24. 10 2016

Valtuustoaloite lähiliikenteen opiskelija-alennuksen laajentamiseksi

Opiskelu kasvattaa alueellista osaamispääomaa sekä vetovoimaa ja hyödyttää näin kaikkia kaupunkilaisia. Joukkoliikenteen opiskelija-alennus on keino turvata lähiliikennepalvelut myös opiskelijoille, joiden tulotaso on alhainen.

Kuitenkaan kaikki opiskelijat eivät ole samalla viivalla alennuksen suhteen. Esimerkiksi Tampereella opiskelija-alennuksen piiriin eivät kuulu työvoimapoliittisessa tai oppisopimuskoulutuksessa olevat, kansanopistoissa opiskelevat, valmentaviin koulutuksiin osallistuvat sekä ulkomailla opiskelevat. Lisäksi Tampere on alkanut vaatia yli 30-vuotiailta Kelan päätöstä opintotuesta opiskelija-alennuksen saamiseksi.

Rajaukset asettavat opiskelijat eriarvoiseen asemaan, sillä opiskelun päätoimisuus, opiskelijan ikä, kansalaisuus sekä tutkinto määrittävät oikeuden opiskelija-alennukseen. Ei ole mitään syytä olettaa, että nämä tekijät vaikuttaisivat opiskelijan toimeentuloon niin merkittävästi, ettei opiskelija-alennus olisi tarpeen myös mainituille ryhmille. Sivutoimisten opiskelijoiden sekä työvoimapoliittisessa ja oppisopimuskoulutuksessa olevien tulot ovat monesti pienet.

Esitämme, että Tampereen lähiliikenteen opiskelija-alennukseen oikeutettuja olisivat myös työvoimapoliittisessa tai oppisopimuskoulutuksessa olevat, kansanopistoissa opiskelevat, valmentaviin koulutuksiin osallistuvat sekä ulkomailla opiskelevat opiskelijat. Lisäksi esitämme, että lähiliikenteen opiskelija-alennuksen riittäisi opiskelustatus, joka ei ole sidottu opiskelijan ikään.

Tampereella  24.10.2016

Anna Kontula

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.