07. 02 2018

Kirjallinen kysymys yksityisten perhepäivähoitajien toimeentulosta

Eduskunnan puhemiehelle

Julkisen puolen päivähoidon maksut alenivat vuoden 2018 alussa. Muutos on sinällään erinomainen ja kannatettava. Sen tarkoittamattomana seurauksena on kuitenkin ollut yksityisen perhepäivähoidon vetovoiman heikkeneminen: perhepäivähoitajat kokevat, että julkisen päivähoidon maksualennukset houkuttelevat entistä useamman vanhemman valitsemaan lapselleen päiväkodin. Vaikka ilmiön laajuutta on tilastojen puutteessa mahdotonta arvioida, huoli on todellinen.

Päiväkodin suosiossa ei sinällään ole mitään pahaa. On hyvä, että vanhemmat voivat vapaasti valita lapselle ja perheelle sopivan hoitomuodon. Tämän vapauden turvaamiseksi on kuitenkin tärkeää, että päivähoidon eri muotoja – myös perhepäivähoitoa – on tarjolla ympäri Suomen. Erityisen tärkeää se on sellaisten perheiden kannalta, joille tavanomainen päivähoito ei ole mahdollista esimerkiksi lapsen sairauden tai erityisherkkyyden vuoksi. Yksityisellä perhepäivähoidolla on tässä tärkeä rooli kunnallisen perhepäivähoidon rinnalla.

Suomessa on kuitenkin jo nyt kuntia, joilla perhepäivähoitajia ei ole lainkaan tai niistä on pulaa. Eläköityminen on laskenut perhepäivähoitajien määrää rajusti, ja nuoria on vaikea saada alalle työn raskauden sekä heikon palkkauksen vuoksi. Lisäksi useat muutokset ovat heikentäneet yksityisten perhepäivähoitajien toimintaedellytyksiä viime vuosina entisestään. Leikkaus työttömien lasten päivähoito-oikeuteen oli samalla leikkaus yksityisen hoidon tukeen, sillä yksityisen hoidon tuen hoitorahan ja hoitolisän suuruus määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Yksityisen hoidon tukea on leikannut myös hallituksen leikkaukset kansaneläkeindeksiin sekä indeksin jäädytys.

Perhepäivähoito on tärkeä osa suomalaista päivähoitojärjestelmää. Jotta näin olisi jatkossakin, on sen säilyttävä realistisena vaihtoehtona kaikille perheille taloudellisesta tilanteesta tai asuinpaikasta riippumatta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo parantaa yksityisten perhepäivähoitajien taloudellista tilannetta ja varmistaa, että perhepäivähoitajien määrä pysyy edes nykyisellä tasolla?

Helsingissä 7.2.2018
Anna Kontula /vas

One thought on “Kirjallinen kysymys yksityisten perhepäivähoitajien toimeentulosta

  1. Hei Anna Kontula!

    Kiitos että olet nostanut tärkeä asian esiin! Huomioittehan päättäjät vielä kuitenkin, että tämä ihan sama asia koskettaa myös pieniä yksityisiä päiväkoteja. Meillä on ollut todella tiukka vuosi taloudellisesti nyt eikä tulevaisuus lupaa hyvää. Pienellä yksityisellä päiväkodilla on sama taloudellinen tilanne kuin yksityisillä perhepäivähoitajilla. Meillä ei ole sijoittajia taustalla ja huoli on kova paitsi oman perheen, myös kahden työntekijäni puolesta, joiden palkoista vastaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.