20. 04 2016

Suomi tarvitsee minimipalkan – nyt!

Arvoisa (rouva) puhemies,

koko modernin ajan työmarkkinoiden ytimessä on ajatus palkkatyöstä – siis siitä, että työmarkkinoiden perustoimijoita ovat aikaansa myyvä työntekijä sekä sitä ostava työnantaja. Lisäksi vähintään viimeiset 150 vuotta on ajateltu, että täysipäiväisestä työstä maksettavan palkan tulee olla niin suuri, että työntekijä pystyy elättämään sillä itsensä ja perheensä.

Siis: toisen voiton tavoittelun eteen, toisen määräysvallan alaisuudessa tehdystä työstä maksetaan palkkaa, joka kattaa työvoiman uusintamiskustannukset.

Aloitan näistä perusasioista, sillä viime viikkojen julkisuuskeskustelun perusteella tuntuu, että ne eivät ole kaikille selviä. On ehdotettu työtä ilman palkkaa ja työtä nälkäpalkalla. On vaadittu, että yrityksille voittoa tekevien työntekijöiden palkat pitäisi maksaa verovaroista. Aivan kuin työmarkkinoiden peruslainalaisuudet olisivat päässeet kokonaan unohtumaan.

Arvoisa (rouva) puhemies,

nyt käsittelyssä olevassa aloitteessaan Vasemmistoliitto esittää Suomeen lakisääteistä minimipalkkaa. Siinä ei ole kyse mistään hirveän radikaalista, vain työmarkkinoiden perusasioista.

Minimipalkka on jo käytössä lähes kaikissa Euroopan maissa. Suomesta se puuttuu, sillä meillä on katsottu, että yleissitovuuden vuoksi työehtosopimuskohtaiset minimipalkat riittävät. Kuitenkin Suomessa on jo nyt lähes neljännesmiljoona palkansaajaa, joiden palkoista ei sovita lainkaan työehtosopimuksilla ja joiden vähimmäispalkasta ammattiliitot eivät neuvottele. On odotettavissa, että tämä ryhmä vain kasvaa lähivuosina.

Tässä esityksessä minimipalkka tarkistettaisiin vuosittain siten, että se olisi puolet väestön keskipalkasta. Käytännössä tämä tarkoittaisi nykypalkoilla kymmentä euroa tunnilta. Kokoaikatyössä kuukausipalkka olisi noin 1700 euroa. Harjoittelijan palkka voisi olla kuitenkin 80 prosenttia minimipalkasta.

Arvoisa (rouva) puhemies,

esitys minimipalkasta on jo ehtinyt herättää hämmennystä. Varsinkin oikealta on kyselty, miten nyt käy Suomen kilpailukyvyn? Ammattiyhdistysliikkeen piiristä taas on oltu huolissaan siitä, että yleinen minimipalkka kenties nakertaisi yleissitovien työehtosopimusten asemaa.

Nykytiedon valossa kumpikin huoli on aiheeton. Erityisesti Saksan kokemus on osoittanut, että minimipalkka voi hyvin elää yleissitovien työehtosopimusten kanssa rinnakkain, jopa vahvistaa niitä. Esityksessä ehdotettu minimipalkan taso on niin maltillinen, että sillä ei olisi mainittavaa vaikutusta työehtosopimusten piiriin kuuluvilla aloilla. Esimerkiksi pienistä palkoistaan tunnetun kiinteistöalan ja kaupan alan vähimmäispalkat ylittävät nyt ehdotetun minimin.

Sen sijaan yksittäisissä, työehtosopimusten ulkopuolelle jäävissä töissä minimipalkalla on merkitystä. Sen myötä Suomessa kaikki palkkatyö noudattaisi Euroopan sosiaalisen komitean oikeuksien vaatimusta siitä, että kokoaikaisen työn palkalla pitää päästä yli kansallisen köyhyysrajan.

Arvoisat kollegat,

Suomen työmarkkinat ovat murroksessa. Vaatimukset paikallisen sopimisen vahvistamisesta, maahanmuuton kasvu, robotisaatio, työn yrittäjämäistyminen ja jakamistalous haastavat perinteisiä työmarkkinoiden rakenteita.

Me tässä talossa voimme valita: joko seuraamme muutosta sivusta tai sitten etsimme rohkeasti uusiin tilanteisiin uusia ratkaisuja. Vasemmistoliitto ei ole koskaan ollut sivustakatsoja, eikä ole ajatellut sellaiseksi ryhtyä nytkään – siksi minimipalkkalaki.

(Esittelypuheenvuoro 20.4. laiksi työsopimuslain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta, LA 15/2016 vp)

One thought on “Suomi tarvitsee minimipalkan – nyt!

  1. Tätä ei kovin usein tapahdu. Että olisin vasemmistolaisten kanssa samaa mieltä, muttä tästä kysymyksestä olemme yksimielisiä. Suomi on bisnesmiesten siirtomaa, sille emme pikaisesti voi mitään. Orjuus pitäisi silti estää, minimipalkan säätäminen voisi hidastaa kansalaisten orjuuttamista. Tuo EUR 10,00 / tunti on hyvä arvio minimipalkaksi.

    Suomen kilpailukyky ei vaadi tavallisten ihmisten kurjistamista. Ei Saksassakaan kilpailukyky estä maksamasta työntekijöille palkkaa, joka on sama tai hiukan parempi kuin Suomessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.