13. 10 2017

Avoin kirje SAK:laisille ay-johtajille

Joitakin viikkoja sitten jätin eräiden muiden kansanedustajien kanssa lakialoitteen saatavuusharkinnan poistamiseksi. Kyse on EU/ETA -alueen ulkopuolelta tulevien työlupaprosessin osasta, jolla ei ole juurikaan yleistä merkitystä työmarkkinoiden toiminnan kannalta, mutta joka eräissä tapauksissa näyttää heikentävän työntekijän autonomiaa ja pitävän ihmisiä kohtuuttomissa olosuhteissa.

Etukäteen oli selvää, että SAK:n johdossa ei aloitteestamme pidettäisi. Siksi valmistauduin reippaaseen keskusteluun tutustumalla huolellisesti kaikkeen olemassa olevaan tietoon ja informoimalla keskeisiä liittoja aloitteestamme etukäteen. Näin demokratiassa yleensä toimitaan: pannaan argumentit vastakkain ja katsotaan, mikä niistä on vahvin.

Asiakeskustelun sijaan Suomen palkansaajajärjestöjen kirkas kärki valitsi linjakseen panettelun, vääristelyn ja leimaamisen. Tähän en ollut varautunut. Monet näistä toimijoista tunnen vuosikymmenten takaa. Monen kanssa olen tehnyt yhteistyötä. Tältä pohjalta otin reilun pelin itsestäänselvyytenä.

Maanantaina 11.8. Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas avaa keskustelun blogilla, jossa hän erinäisten asiavirheiden ja alatyylisen kielen lisäksi syyttää minua ja Tytti Tuppuraista ”kumartamisesta pakolaisille” ja, jos oikein tulkitsen, myös ”sumutuksesta”. Lisäksi hän vihjailee uskollisuusvelvoitteesta rahoittajia kohtaa. Hän jatkaa teemaa 19.9. blogissa, jossa megalomaanisten uhkakuvien ja asiavirheiden lisäksi arvelee koko aloitteen taustalla olevan tarve ”pysyä lööpeissä”.

Kolmannessa, 27.9. päivätyssä blogissaan Suokas asettuu uhrin asemaan ”duunaritaustaisena ikääntyneenä ay-miehenä”, jolle ei ei enää kotipuoluetta löydy. Hän esittää aloitteen perusteluista väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa. Suokas jatkaa 10.10. päivätyssä blogissaan (otsikoitu ”Leikkitotta”), että aloitteen tekijöitä ”Suomessa asuvien mahdollisuus työllistyä omassa maassaan tai pysyä työpaikassaan elämiseen riittävällä palkalla ei kiinnosta pennin vertaa.”

Koin tämän kirjoittelun aika vaivalloisena, koska jouduin väitteitä tietysti oikomaan. Suokas on aikaisemminkin tehnyt heikosti perusteltuja ulostuloja ja politiikassa on aika tavallista, että jokin asia menee niin ihon alle, että siihen ei pysty ottamaan järkevää etäisyyttä. Siksi en Suokkaan reaktiota ihmeemmin miettinyt, vaan ajattelin, että tämä nyt on yksittäistapaus.

Vaan ei ollut.

Eilen käsiini eksyi vahingossa SAK:n hallituksen teettämä muistio oman kannanmuodostuksen pohjaksi. Teksti on ilmeisesti toiminut pohjana hallituksen kokouksessa, jossa suuri ja mahtava SAK on vetänyt linjaansa saatavuusharkintaan. (Valitettavasti teksti on minulla vain paperiversiona, joten en voi sitä tänne linkittää. Tarvittaessa se on kuitenkin kopioitavissa kiinnostuneille.)

Muistiossa on useita asiavirheitä. Lähteitä ei juuri ole käytetty, ja niiltä osin kuin on, on niitä käytetty virheellisesti ja/tai valikoiden. Muistiosta puuttuu asian ymmärtämisen kannalta oleellisia tietoja, kuten se, että kolmannes saatavuusharkinnan alaista työlupaa hakevista on jo Suomessa. Tai että kaikki olemassa oleva tutkimus- ja tilastotieto on sitä mieltä, että saatavuusharkinnan poistolla ei olisi merkittävää vaikutusta kolmansista maista tulevien työryhmien määrään.

Näiden ongelmien lisäksi tekstistä puuttuu kokonaan se argumentaatio, jolla me vasemmistolaiset poliitikot olemme lakialoitetta perustelleet: kysymykset ihmisoikeuksista, työsuhdeturvasta, palkkaturvasta ja työntekijän autonomiasta. Ilman näitä näkökulmia on ymmärrettävästi hyvin vaikea käsittää, miksi vasemmistolaiset poliitikot aloitteen ovat liikkeelle laittaneet. Ilman näitä näkökulmia on myös ay-liikkeen mielestäni mahdotonta muodostaa kestävää kantaa asiaan.

Tiedonsaannin vaikeudesta ei tässä ole kyse. Perustelut olisi nimittäin ollut helppo löytää kotisivuiltani tai face-seinältäni, jossa asiasta on käyty keskustelua useita viikkoja. Myös itse lakialoitteesta löytyy hyödyllisiä lähteitä, minkä ainakin muistion kirjoittajan täytyy tietää, koska hän on kopioinut testiä aloitteesta suoraan omiin nimiinsä.

Lisäksi käytettävissä on tietysti puhelin ja sähköposti. Elämme kommunikaation kultakautta.

Vastapuolen perusteluihin tutustumisen sijaan muistiossa on päädytty keksimään ne itse: ”Kontulan tekemän lakiehdotuksen yhtenä tavoitteena on helpottaa kaikkien kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kolmansien maiden kansalaisten tilannetta”. Tätä muistiossa pidetään ongelmallisena ”turvallisuusnäkökulmasta” ja koska siihen sisältyy ”työehtojen täydellisen alasajon riski”.

Ensinnäkin, lakiehdotuksemme tavoitteena ei tietenkään ole ”helpottaa kaikkien kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden tilannetta”, jo siksi, että tämä olisi epärealistista. Lakiehdotuksesta käydyn keskustelun yhteydessä on toki noussut esille, että saatavuusharkinnasta aiheutuu kohtuuttomia tilanteita myös joillekin turvapaikanhakijoille. Se on eri asia.

Toiseksi, vaikka joku näin olisikin perustellut, ovat muistion johtopäätökset siitä kovin kummallisia: ihanko oikeasti ollaan Hakaniemessä sitä mieltä, että muuten harmaalle sektorille työllistyvien ihmisten mahdollisuus päästä oikeisiin töihin on ensisijaisesti ”turvallisuusriski”? Ja että tämä enimmillään muutaman tuhannen ihmisen porukka riskeeraa olemassaolollaan koko 2,5 miljoonan palkansaajan työmarkkinoiden työehdot?

Torstaina 12.10. tapasin joitakin ay-pomoja ja kerroin, mitä mieltä olin heidän toimintatavoistaan. Paikalla oli myös teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen, joka poistui kesken keskustelun. Seuraavana päivänä Lehtonen jakoi somessa Ahjon jutun Äänekosken ulkomaalaisen työvoiman skandaalimaisista työskentelyoloista saatetekstillä ”Ei ongelma toteaa Anna Kontula en voi olla samaa mieltä!”

En tietenkään ole missään sanonut, että ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttö ei olisi ongelma. Päinvastoin, olen kirjoittanut asiasta jo vuosien ajan, muun muassa yhden kirjan. Kun huomautan tästä Lehtosen seinällä, hän poistaa kommenttini.

Nyt tämä ay-pomojen teinikiukuttelu saisi jo riittää. Me olemme kaikki asemassa, joka antaa valtaa päättää muiden ihmisten elämän ehdoista. Se valta tuo myös vastuuta.

Siteeraankin tähän loppuun SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorantaa, joka 14.9. julkaistussa (asiavirheitä vilisevässä) blogissaan saatavuusharkinnasta ehdottaa ” Nyt olisi syytä laittaa jäitä hattuun ja käydä rakentavaa keskustelua siitä, millä konkreettisilla keinoilla voimme parantaa työllisyyttä, estää harmaan talouden rehottamista ja työntekijöiden hyväksikäyttöä sekä parantaa ulkomaisten työntekijöiden oikeusturvaa.”

Juuri sitä tässä yritetään tehdä.

Jos satojen toimijoiden organisaatio ei pärjää asialinjalla yhtä sosiologi-kansanedustajaa vastaan – kyllä silloin pitäisi pohtia avoimin mielin omien linjausten ja toimintatapojen kestävyyttä.

56 thoughts on “Avoin kirje SAK:laisille ay-johtajille

 1. Hoi te siellä SAK.ssa. 70-luvulla SAK.n julisteissa luki: Tämän päivän teoilla-huomisen rauha, ja, tue toveriasi Etelä-Afrikassa.Boikotoimme myös CocaCola, Fanta ja Sprite-juomia.
  Onpa kuljettu kauas tuosta solidaarisuusaatteesta.

 2. ”tekstistä puuttuu kokonaan se argumentaatio, jolla me vasemmistolaiset poliitikot olemme lakialoitetta perustelleet: kysymykset ihmisoikeuksista, työsuhdeturvasta, palkkaturvasta ja työntekijän autonomiasta. Ilman näitä näkökulmia on ymmärrettävästi hyvin vaikea käsittää, miksi vasemmistolaiset poliitikot aloitteen ovat liikkeelle laittaneet. Ilman näitä näkökulmia on myös ay-liikkeen mielestäni mahdotonta muodostaa kestävää kantaa asiaan”
  Tiesitkö että EU-tuomioistuin on päättänyt sähköliiton ajaman asian olkiluodon puolalaisten sähkömiesten hyväksi, että lähetetylle työntekijälle pitää maksaa kohdemaan tessin mukainen palkka? Ja että tämä päätös koskee koko eu aluetta? Tiesitkö että juuri valmistuneella biotehtaan työmaalla työskenteli romanialaisia työntekijöitä alle 5e/h palkalla? Tiesitkö että ay /sak johtajat tietävät näistä, mutta eivät saa ääntään kuuluviin ja tiesitkö että noihin päätöksiin ei tarvitse paljon lähdetietoja linkitellä, koska ne on julkista tietoa ja tiesitkö että tuo harmaa työvoima ja ”vapaa liikkuvuus” on edelleen iso ongelma rakennustyömailla, kun isot firmat pienentävät kustannuksia ja vähentävät kotimaista työvoimaa? Ehkä kannattaa laskeutua tänne ruohonjuuri tasolle katsomaan mikä on se oikea tilanne, ennen kun edes kehtaa moisia paperittomien työntämisiä työmaille ehdottaa ja arvostella lähdetiedoista, niitä kyllä riittää, kunhan avaa silmänsä

  1. Tiesin. Olkiluodosta olen kirjoittanut kirjan, asunut parakeissa sen rakentajien kanssa, ja uskallan väittää tietäväni sen työehdoista noin yleensä enemmän ja perusteellisemmin kuin suurin osa ay-liikkeestä. Juuri siellä tekemäni havainnot ovat yksi syy saatavuusharkinta-aloitteelle.

 3. ”Lakiehdotuksesta käydyn keskustelun yhteydessä on toki noussut esille, että saatavuusharkinnasta aiheutuu kohtuuttomia tilanteita myös joillekin turvapaikanhakijoille. Se on eri asia.”
  Aikaisemmin oli jotain puhettetta perusteluista, tai niiden puutteesta. Khöm aika palata asiaan.

  Tekstissä viitataan SEITSEMÄN kertaa mystiseen muistioon. On se nyt yksi p@@@@@ jos sitä ei saa aikaiseksi skannata vaikka (työkkärin toivomaan .PDF) muotoon. Nyt hopi hopi muisti skannerille niin ei tarvitse huhuilla täällä ilman totuuspohjaa.

 4. Kait sitäkin joskus mietitään mikä saa Suomalaisen miehen kirjoittamaan vihapuhetta. Nyt löytyi syy. Ja Annalla peiliin katsomisen paikka.

 5. Siis tarkoitus on erittäin hyvä, mutta en mitenkään ihmettele, että tulee pelko että koko palkkajärjestelmä alkaa romahtaa. Minullekin tulee vähän sitä pelkoa, kannatan tavoiteltua asiaa, mutta en ihmettele, että ay-porukka kokee että tämä on oikeistolainen projekti.

 6. Hmmm. No, periaatteessa tuota on kuitenkin pakko tukea. Vaistomainen kontrollitarve haraa vastaan, mutta loogisesti ajatellen uhat lienee aika pienet ja tuo joustavoittaa työmarkkinoita niin paljon, että se tuo kokonaisuudessaan etua. Jonkin pienen varauksen kun tuohon esitykseen saisi kirjattua, niin sitten…

 7. Syytätte SAK:ta ja Kyösti Suokasta, että heidän kirjoituksissaan ja teksteissään on sivuutettu kokonaan esittämänne argumentaatio. En sinällään ihmettele, sillä aika nihkeästi niitä löytyy kirjoittamastanne tekstistäkään. Mainitsette myös että, kaikki olemassa oleva tutkimus- ja tilastotieto on sitä mieltä, että saatavuusharkinnan poistolla ei olisi merkittävää vaikutusta kolmansista maista tulevien työryhmien määrään. Ette sitten kuitenkaan ole vaivautuneet liittämään yhden yhtä tutkimusta tai tilastoa, edes linkillä, kirjoutukseenne tai nimeämään yhtä.

  Kovin erikoista on myös se, että kirjoitatte ”jolla me vasemmistolaiset poliitikot olemme lakialoitetta perustelleet”, olette kuitenkin ainoa vesemmistolainen poliitikko joka on ollut aloitetta aloittamassa, ainakin kotisivujenne mukaan. Demareita ei ole voinut hyvällä tahdollakaan laskea vasemmistoon sitten 90-luvun alun. Suurin osa aloitetta ensin allekirjoittaneista on kuitenkin ns. oikeiston edustajia ja heidän agendansa, tässäkin asiassa, pitäisi kyllä teilläkin olla hyvin tiedossa.

  Tässä valossa on mielestäni vaikea nähdä kirjoitustanne minään muuna, kuin tekopyhänä paatoksena. Pitkäaikaisena vasemmistoliiton äänestäjän toivoisin valtuuttamiltani edustajilta hieman älykkäämpää ja aikuismaisempaa otetta. Enkä vähiten siksi, että minusta tuntuu vesemmistoliittolaisten, kuten kaikkien muidenkin, unohtaneen täysin suomalaiset köyhät ja työttömät joihin lasken kaikki suomen kansalaisuuden omaavat, en vain valkoisia hetero miehiä. (Kertoo surillista tarinaa yhteiskuntamme nykytilasta, että koen pakolliseksi lisätä tuon maininnan lauseen loppuun.)

  Kehtaan myös väittää, että jos huolehtisimme ensin maamme kansalaisten asiat kuntoon, meillä olisi sen jälkeen paljon paremmat resurssit ja mahdollisuudet auttaa muita. Väitän myös, että suurin osa pakolaisista olisi paljon onnellisempia ja tyytyväisempiä jos keskittyisimme auttamaan heitä jo kotimaassaan niin, että heidän ei tarvitsisi paeta. Nämä ovat toki monimutkaisia asioita, mutta valitettavan heikko on se tahtotila jolla pyritään edes selvittämään näiden ongelmien alkuperäisiä ja todellisia syitä ja syntyä. Ratkomisesta puhumattakaan. Näitä ongelmia pitäisi pystyä näkemään syvemälle kuin pelkästään Assad, Hussein tai Putin. Muuten niitä ei tulla koskaan ratkaisemaan.

  Paljon myös meuhkataan pakolaisten leimaamisesta ja syyllistämisestä. Samaan aikaan on ihan hyväksyttävää syyllistää köyhiä ja työttömiä heidän köyhyydestään ja työttömyydestään ja leimata heidät laiskoiksi ja työn vieroksujiksi, kun eivät suostu tekemään töitä nollasopimuksilla ja palkoilla jotka eivät riitä elämiseen. On mielestäni hämmentävää, että väitätte ettei saatavuusharkinan poistaminen vaarantaisi kotimaisen työvoiman kilpailukykyä ja etenkin palkkatasoa, kun nyt jo on nähtävissä, että suomeen on kehittynyt aina vain suureneva köyhien luokka joka joutuu hakemaan tukia selvitäkseen taloudellisesti, naurettavan alhaisen palkkatasonsa johdosta. Työnantajat suosivat jo nyt halvempaa ulkomaista työvoimaa, aina kuin suinkin pystyvät ja tämä näkyy etenkin matalapalkka-aloilla ja rakentamisessa.

  Olisin todella kiinnostunut perehtymään niihin tutkimuksiin ja tilastoihin jotka mielestänne kiistatta osoittavat, että saatavuusharkinan poistamisella ei ole mitään negatiivisia vaikutuksia kotimaisen työvoiman kilpailukykyyn ja palkkatasoon. Niitä kun tuskin on edes kovin montaa, kun ne kaikki kerran kiistatta todistavat tämän saman faktan. Minulla on myös jo oma arvaukseni näiden tutkimusten (vai pitäisikö sanoa tutkimuksen?) ja tilastojen lähteestä ja rahoittajista.

  Lopuksi joudun valitettavasti toteamaan, että tällaisten ulostulojen valossa joudun kyllä tarkkaan harkitsemaan seuraavissa vaaleissa ketkä valitsen itseäni edustamaan. Valitettavasti ei ole viimeaikoina puolueenne toiminta ihan kauheasti vakuuttanut.

  1. Tämä teksti ei käsittele saatavuusharkintaa, vaan ay-johdon toimintatapoja. Siksi siinä puhutaan ay-johdon toimintatavoista, ei saatavuusharkinnasta. Linkit satavuusharkinta-aloitteeseen ja sen perusteluihin kuitenkin löytyvät tekstistä.

 8. Niin kaunis ajatus saada kaikki suomessa olevat turvapaikanhakijat töihin. Mikä onkin ihan hyvä tavoite.
  saatavuusharkinnan poistolla voi vain olla semmoinen sivu seuraus että suomeen tulee sen poiston seurauksena huomattava määrä muita kuin varsinaisia turvapaikan hakijoita. Rakennuksilla olevat henkilökortit leimauslaitteineen ovat ihan vitsi ulkomaalaisille työntekijöille jotka kulkevat pakettiautolla koko porukan kanssa työmaalle. Aikaisemmin kun työmaalla oli vain virolaisia ja venäläisiä pystyi jotenkin kommunikoimaan heidän palkoistaan ja kertomaan mitä heidän pitäisi saada palkkaa. Enää tämä ei ole mahdollista. Olen törmännyt työmaalla 5€ tuntipalkalla työskentelevään insinööriin joka ei edes tiennyt olevansa oman yrityksen omistaja. Tästä voi kuvitella kuinka ulkomaalaisia kusetetaan hyvin rajusti.
  Turha kuvitella että isot yritykset eivät sortuisi palkalla kieroiluun jos muistelemme Nokian intiasta palkkaamia insinöörejä joiden palkaksi taisi jäädä 700€/kk. Ei paljon poikkea suomessa maksettavasta verollisesta työmarkkinatuesta.

  1. Leo, miksi saatavuusharkinta ei nytkään tosiasiallisesti estä isoa yrittäjää tuomasta työvoimaa mistä haluaa. Sen estää lähinnä se, että työluvan hakemista halvempaa ja nopeampaa on tuoda ihmiset shengenalueelta. Tähän mekanismiin ei ole ehdotettu muutosta.

 9. ”Tai että kaikki olemassa oleva tutkimus- ja tilastotieto on sitä mieltä, että saatavuusharkinnan poistolla ei olisi merkittävää vaikutusta kolmansista maista tulevien työryhmien määrään”

  Saisiko tähän tutkimukseen ja tilastotietoon lähdelinkin, niin voisi itsekin perehtyä asiaan?

  1. Hei, täältä puhelimen varasta en saa nyt lähteitä linkattua, mutta olen julkaisemassa niistä ensi viikilla kattavan koosteen. Sitä odotellessa näin: väitteeni perustuu a) Suomen työlupatilastoihin, joissa ei ole näkynyt mainittavaa kasvua aloilla, joilta saatavuusharkinta on jo poistettu – ml. monet duunarialat, sekä b) Ruotsin vuoden 2008 uudistuksesta tehtyihin selvityksiin, mm. OECD:n ja Ruotsin tarkastusviraston julkaisemiin.

 10. Hyvä Anna!

  Rakennusmiestaustaisena ja Rakennusliittoon kuuluneena voin hieman valistaa, millaisesta tapakulttuurista Rekennusliiton toiminta kumpuaa: Meneninä aikoina, jolloin maassamme ei ollut ulkomaisia rakennustyömiehiä, liiton aktiivit keskittyivät simputtamaan vierailla paikkakunnilla työskenteleviä liiton jäseniä. Kun rakennustyömies hakeutui jollekin kotipaikkauntansa ulkopuolella sijaitsevalle työmaalle, paikalliset ”toverit” kutsuivat osastonsa tiloihin hätäkokouksen kokoon, jossa laadittiin liiton nimissä jäynäntekoa edustavia toimenpiteitä tätä vieraspaikkauntalaista liiton jäsentä vastaan; siis pyrkivät savustamaan hänet pois työmaalta.

  No, eihän tämä sinänsä kovin erikoista ihmisluonteen tuntien ole. Mutta erikoista tässä on se, että liiton johtohenkilöt eivät koskaan puuttuneet tähän härskiin kiusantekoon, vaikka hyvin tiesivät sitä jatkuvasti harjoitettavan. Olisi odottanut, että liiton johto olisi liiton lehdessä selväsanaisesti sanoutunut jäynänteosta irti; siis ilmoittaneet, että liitolla ei ole mitään kielteistä sen suhteen, millä paikkakunnalla kukin työskentelee ja liiton jäsenmaksun perusteena olevat tulonsa hankkii: Liiton nimissä toteutettavan jäynänteon vieraspaikkakuntalaisia liiton jäseniä vastaan olisi voinut jyrkästi kieltää. Näin ei koskaan tehty, sillä jäsenistö haluttiin pitää pelon alla liiton valta-aseman suhteen.

  Oli tosin olemassa rohkeita, jatkuvasti matkatöissä kulkevia työmiehiä, jotka jatkuvan liiton nimissä tehdyn kiusanteon takia erosivat koko liitosta.

 11. Suomessa on yli 200 000 työtöntä, eikö suomalaisen kansanedustajan tehtävä olisi heidän työllisyyden parantaminen eikä edesauttaa työvoiman tuomista ulkomailta. Kyllä tämä vasemmiston kansanedustajalta on käsittämätöntä.
  Pitäisi vasemmistopoliitikon ymmärtää, että oikeiston hinku tuoda tänne muualta työvoimaa perustuu vain siihen, että heille voidaan maksaa pienempää palkkaa, eikä muistakaan työehdoista tarvitse välittää. Sehän väkisinkin johtaa työttömien lisääntymisen lisäksi myös suomalaisten palkkojen laskuun.
  Kyllä suomesta löytyy tekijöitä joka alalle. Jos ei ole valmiiksi osaajia niin koulutetaan, koulutusta ne ulkomaalaisetkin tarvitsee, miksi ei kouluteta suomen työttömiä?

 12. Jotenkin huvittavaa, että tässä vedotaan suomalaisiin työttömiin. Suomessa on nyt saatavuusharkinta käytössä, paljon työttömiä, mutta myös paljon ulkomaalaisia työntekijöitä. Eikö se kerro hyvin siitä, että kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa? Ja kuten Anna toteaa, luvut pitää osata suhteuttaa. Jos se pieni määrä ulkomaalaisia, jotka saatavuusharkinnan poiston myötä voisivat saada Suomesta töitä, pystyisivät horjuttamaan koko suomalaisen työväestön palkkoja, niin odotan koko ay-liikkeen johtoportaan eroavan täysin ammattitaidottomina. Toki koko saatavuusharkintahan koskee vain osaa työväestöstä, mikä harvemmin muistetaan.

  Eikä työehtojen sivuuttaminen muutu yhtään vähemmän laittomaksi, jos saatavuusharkinta poistetaan. Työehdoista piittaamattomuus on oikea ongelma, johon pitäisi rankalla kädellä puuttua. Tämä kuitenkin pätee ihan saatavuusharkinnasta riippumatta, ja oli uhri sitten ulkomaalainen tai suomalainen.

 13. Ensimmäistä kertaa pitkään, pitkään aikaan huomaan, että Vasemmistoliiton riveissä on sentään edes yksi ihminen, jota voisi äänestää. Poiketen täysin paavoarhinmäkien ja lianderssonien toimintatavasta, Anna Kontula onkin perehtynyt asiaan ja uskaltaa olla asiansa takana silloinkin, kun olisi helpompaa mennä populistien kelkkaan keräämään halpoja irtopisteitä. Edustaja Kontula; täältä saatte pisteen joka ei ole halpa.

 14. Suokkaalle nyt 6-0. Siinä vaiheessa, kun pystytte ensin kehittämään riittävän hyvän järjestelmän, jolla pystytään estämään ennalta rakennusalan ja muiden paljon ulkomaista työvoimaa käyttävien alojen simputuspalkat ja ulkomaisen orjatyön, niin ulkomaisen työvoiman käyttö ei varmastikaan aiheuta kovin suurta vastustusta. Edes Rakennusliitossa. Korjatkaa ensin ne ongelmat, tällä ei aiheuteta mitään muuta kuin niiden lisääntymistä.

 15. Kysyntä ja tarjonta ei kohtaa, koska usein tarjottava palkka on niin matala, ettei sillä elä tai ainakaan elätä perhettä. Jos perhe elää halvassa maassa ja itse jakaa huoneen 3 muun kanssa, pienestäkin palkasta jää kotiin lähetettävää. Tähän mennään ja siinä sivussa suomalaisia jää työttömäksi sekä valtio velkaantuu aina vaan lisää.

  Nyt vasta Suokaskin alkaa tajuta sen, minkä fiksummat ovat tajunneet jo vuosia sitten. Ei vasemmistoliitto aja suomalaisen työläisen asiaa. Se ajaa marginaaliryhmien asiaa, homojen, laittomien maahanmuuttajien ja muiden vastaavien, ei valtaväestö sitä kiinnosta. Työntekijöiden ainoaksi vaihtoehdoksi näyttää jäävän persut. SDP ei ole ollut mikään työväenpuolue 80 luvun lopun jälkeen, se on vain kevytkokoomus. Puolue muutenkin näyttää jäävän kevytversioksi vihreistä, hiukan niinkuin samanlainen, sanavalmiimpi puheenjohtaja mutta linjattomampi puolueena.

  Olisi ollut kiva jotakin muuta äänestää, mutta persut nyt vaan on ainoa puolue minne keski-ikäinen duunarimies kelpaa enää.

 16. On hyvä myös muista että SAK on pohjimmiltaan työssäkäyvien duunareiden etujärjestö. Tämä selittää miksi järjestössä vastustetaan työvoiman tarjonnan lisäämistä kotimaisista (työttömät) tai ulkomaalaisista lähteistä. Ja onhan se erikoista että jos pelätään kouluja käymättämän ja kieltämosaamattoman vievän työpaikan. Kannattaisiko silloin hyödyntää hyvinvointivaltion tarjoamaa koulutusta ja jalostaa osaamistaan.

 17. Vasemmistolaisena en hyväksi kummankaan näkemystä siltään. Koska näitä kannanottoja tulee ja menee, eikä omat työttömät voi vieläkään sen paremmin vanhuksista puhumatta, tai halpatyövoimasta joita Kok, ajaa oikeasti läpi nyt kynsin hampain.

  Minusta kaikki (ideat) menee huomattavasti paremmin maaliin, kun ensin laitetaan tämä oma Suomi pesämme kuntoon jo tiedossa olevien kohdalta. Vanhukset, lasten koulut, työttömät, terveydenhuolto, ja sitten alettaisiin kohentamaan (vasta) muita epäkohtia! Mistä valitettavasti tämäkin keskustelu on alkanut versoa, Mutta kun omapesä on kunnossa, on sen ympärille helppo ottaa lisää pelaajia liukuessa kohti parempaa huomista jne, ? 🙂

 18. Semmoinen kommentti että työvoiman tarveharkinnan poisto johtaa siihen Suomessa mihin se johti ruotsissakin eli Suomessa jo pysyvästi asuvat maahanmuuttajat ja vähän koulutetut suomalaiset syrjäytyvät työmarkkinoilta.
  .
  Ruotsissa tilanne on sen jälkeen kun tarveharkinta poistettiin vuonna 2008 mennyt jo epätoivoiseksi useiden maahanmuuttajaryhmien kohdalla eli sitä poliisia, palokuntaa ja ambulanssia kivitetään ja mellakoidaan maahanmuuttajalähiöissä koska Ruotsi on syrjäyttänyt tarveharkinnan poistolla Ruotsiin humanitaarisen maahanmuuton kautta ja humanitaarisesta maahanmuutosta seuranneiden perheenyhdistämisen kautta tulleet ja heidän lapsensa käytännössä suurelta osin pois työmarkkinoilta sekä ekan sukupolven kuin myös toisenkin sukupolven osalta poistamalla tarveharkinnan.
  .
  Tästä maahanmuuttajien epätoivosta ja siitä aiheutuneista lieveilmiöistä ja siitä että Ruotsissa joidenkin alojen kuten siivousalan ja ravintola-alan palkat ovat tarveharkinnan poiston myötä romahtaneet suhteessa elinkustannuksiin on sitten seurannut se että ruotsalaisetkin ovat jo epätoivoisia ja epätoivossaan äänestävät Ruotsidemokraatteja.
  .
  Eli ruotsalaiset yritykset tuovat työvoimaa Ukrainasta, Venäjältä, Aasiasta ja esim Nigeriasta sen sijaan että antaisivat työpaikkoja Ruotsissa jo asuville somaleille, irakilaisille ja afgaaneille ja syyrialaisille tai matalasti koulutetuille ruotsalaisille joilla on esim. rajoittunut työkyky.
  Suomessa tilanne somaleiden, irakilaisten ja afgaanien osalta on jo nyt kauhea eli näiden ryhmien osalta työttömyys on jatkuvasti yli 50% vaikka on nousukausi eli Suomeen annetaan syntyä jo nyt ryhmiä jotka eivät pääse työmarkkinoille ja joiden lapset kasvavat kodissa jossa ei käydä töissä.
  Samaa ilmiötä on suomalaistenkin joukossa eli osa suomalaisista ei käy töissä koska järkeviä työpaikkoja joista saisi enemmän kuin sosiaaliturvasta ei ole saatavilla kaikille jotka niitä tarvitsisivat ja yritykset aktiivisesti välttelevät työllistämästä pitkäaikaistyöttömiä.
  .
  Tarveharkinnan poisto johtaisi siihen että nyt työttömänä olevilla somaleilla, irakilaisilla ja afgaaneilla ei olisi toivoakaan työllistyä eikä matalasti koulutetuilla ja esim. päihdeongelmaisilla suomalaisilla tai pitkäaikaistyöttömillä olisi toivoakaan työllistyä koska yritykset toisivat työvoimaa mm. Ukrainasta, Venäjältä, Aasiasta jne. jos tarveharkinta poistettaisiin sen sijaan että palkkaisivat suomessa jo asuvia maahanmuuttajia tai suomalaisia pitkäaikaistyöttömiä.
  .
  Lisäksi koska työvoimaa olisi rajattomasti saatavilla kun maapallon 7 miljardia ihmistä olisivat oikeutettuja tulemaan suomeen töihin jos Suomalainen yritys vain heidät palkkaa niin palkassa työehtosopimusten minimipalkasta tulisi maksimipalkka eli yrityksillä ei olisi mitään motivaatiota maksaa vaikkapa ravintolatyöntekijöille ja kokeille kuussa esim. 500 euroa enemmän kuin työehtosopimuksen minimi niinkuin jotkut ravintolat tekevät hyviä työntekijöitä saadakseen ja pitääkseen vaan kaikki työntekijät otettaisiin työehtosopimuksen minimillä ja jos tulijoita ei olisi suomalaisista tai suomessa JO asuvista maahanmuuttajista niin sitten joku maapallon 7 miljrdista ihmisestä tilalle eli tarjoilijaksi vaikkapa kaunis ukrainalainen tyttö sen sijaan että maksettaisiin 45v naistarjoilijalle 500 euroa enemmän kuin työehtosopimuksen minimi niinkuin tällä hetkellä.
  .
  Jos yritykset voivat maksaa vähemmän palkkaa niin yritykset maksavat vähemmän palkkaa ja tämä tarveharkinnan poisto on kuin suoraan kiihkeimpien oikeistolaisten kuten Juhana Vartiaisen ja Elina lepomäen unelmista joten on mielestäni täysin käsittämätöntä että Vasemmisto, SDP ja Vihreät ajavat tarveharkinnan poistoa yhdessä niiden kokoomuslaisten kanssa joiden haave on polkea palkat minimiin.
  .
  sen lisäksi että työehtosopimuksen minimista tulisi tarveharkinnan poiston myötä maksimi kaikilla aloilla niin väärinkäytöksiä tulisi olemaan paljon eli Ruotsissahan suuri osa EU:n ulkopuolelta tarveharkinnan poiston jälkeen tulleesta työvoimasta on sijoittunut pieniin yrityksiin ja nimenomaan maahanmuuttajien pyörittämiin pieniin yrityksiin eli on tuotu sukulaismiehiä perheineen ja saman kylän miehiä työntekijöiksi ruotsiin ja se joka on päässyt ruotsiin on kiitollisuudenvelassa sille joka on tuonut hänet ruotsiin ja yhteisöllisyyden ollessa suurempi ja ihmisten ollessa linkittyneenä toisiinsa sukujensa kautta niin mahdollisia väärinkäytöksiä ei varmasti tule juuri ilmi koska jos työntekijän maahan tuonut pyytää vaikka maksamastaan palkasta 5000 kruunua eli noin 500 euroa takaisin käteisenä per kuukausi niin tähän on viranomaisten mahdotonta puuttua eli näin menettelevä yrittäjä saa hyötyä verrattuna muihin yrttäjiin ja voi siten kilpailla heitä kumoon.
  .
  Suomessakin kävisi tarveharkinnan poiston myötä niin että ne jotka toisivat työntekijöitä maahan tekemään töitä sillä työehtosopimuksen minimillä pärjäisivät paremmin kilpailussa muita vastaan joten muiden yritysten pitäisi myös romauttaa kaikki maksamansa palkat työehtosopimuksen minimiin joko niin että kertoo suomalaisille työntekijöille että palkkaa pitää laskea tai sitten antaisi potkut ja palkkaisi työehtosopimuksen minimillä suomesta tai toisi EU:n ulkopuolelta työvoiman kun tarveharkinta on poistettu.
  .
  Myös Suomessa tilanne menisi siihen että tarveharkinnan loputtua osa tänne tulleista työntekijöistä suostuisi varmasti tekemään joko enemmän tunteja ilmaiseksi ikään kuin kaupanpäällisinä, suostuisi maksamaan osan palkasta käteisenä takaisin niinkuin ruotsissa toimitaan, suostuisi rikkomaan työehtosopimuksia niin että tekisi esim. sunnuntai-tunnit normaalilla tuntipalkalla, suostuisi tekemään ylityöt normaalilla tuntipalkalla jne. eli sekä työmarkkinoille että yrityksiin tulisi tarveharkinnan poiston myötä villi länsi jossa ei rehellisellä kilpailulla enää pärjäisi.
  .
  Tarveharkinta pitää pitää voimassa ja työvoimapulasta kitiseville kokoomuslaisille jotka haaveilevat palkkojen polkemisestä pitää sanoa että maksakaa enemmän palkkaa työstä niin työntekijöitä varmasti löytyy.
  Esim. HOK-Elanto on Uudellamaalla lobannut poikkeuksen tarveharkintaan kokeille valittamalla ELY-keskukselle että on kauhea työvoimapula kun ei löydy kokkeja.
  Samalla on 5000 kokiksi koulutettua työttömänä.
  HOK-Elannon lobbaus meni läpi ja ELY-keskus päätti että kokkien osalta ei ole enää tarveharkintaa Uudellamaalla ja HOK-Elannon ravintolat alkoi tuoda filippiiniläisiä kokkeja SADOITTAIN Uudellemaalle ja motivaatio työvoimapula-valitukseen paljastui YLE:n uutisesta eli HOK-Elanto maksaa filippiiniläisille kokeille työehtosopimuksen minimin noin 1700 euroa kuussa ja osa filippiiniläisistä ei ole edes täysiaikaisina vaan tekee vain kiiretunnit eli tienaa noin 1400 euroa kuussa.
  Näillä palkoilla ja pääkaupunkiseudun asuntojen hinnoilla elämällä työttömyyskorvauksella, asumistuella ja toimeentulotuella saa saman kuin työskentelemällä HOK-Elannon ravintoloiden kokkina.
  .
  Kaikki tämmöiset poikkeukset tarveharkintaan pitää PERUUTTAA ja HOK-Elannon ravintoloille pitää sanoa että lopettavat palkkojen POLKEMISEN työehtosopimuksen minimiin ja alkavat maksaa kokille vaikka 2500 euroa kuussa niin ei ole työvoimapulaa ja duunareita löytyy.
  .
  Jos Vasemmisto, SDP ja Vihreät aikovat olla samassa rintamassa palkanpolkijoiden kuten Juhana Vartiaisen ja Elina Lepomäen kanssa kurjistamassa sekä suomalaisten duunareiden, suomalaisten työttömien ja suomessa jo asuvien maahanmuuttajien elämää niin silloin yhdelläkään töitä tekevällä ei ole mitään syytä äänestää teidän puolueitanne.

  1. Ruotsissa tarveharkinnan poisto ei ole lisännyt merkittävästi kolmansista maista tulevan työvoiman määrää: työlupien kokonaismäärä on noin 20000, siis marginaalinen ilmiö Ruotsin työmarkkinoilla. Tästä suurin osa oleskelee maassa alle vuoden.

 19. Jos 20 000 työpaikan vieminen VUODESSA pois ruotsalaisilta tai ruotsissa jo pysyvästi asuvilta maahanmuuttajaryhmiltä joilla on vaikeuksia työllistyä on Kontulan mielestä ihan marginaalinen ilmiö niin olet ehkä viettänyt liikaa aikaa Juhana Vartiaisen ja Elina Lepomäen seurassa jotka eivät välitä pätkääkään suomalaista duunareista ja elävät jossain talousteoria-kuplassa jossa haaveilevat vain siitä kuinka palkat saisi poljettua mahdollisimman alas.
  .
  Mene Anna Kontula kertomaan henkilökohtaisesti 20 000 työttömälle että heidän työttömyytensä on ihan marginaalinen asia jos sinulla on vaikeuksia hahmottaa että 20 000 suomalaista tai 20 000 suomessa jo asuvaa maahanmuuttajaa joilta tarveharkinnan poisto vie mahdollisuuden TYÖHÖN per VUOSI on todella suuri asia.
  .
  Tarveharkinnan poisto on kokoomuslaisten Vartiaisten ja Lepomäkien unelma.
  Vasemmisto, SDP ja Vihreät jotka kannattavat tarveharkinnan poistoa pettävät kaikkia suomalaiset duunarit ja heidän perheensä ja kaikki jo suomessa pysyvästi asuvat työttömät maahanmuuttajat ja heidän perheensä.
  .
  Ihmisille pitää saada töitä niin suomalaisille kuin jo suomessa pysyvästi asuville maahanmuuttajillekin ja matalapalkkaisten alojen palkkoja pitää saada nostettua että ihmisillä on varaa elää, ostaa tai vuokraa asunto jossa on se yksi huone lisää että voi tehdä 2-3 lasta sen yhden lapsen sijaan ja elää ilman että on jatkuvasti stressiä ja rahahuolia.
  .
  Jos jostain on markkinataloudessa pula niin sen hintaa on markkinataloudessa tarkoitus nostaa kunnes ei enää ole pulaa eli kun HOK-Elannon ravintoloilla oli pulaa kokeista niin heidän olisi kuulunut nostaa kokkien palkat vaikka 2500 euroon kuussa kunnes löytävät työvoimaa sen sijaan että lobbasivat poikkeuksen tarveharkintaan kokkien osalta Uudellemaalle ja toivat SADOITTAIN filippiiniläisiä kokkeja 1700 euron kuukausipalkalla.
  Samalla on tuhansia suomalaisia kokkeja työttöminä.
  Nyt sinä Anna Kontula ajat tätä HOK-Elannon ravintoloiden tekemää sikailua koko Suomeen ja kaikille aloille kun ajat tarveharkinnan poistoa täysin.
  .
  On se nyt käsittämätöntä että Vasemmisto, SDP ja Vihreät ovat polkemassa palkkoja yhtä innokkaasti kuin kokoomuksen kauhu-kaksikko Juhana Vartiainen ja Elina Lepomäki.
  Milloin Vasemmisto, SDP ja Vihreät muuttuivat kokoomuksen Vartiaisen ja kokoomuksen Lepomäen klooneiksi poliittisesti???

  1. Janne, nämä 20000 eivät siis ole saatavuusharkinnan poiston johdosta tulleita, vaan työluvallisten kokonaismäärä. Saatavuusharkinnan poisto ei kasvattanut merkittävästi kolmansista maista tulleiden määrää. Suomessa samansuuruinen vaikutus tarkoittaisi, että saatavuusharkinnan poisto toisi Suomen työmarkkinoille jokusen sataa uutta työntekijää. 2,5 miljoonan työmarkkinoilla luku on niin pieni, että sitä ei nää edes suurennuslasilla.

 20. Lotniekan aiemmapaan kommenttiin/ narraatioon, jossa liiton jäsenistö: ”..keskittyivät simputtamaan”… ”johtohenkilöt eivät koskaan puuttuneet tähän härskiin kiusantekoon, vaikka hyvin tiesivät sitä jatkuvasti harjoitettavan”..”haluttiin pitää pelon alla”

  Tätä tää on: Suomi on kiusaamisen luvattu maa. Ja hyväveliverkostojen, joihin toki ”siskojakin” kuuluu.

  Rohkeutta Anna ja muut, jotka otatte työnne tosissanne!

 21. Olen Suomalainen yli 50v mies, rakennusalan kokemusta 30vuotta,olen hakenut työpaikkoihin johon olen pätevä ja kokenut ammattilainen.Ainuttakaan yhteydenottoa ei ole tullut.Työpaikat ovat Te-keskuksen sivuilla olevia avoimmia työpaikkoja.Työnantajat ovat melko suuria rakennusalan toimijoita. Nyt sitten pitäisi saada lupa tuoda Eu alueen ulkopuolelta työntekijöitätekemään töitä joita kantaSuomalaisille ei edes tarjota. Rakennuala on jo tarpeeksi joustanut Eu jäsenyydessä täällä töitä paiskii aika monta Virolaista ,Romanialaista ynm:muita kansalaisuutta.Eiköhän pieni Suomi tule vähemmälläkin porukalla toimeen.

  1. Hei Pertti, pahoittelen tilannettasi. Mutta kuten olen useaan kertaan todennut, tämä lakiesitys ei juuri koske rakennusalaa eikä minkään mittarin mukaan lisää ulkomaisen työvoiman määrää rakennusalalla.

 22. Joo ei kannata vasureita ja demareita enää äänestää, ne ovat USA:n Demokraattien tapaan kiinnostuneita vain vähemmistöistä, ei työtä tekevistä valkoisista ihmisistä.

 23. Kiitos Anna, että toit työtätekevien ihmisten kansainvälisen solidaarisuuden kartalle taas, olikin jo korkea aikakin!

 24. ”Lisäksi hän vihjailee uskollisuusvelvoitteesta rahoittajia kohtaa.”

  Niinpä niin. Ennen tätä AY-liikkeen sekaantumisesta eduskunnan toimintaan saattoi esittää vain enemmän tai vähemmän valistuneita arvauksia mutta nyt Rakennusliitto näyttäisi vahvistavan asian itse.

 25. Anna Kontula:
  Sinun mielestäsi siis saatavuusharkinnan poisto koko Suomesta ja kaikilta aloilta toisi suomeen vain noin 200 uutta työperäistä maahanmuuttajaa?
  .
  Sinähän olet aivan sekaisin.
  .
  Pelkästään se että ELY-keskus on tehnyt poikkeuksen tarveharkintaan Uudenmaan osalta kokkien kohdalla kun HOK-Elannon ravintolat lobbasivat ELY-keskusta että on työvoimapula on JO tuonut Suomeen lyhyessä ajassa yli 150 filippiiniläistä kokkia pelkästään HOK-Elannon ravintoloihin plus monet pitsapaikat Uudellamaalla ovat huomanneet tarvitsevansa uuden kokin heti kun tarveharkinta poistui kokeilta eli tarveharkintaan tehty poikkeus yhdelle alalle eli kokkeihin ja vain Uudellemaalle on JO tuonut Suomeen satoja kokkeja.
  .
  HOK-Elanto maksaa YLE:n mukaan kokoaikaisille kokeille työehtosopimuksen minimiä eli 1700 euroa kuussa ja melkein puolet HOK-Elannon ravintoloiden filippiiniläisistä kokeista eivät ole kokoaikaisia vaan saavat vain noin 1400 euroa kuussa kun työsketelevät vain ruuhkatunnit.
  .
  Samaan aikaan tuhansia koulutettuja suomalaisia kokkeja on työttöminä mutta HOK-Elanto ei halua heitä työllistää vaan haluaa maksimoida voitot ja tarjoaa vain työpaikkoja 1400-1700 eurolla kuussa ja työllistää filippiiniläisiä voitot maksimoidakseen.
  Suomalainen ei voi elää pääkaupunkiseudulla 1400 eurolla kuussa eikä perheellinen voi elää 1700 eurolla kuussa ja käytännössä saman saa vaikka on työttömänä ja hakee asumistuen ja toimeentulotuen.
  .
  Sinä Anna Kontula haluat ulottaa tämän palkkojen polkemisen ja suomalaisten ja suomessa jo pysyvästi asuvien maahanmuuttajien työttömäksi syrjäyttämisen kaikille aloille ja koko Suomeen esittämällä tarveharkinnan poistoa kokonaan!
  .
  Tajutaanko Vasemmistoliitossa mitään siitä mikä on Suomen suurin ongelma tällä hetkellä?
  Suomen suurin ongelma on palkkojen polkeminen työehtosopimuksen minimiin, se ettei töistä saa tarpeeksi tunteja että työllä eläisi, se että saman alkaa saada työttömänäkin työttömyyskorvauksesta, asumistuesta ja toimeentulotuesta kuin työssäkäymällä ja se että tämä kannustinloukku syrjäyttää sekä suomalaisia että suomessa jo pysyvästi asuvia maahanmuuttajia pysyvästi työttömiksi.
  .
  Milloin Vasemmistoliitto muuttui puolueeksi joka hurraa kokoomuksen Juhana Vartiaisen kanssa kun palkkoja saadaan poljettua alaspäin?
  Miksi Vasemmistoliitto ajaa politiikkaa joka syrjäyttää suomalaisia ja suomessa jo asuvia maahanmuuttajia pois työmarkkinoilta ja alentaa palkkoja?

 26. Anna Kontula:
  Väität että lakialoitteesi joka poistaa EU:n ulkopuolisen työvoiman tarveharkinnan kokonaan ja koko suomesta ei juuri koske rakennusalaa.
  .
  Olet täysin sekaisin.
  .
  Rakennusalalle on juuri 6.4.2017 tehdyllä ELY-keskuksen virkamiespäätöksellä tehty poikkeus tarveharkintaan Uudenmaan osalle koska rakennusala valitti työvoimapulaa.
  Heti päätöksen tekemisen jälkeen Uudellemaalle on tuotu YLE:n uutisen mukaan esim. maalareita Uzbekistanista ja saman YLE:n uutisen mukaan uzbekistanilaiset maalarit tekevät töitä halvemmalla kuin suomalaiset maalarit joita on työttöminä sadoittain pelkästään Uudellamaalla ja tuhansia koko Suomessa.
  .
  Sinun lakiesityksesi johtaisi siihen että esim. Uzbekistanilaisia maalareita jotka tekevät työt halvemmalla kuin suomalaiset ja aivan työehtosopimuksen minimillä voisi tuoda koko Suomeen ilman mitään rajoja eli vaikka KAIKKI suomalaiset rakennusmiehet olisivat työttöminä niin siltikin Suomeen voisi tuoda aina vain lisää ja lisää työvoimaa EU:n ulkopuolelta.
  Eli sinun lakiesityksesi romahduttaisi rakennusalan palkat koko Suomessa aivan työehtosopimuksen minimiin ja ajaisi suomalaiset rakennusmiehet työttömiksi suurelta osin koko Suomessa.
  .
  Nyt ELY-keskuksen 6.4.2017 tekemän virkamiespäätöksen johdosta jolla tarveharkinta poistettiin Uudenmaan osalta koko rakennusalalta niin pelkästään rakennusalalle on tullut sadoittain työntekijöitä EU:n ulkopuolelta Uudellemaalle muutamassa kuukaudessa ja rakennusfirmoja eivät tällä hetkellä Uudellamaalla edes suomalaiset rakennusmiehet kiinnosta vaan heittävät hakemukset roskiin vaikka samalla valittelevat mukamas kauheaa työvoimapulaa ja selittivät ELY-keskukselle että on työvoimapula.
  EI ole mitään työvoimapulaa on vain kova kiihko polkea palkkoja alaspäin rakennusalalla jotta rakennusliikeiden omistajat saavat entistä suuremmat voitot.
  .
  Nyt sitten sinä Anna Kontula ja Vasemmistoliitto haluatte poistaa tarveharkinnan kokonaan ja kaikilta aloilta ja koko Suomesta jolloin tämä sama palkkojen polkeminen ja suomalaisten työttömiksi syrjäyttäminen leviäisi kaikille aloille ja koko Suomeen.
  .
  Vasemmistoliitto on sinun johdollasi pettämässä kaikki duunarit.
  Jos Vasemmistoliittoa kiinnostaisi suomalaisen duunarin asema ja elämä niin vaatisitte VÄLITTÖMÄSTI että kaikki poikkeukset joita ELY-keskus on tehnyt tarveharkintaan niin rakennusalalle kuin ravintola-alallekin poistetaan välittömästi ja tarveharkinta pidetään voimassa ja työnantajille kerrotaan että jos on työvoimapulaa niin nostavat palkkoja kunnes työvoimaa löytyy jolloin suomalaiset ja suomessa jo pysyvästi asuvat maahanmuuttajat saisivat töitä ja saisivat sellaisia työpaikkoja että niiden palkalla elää.
  .
  Vasemmistoliitossa on näemmä täysin erkaannuttu tavallisen suomalaisen duunarin elämästä ja sinun esittämäsi höpönlöpö väitteet tässä keskustelussa osoittavat että sinulla ei ole mitään käsitystä faktoista ja ajat tätä palkkoja polkevaa ja suomalaisia työttömiksi syrjäyttävää tarveharkinnan poisto lakiehdotustasi jonkin muun kuin faktojen pohjalta.
  .
  Milloin Vasemmistoliitosta tuli kokoomuslaisen suurpääoman juoksupoika?

 27. Eihän se varmaan niin ole, mutta kyllä vaan tulee sellainen fiilis, että pakolaisten oikeusturvaa ja oikeutta töihin Suomessa ajetaan meidän suomalaisten duunareiden kustannuksella. Tulkaa vaan tänne töihin. Saatte parempaa palkkaa kuin kotimaassanne ja samalla poljetaan suomalaisten duunareitten palkkaa alas.

  Olin pitkään vihervassari. Viimeaikoina vain vassari, mutta tuskin kohta enää sitäkään, sillä te olette vieraantuneet suomalaisten elämästä.

 28. Miten rakennetaan uusi homeinen kerrostalo? – Epäkoulutetut duunarit.
  Miten iso hanke viivästyy? – Epäkoulutetut duunarit.
  Kuka on valmis vetämään kaikkien palkat alas? – Epäkoulutetut duunarit.
  Mistä niitä saa? – Ulkomailta, kun ei tarkisteta että puhtaat jauhot pussissa.
  Mistä saa helposti väärennetyt koulutuspaperit? – Ulkomailta.

  ”jolla ei ole juurikaan yleistä merkitystä työmarkkinoiden toiminnan kannalta”

  Et tiedä mistä puhut. Terveisin työnjohtajat ja duunarit jotka tekevät oikeata työtä eivätkä pyöritä papereita, kuin muut..

 29. Te väitätte, että tarveharkinnan poisto auttaisi ”heikossa asemassa olevia tulijoita”. Malmön Yliopiston tutkimus sanoo muuta. Tarveharkinnan poistaminen olisi sen mukaan kasvattanut työntekijöiden hyväksikäyttöä ja johtanut oleskelulupakauppaan. Lisäksi se olisi tuonut työvoimaa lähinnä matalapalkka-aloille, joissa on jo nyt ylitarjontaa työntekijöistä.

  On selvää, että tulijoiden työehtojen ollessa mitä on, alenee myös kaikkien muiden työntekijöiden tulotaso, koska työnantaja voi palkata halvempia työntekijöitä tulijoista. Tarveharkinnan poistaminen heikentää työntekijän asemaa ja parantaa työnantajien asemaa.

  Väite, että työn määrä ei ole vakio PERUSTUU NÄILLÄ PREMISSEILLÄ SIIHEN, ETTÄ PALKKOJEN ON LASKETTAVA!
  Tämä on hyvin oikeistolainen argumentti ja en olisi ikinä kuvitellut kuulevani sitä äänestämäni puolueen edustajan suusta.
  Tämä ”tarjonta luo kysynnän” on Juhana Vartiaisen oppi. Saman miehen, jonka mukaan työttömien pitäisi mennä töihin ja joka valittaa jatkuvasti ”kannustinloukuista”

  Matalapalkka-alojen palkkojen alentaminen ei muuta kuin pahenna sitä ”kannustinloukkua”. Tajuatteko mitä siitä seuraa? Poliitikkojen valitusta siitä, miten ”työstä tienaa enemmän kuin kotona olemisesta”. Ja sitten meidän sosiaaliturva romutetaan kokonaan laskemalla se alle elinkustannusten. Kaikki vasemmiston rakentama tuhotaan ”tarjonta lisää kysyntää” -opin perusteella. Adios hyvinvointivaltio.

  Pyydän, että harkitsette asiaa vielä uudelleen ja vedätte nimenne pois tästä aloitteesta. Olkaa mieluummin AY-likkeen ja puoluetovereittenne kanssa samassa rintamassa kuin oikeiston ja EK:n.

  1. Luepa se Mälmön tutkimus uudestaan. Ei väitetä siellä saatavuusharkinnan poiston lisänneen hyväksikäyttöä.

 30. Siirryt historiaan ihmisenä joka lakkautti vasemmisto puolueen. Onneksi olkoon ?

 31. Hyväksikäyttö on kasvanut Ruotsissa tarveharkinnan poistamisen jälkeen. Lainaan tekstistä pari kohtaa, josta se tulee selväksi. Kolmannes työluvan saajista tulee maanmiestensä yrityksiin ja hyväksikäyttö tapahtuu mm. perimällä maksua oleskeluluvasta.

  ”In the absence of personal
  networks, they may have to pay middlemen to gain access to a job.
  The majority of those who recruit unskilled labour—often friends and
  relatives—own small businesses and have a foreign background. These
  employers account for approximately one-third of the work permits and
  are in industries that prior to the new law had little opportunity to recruit
  labour from third countries ”

  ”In many cases, the employer wants to make money
  by false job offers or sales of work permits; however, family and friends
  often seek to help an acquaintance who wants come to Sweden but
  cannot afford to hire someone. In such cases it is not uncommon that
  labour migrants pay their own salary in order to get a work permit
  (Pelling and Nordlund 2012).”

  Edellisen lisäksi suuri osa tulleista työntekijöistä saa hyvin matalaa palkkaa.

  ”As many as 41 percent of the 2009 labour migrants and 36 percent of
  the 2010 cohort had either no or a very low income (below SEK 13,000 [1350€]
  per month) one year after immigrating. W
  e can therefore conclude that
  a significantly large share of the labour migrants does not live up to the
  terms that were stated in the application for a work perm
  it. ”

  Tarkastuksissa on sitäpaitsi paljastunut, että melkein MIKÄÄN työluvan saajia työllistävä ravintola ei maksa työsopimukseen kirjattua (matalaa) palkkaa ja työehdoista löytyy runsaasti puutteita. Tämä meininki on yleistä myös muilla aloilla.

  ”When the Hotel and Restaurant Union investigated the situation of restaurant
  workers in Stockholm, they found that almost no one who hired workers
  from third countries paid the contractual wages, that few migrants had prior experience in the profession and that they were in a vulnerable situation since they could neither speak Swedish nor English. The
  Swedish Confederation of Professional Employees has also experienced
  an increase in suspected cheating with fake employments. The abuse
  is, in part, due not only to the large amount of power that employers have according to the new law on labour migration but also to the limited opportunities the Swedish Migration Board has to counteract the
  abuses. It is easy to manipulate the system, for the Swedish Migration
  Board may not conduct inspections or controls after a work permit
  is granted unless they are made aware of abuses by another party. As
  employees are heavily dependent on employers, they risk losing their
  work permits if abuses are reported.”

  Jos haluatte vähentää hyväksikäyttöä, ette voi kannattaa tätä aloitetta.
  Pyydän, että harkitsette tätä asiaa vielä uudellleen.

 32. Eli siis ruotsiin on tullut paljon hyvin matalapalkkaisia työntekijöitä kun tarveharkinta siellä poistettiin eli saavat paljon yhteiskunnan tukia eli Suomessa kävisi samoin eli palkat dumpattaisiin alas eli työehtosopimuksen minimiin vähintään ja valtio eli veronmaksajat maksaisivat sekä tulijoiden elämisen koska matalat palkat joilla ei elä että niiden suomalaisten tuet joiden palkkoja myös joudutaan alentamaan siihen työehtosopimuksen minimiin koska niin kova kilpailu työpaikoista ja päälle jokaisen työttömäksi syrjäytetyn suomalaisen ja työttömäksi syrjäytetyn jo valmiiksi suomessa asuvan maahanmuuttajan elämän.
  .
  Nyt tilanne on että hyvä työntekijä saa reilusti YLI työehtosopimuksen minimin koska työvoimassa ei ole 7 miljardin ihmisen valinnanvaraa minkä Anna Kontula ja Vasemmistoliitto nyt haluavat luoda.
  .
  Yritykset maksavat vain niin paljon palkkaa kuin tarvitsee saadakseen työntekijän eli jos työntekijöitä saa rajattomasti työehtosopimuksen minimillä Maapallon 7 miljardista ihmisestä niin silloin kaikille työntekijöille maksetaan työehtosopimuksen minimi.
  Sitten tähän päälle vielä epärehellisten yrittäjien väärinkäytökset joissa kun maksavat ruotsissa alle minimin niin sama ilmiö on varmasti Suomessakin.
  .
  On käsittämätöntä että Vasemmistoliitto ja Anna Kontula ajavat tällaista työntekijöiden palkkojen alentamista vähintään työehtosopimuksen minimiin ja lisäksihän ruotsissa kolmasosa tulijoista on tullut maahanmuuttajataustaisten pieniin yrityksiin joissa tapahtuviin väärinkäytöksiin on mahdotonta päästä kiinni eli siis Ruotsissa tulijat maksavat jopa oman palkkansa päästäkseen Ruotsiin ja saadakseen ennenpitkää Ruotsin kansalaisuuden keksityn työpaikan kautta jossa ovat maksaneet osan palkastaan takaisin sille yrittäjälle jonka kautta Ruotsiin pääsivät jolloin kyseinen yrittäjä ei varmasti palkkaa ketään normaalilla palkalla vaan päinvastoin kyseinen yrittäjä voi kilpailla muita yrityksiä nurin koska hänen palkkakustannuksensa on alle minimipalkkojen.
  .
  Ruotsissa on siis lisäksi huomattu että hotelli- ja ravintola-alalle työllistyneistä juuri kukaan ei saa sopimuksessa mainittuja palkkoja eli palkat ovat ALLE työehtosopimusten minimien.
  .
  Jos tämä Vasemmistoliiton ja Anna Kontulan kokoomuslainen/Vartiaislainen lakiehdotus menee läpi niin seurauksena on lisäksi että koska yrittäjät voivat valita maapallon 7 miljardista ihmisestä kenet vain töihin ja työehtosopimuksen minimillä ja vaikka Suomessa olisi alalla 10 000 koulutettua ihmistä työttömänä niin ammattiliittojen mahdollisuus puolustaa jäseniään tuhotaan täysin.
  .
  Eli Vasemmistoliitto ja Anna Kontula ovat siis toteuttamassa kokoomuslaisten ja erityisesti Juhana Vartiaisen märimmät unet joissa palkat dumpataan alas ja ammattiliittojen valta tuhotaan ja suomalaisista duunareista tehdään käytännössä matalapalkka-orjia joille työnantaja voi sanoa että ota työehtosopimuksen minimi tai tuon venäläisen/ukrainalaisen/kiinalaisen/intialaisen tekemään työt ja koska valinnanvaraa on tosiaan se 7 miljardia ja ammattiliittojen valta on tuhottu niin yrittäjä voi myös vaatia ylitöitä ilman palkkaa ja muita venymisiä jos haluat työpaikkasi pitää.
  .
  En olisi ikinä tätä päivää uskonut näkeväni että Vasemmistoliitto ajaa duunareiden palkkojen romahduttamista ja Suomen ammattiliittojen tuhoamista.
  .
  Mitä siellä Vasemmistoliitossa on oikein tapahtunut sen jälkeen kun Li Anderssonista tuli puheenjohtaja?
  Ennen Vasemmistoliitto vaati puolueena että tarveharkinta pidetään voimassa ja PUOLUSTI suomalaisia duunareita ja suomessa jo asuvia maahanmuuttajataustaisia duunareita mutta nykyään olette puolueena kuin (Juhana)VartiaisenLiitto ja aivan samoilla askelmerkeillä kuin kokoomus.
  .
  Kenenkään Vasemmistoliittoa äänestäneen ei teitä enää kannata äänestää jos tämän Anna Kontulan ja Vasemmistoliiton järjettömän lakiehdotuksen viette läpi.

 33. Oleellista tilanteessa näyttäisi olevan ns. ”Rule of law”. Mielipide (ihan perustellusti?) kirjoittajilla näyttää olevan, että tarveharkinnan poistaminen aloittaisi tulijoiden vyöryn duunariammatteihin.

  Tulee mieleen, että tarveharkinnan poistamisen vastapainoksi tarvitaan tehokkaampaa maahanmuuton kontrollia. Ei voi olla niin, että laittomasti maassa olevat alkavat rapauttaa työmarkkinoita. Laittomat työmarkkinat (mitä on kuvattu yllä) eivät tarvitse olla vaihtoehto heikosti toimiville työmarkkinoille (mikä vaikuttaa olevan nykyinen tilanne). Eli työmarkkinoiden pitäisi siis perustua lailliseen järjestykseen ja niiden pitäisi toimia hyvin.

  Tajusikojan kukaan edellistä…?

 34. Kuumasti heittäytyvää keskustelua… Monille on silti selvää, etteivät vanhan ajan ay-lahkojäärät enää opi tämän ajan nopeasti muuttuvaa työntekijöiden ja työmarkkinoiden tilaa.

  Olisiko vihdoin aika ja paikka työntekijäliitolle, joka ei jumiudu yhteen alaan ja ymmärtää väistämättömän globalisaation? Joka kattaa mahdollisimman paljon työntekijöitä ja osaa katsoa työnantajia silmästä silmään tassavertaisena? Jonkun porukan pitäisi sellainen perustaa!

 35. Pelle:
  Jos Anna Kontulan ja Vasemmistoliiton järjetön ehdotus menee läpi niin niin suomeen voi tulla vaikka 500 000 matalapalkka duunaria rapauttamaan työmarkkinat täysin.
  Näistä rehellisten yrittäjien duuneissa olevat tulevat tekemään duunia sillä aivan työehtosopimuksen minimillä ja epärehellisten yrittäjien duuneissa olevat tulevat tekemään töitä alle työehtosopimuksen minimin juuri niinkuin on tapahtunut Ruotsissa mm. hotelli- ja ravintola-alalla ja osa tulee maksamaan yrittäjälle osan palkastaan takaisin käteisenä pimeästi siitä ilosta että pääsi Suomeen ja saa ennenpitkää Suomen kansalaisuuden juuri niinkuin tapahtuu Ruotsissa.
  Vaikka monet eivät sitä tajua niin länsimaan kansalaisuuden saaminen on kuin lottovoitto esim. Venäjältä, Ukrainasta, Turkista, Kiinasta, Intiasta tuleville joten varmasti tekevät töitä matalapalkalla kunnes sen saavat ja vaikka maksavat osan palkastaan työnantajalleen siitä ilosta että pääsivät länsimaahan ja saavat sen kansalaisuuden niinkuin Ruotsissa tapahtuu.
  .
  Tämä tulee romauttamaan suomalaisten ja suomessa jo asuvien maahanmuuttajien palkat työehtosopimuksen minimiin ja syrjäyttämään osan suomalaisista ja suomessa jo asuvista maahanmuuttajista työttömiksi.
  .
  Jo nyt EU-maista tulevien työntekijöiden kanssa ollaan helisemässä eli väärinkäytöksiä on paljon ja viranomaisvalvontaa ei ole tarpeeksi eikä lain rikkomisesta ole mitään seurauksia käytännössä koska urakat on ketjutettu ja alihankkijat voivat sikailla niin että tilaaja ja pääurakoitsija eivät saa mitään seuraamuksia.
  Nämä ongelmat tulevat moninkertaistumaan jos tarveharkinta poistetaan kokonaan.
  .
  On täysin käsittämätöntä että Vasemmistoliiton ja Anna Kontulan linja on täysin sama kuin kokoomuksella ja kokoomuksen palkkoja alaspäin hinkuvalla Juhana Vartiaisella.
  .
  Tämä tulee läpi mennessään romauttamaan Vasemmistoliiton kannatuksen täysin.

 36. ”Tulee mieleen, että tarveharkinnan poistamisen vastapainoksi tarvitaan tehokkaampaa maahanmuuton kontrollia. Ei voi olla niin, että laittomasti maassa olevat alkavat rapauttaa työmarkkinoita”

  Työehtojen valvontaa voisi lisätä jo nyt, mutta se ei Arkadianmäen herroja kiinnosta.Tarveharkinnan poistaminen tarkoittaisi, että valvontaa voitaisiin suorittaa heikommin kuin nykyään samalla kun valvojien työtaakka kasvaa.
  Tämä ”tarjonta luo kysynnän” on Vartiaisen keksintö ja nyt sitä halutaan toteuttaa tämän aloitteen avulla.

 37. ”Samaan aikaan tuhansia koulutettuja suomalaisia kokkeja on työttöminä mutta HOK-Elanto ei halua heitä työllistää vaan haluaa maksimoida voitot ja tarjoaa vain työpaikkoja 1400-1700 eurolla kuussa ja työllistää filippiiniläisiä voitot maksimoidakseen.
  Suomalainen ei voi elää pääkaupunkiseudulla 1400 eurolla kuussa eikä perheellinen voi elää 1700 eurolla kuussa ja käytännössä saman saa vaikka on työttömänä ja hakee asumistuen ja toimeentulotuen.”

  Vartiainen jatkuvasti valittaa Twitterissä kannustinloukusta ja sanoo, että ne pitäisi eliminoida leikkamalla sosiaaliturvaa rajusti ja ”aktivoimalla” työttömiä 9 euroa/päivässä- töillä. Tähän suuntaan on menty jatkuvasti. Meillä on jo kuntouttava työtoiminta, jonka väärinkäytöksistä voisi kirjoittaa kokonaisen kirjan.. Sipilän hallitus leikkaa sosiaaliturvasta (indeksileikkausten avulla) ja keksii uusia palkattoman työn muotoja (työelämäkokeilu,rekrytointikokeilu,osallistumistulo). Asumistukia ehdittiin myös leikata ja niitä (ja toimeentulotuen vuokrakattoa) tullaan leikkaamaan lisää tulevaisuudessa. Orpo kehuskelee, että ensi vaalikaudella tehdään sosiaaliturvan kokonaisuudistus.

  Tämän kehityksen jatkuessa työttömät eivät tule kovin pitkään nauttimaan elinkustannukset kattavasta sosiaaliturvasta, vaan he joutuvat laskemaan elintasoaan ja hakemaan ruokansa leipäjonosta.

 38. ”Ei voi olla niin, että laittomasti maassa olevat alkavat rapauttaa työmarkkinoita.”

  Tämähän oli jo arvattavissa silloin 2015, kun porukkaa alkoi lampsia rajan yli tänne. Ns. ”rasistit” siitä varoittivat. Mutta on tietysti ihan loogista, että ensin perustuslaillisesti takaamme saman sosiaaliturvan koko maapallon asukkaille, jos he vain älyävät tulla tänne sitä anomaan, ja sitten avaamme työmarkkinat koko maapallon asukkaille.

  Marginaalinen juttu? Varmasti, siihen asti kun ei enää ole marginaalinen juttu. Ja sitten kun ei enää ole marginaalinen juttu ollaan lirissä. Lakia pitää katsokaas noudattaa, muuten syrjitään ja ollaan pahoja ihmisiä.

  1. Sale, paperittomista vain osa liittyy vuoden 2015 turvapaikkailmiöön. Paperittomia on ollut Suomessa jo pitkään, ja heitä tulee aivan varmasti olemaan jatkossakin. Monissa sellaisissa maissa on paperittomia moninkertainen määrä, joiden turvapaikkapolitiikka on huomattavasti ynseämpi ja sosiaaliturva olematon. Saatavuusharkinta liittyy vahvasti kyllä kysymykseen paperittomuudesta, mutta verraten vähän Suomen turvapaikkapolitiikkaan.

 39. Anna, en tätä yrittänytkään väittää. Epäilemättä muissa maissa on omat politiikkansa, paperittomansa ja sosiaaliturvansa.

  Se mitä halusin sanoa oli, että tämä pakolaiskriisi sopi Suomen oikeistolle kuin nenä päähän: Päästään hyvän ja jalon asian varjolla murentamaan AY-liikkeen voimaa, ja hölmöimmät vasemmistopuolueet hurraavat vieressä ja jopa aktiivisesti auttavat. Luulette ilmeisesti tekevänne suurenkin palveluksen suomalaisille duunareille?

  Tämä menee juuri niinkuin pari vuotta sitten ennustettiin. Surkeaa.

 40. Anna Kontula te ja moni muu Vasemmistoliiton kansanedustaja olette kommenteillanne, kirjoituksillanne ja ulostuloillanne romuttamassa työväenliikkeen asemaa. Puolueenne pitäisi puolustaa suomalaista työmiestä ja -naista älkää siis ihmetelkö, kun entiset äänestäjänne vaihtavat esim. Perussuomalaisiin.

 41. 2015 oli viimeinen kerta kun äänestin vasemmistoliittoa. Kiitos kuuluu enimmäkseen Anderssonille ja Kontulalle.

  Terveisin rakennusmies Jari.

 42. Olen Anna Kontula jo monesti todennut, että ”saatavuusharkinta” on sanahirviö, joka ei ole lainkaan tätä päivää. Mikä se on, onko se joku työtekijän tuominen ilman mitään lupia Suomeen, mutta ei taata työtä, ei palkkaa, eikä ruokaakaan. Ota toki järki käteesi. En hyväksy missää tapauksessa. Jos se olisi edes prexit, eli englannin malli voisin katsoa sitä ns. järkevästi, tai edes USA:n vaaleissa huudetut rasistiset iskulauseet, että muslimit ulos maasta olin järkyttynyt, mutta ilman työlupaa tulisi nyt Suomeen valtaisa määrä muista ilmansuunnista . Joku järki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.