei ihme, että yliopistoväki on ollut hiilenä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.