01. 03 2017

Asiantuntijuus syyniin myös eduskunnassa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula tervehtii ilolla Kuka-asiantuntijayhteisön tänään julkaisemaa selvitystä, joka tarkastelee asiantuntijuutta mediassa. Selvityksessä etsitään syitä sille, miksi median asiantuntijapuheenvuorot kasaantuvat niin suppealle joukolle. Moniäänisempi media vaatisi selvityksen mukaan uusien asiantuntijoiden etsimistä, asiantuntijaverkkojen laajentamista sekä yhteistyön syventämistä.

Kontulan mukaan keskustelu ilmiöstä on tärkeää ja tervetullutta. Hän muistuttaa, että tutkimusten mukaan vastaavat ongelmat vaivaavat myös eduskunnan valiokuntien asiantuntijakuulemisia.

-Hieman karrikoiden voidaan sanoa, että eduskunnan turvaporttien ohi pääsee ensisijaisesti pääkaupunkiseudun ylemmän keskiluokan piirissä tuotettu, keski-ikäinen sovinnainen, vakiintunut, sukupuolittunut ja suomenkielinen tieto, Kontula pohtii.

Kuka-yhteisön selvityksen mukaan median käyttämistä asiantuntijoista ainoastaan 28 prosenttia on naisia, vaikka 90 prosenttia kaikista tutkijoista toimisi mielellään asiantuntijana. Sama näkyy myös eduskunnassa.

-Valiokunnissa kuuluista vain kolmannes on naisia, ja näiden kuuleminen painottuu naisenemmistöisiin valiokuntiin. Tyypillisesti valiokuntien kuulemiset rakennetaan vakiolistan varaan. Listalla korostuvat erityisesti ministeriöiden ja suurten keskusjärjestöjen edustajat, jotka saattavat kiireisimpään aikaan vierailla talossa monta kertaa viikossa. Näin koottu kuultavien ydinjoukko tarkoittaa jo itsessään merkittävää alueellista, sosioekonomista ja sukupolvittaista keskittymistä.

Vielä sukupuolittuneisuutta tärkeämpää Kontula pitää asiantuntijoiden sosioekonomista taustaa.

-Verraten harvoin valiokunnissa kuullaan ketään, jonka tulot olisivat alle keskipalkan. Esimerkiksi harva sosiaaliturvakontrollin lisäämistä vaativa poliitikko tietää, että perheen toimeentulotukihakemus on jo nyt kymmeniä sivuja. Köyhiin, sairaisiin, päihderiippuvaisiin, kielitaidottomiin ja stigmatisoituihin ei eduskunnassa törmää.

Kontulan mukaan, ei ole lainkaan sama, ketkä asiantuntijat mediassa tai valiokunnassa ääneen pääsevät, sillä kyse on kansanedustajien keskeisimmistä informaatiokanavista. Näillä tiedoilla säädetään lait ja hoidetaan valtion kassa. Hän kaipaisikin lisää Kuka-hankkeen avaamaa keskustelua ja ratkaisuja myös eduskuntaan.

-Toivoisin, että myös eduskunnasta löytyisi rohkeutta kyseenalaistaa huonoja rakenteita paremman demokratian puolesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.