08. 12 2016

Roboteille on vaikea ohjelmoida kohtuullisuusharkintaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula pelkää, että hallituksen tuoreet kiristykset työttömyysturvaan johtavat hakijoiden kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin.

– Työttömyysturvan ehdot sisältävät jo ennestään varsin paljon viranomaisharkintaa ja siten myös päätöksentekijästä tai alueesta riippuvaa vaihtelua. Nyt järjestelmään ollaan jälleen lisäämässä sellaista vastikkeellisuuslainsäädäntöä, joka voi johtaa työttömän kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin, esimerkiksi velvoitteeseen ottaa kokoaikatyötä sellaisilla ehdoilla, että käteen jää alle toimeentulotuen minimitason, Kontula sanoo.

Hän jätti tänään Vasemmistoliiton vastalauseen työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön hallituksen esityksestä 2010/2016.

Valiokunnan mietinnössä lainsäädännön puutteiden toivotaan ratkeavan viranomaisharkinnalla, mutta tähän Kontula ei usko.

– Käytännön kokemus TE-toimistojen päätöksentekokulttuurista ei anna aihetta tällaiseen luottamukseen. Lisäksi hallituksen muualla tekemät muutokset työvoimapalveluihin vaikeuttavat entisestään työttömän mahdollisuutta edes tavoittaa elävää TE-virkailijaa valitusajan puitteissa. Päätöksiä tekevät jo nyt osin koneet, ja muilta osin ylityöllistetyt virkailijat.

Kontula muistuttaa, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuulemat asiantuntijat sekä tutkimus yleisemmin eivät usko sosiaaliturvan sanktioiden parantavan työllisyyttä. Kontulan mukaan kyse onkin puhtaasti ideologisesta piiskapaketista.

– Sanktioiden käyttöönoton jälkeen tulottomien kotitalouksien määrä on yli kaksinkertaistunut. Vaikka työttömyystilastot paranisivat, työllisyys ei siitä parane, että ihmisiä siirretään työttömyysetuuksilta toimeentulotuelle.

– Mikäli tosiasiallisena tavoitteena olisi työttömyysjaksojen lyhentäminen, suunnan pitäisikin olla juuri päinvastainen, työttömyysturvabyrokratiaa ja –kontrollia purkava, Kontula tiivistää.

Kontulan kritisoiman esityksen tarkoitus on nopeuttaa työn vastaanottamista ja lyhentää työttömyysjaksoja tiukentamalla velvollisuutta hakea työtä ja osallistua aktivointitoimenpiteisiin karenssin uhalla. Jatkossa työttömällä olisi ammattisuojan päätyttyä velvollisuus hakea myös sellaista kokoaikatyötä, josta maksettava palkka on pienempi kuin hänelle maksettava työttömyysetuus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.