06. 09 2018

Hallituksen ilmastopolitiikka kiihdyttää ilmastonmuutosta

Eduskunnan puhemiehelle

Vast ikään julkaistusta tutkimusyksikkö BIOSin selvityksestä käy ilmi, että metsien lisähakkuista aiheutuva hiilinielujen pieneneminen johtaa ilmakehään päätyvien kasvihuonekaasujen kasvuun. Metsiä siis hakataan Suomessa tahtia, jota muiden sektoreiden päästövähennykset eivät korvaa.

BIOS analysoi YK:n Suomen maaraportin lukuja ja päätyi karuun lopputulokseen: vaikka kaikki hallituksen esittämät ilmastopoliittiset lisätoimet otettaisiin käyttöön, päästöt kasvavat silti vuoden 2015 tasosta 30 prosenttia vuoteen 2030. Toisin sanoen, hallituksen politiikka kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Hallituksen ilmastostrategian mukaan metsien hiilinieluja on mahdollista väliaikaisesti heikentää, koska metsien kasvu vuoden 2030 jälkeen korvaisi hiilinielun heikkenemisen. Nyt julkaistut arviot maalaavat kuitenkin synkemmän kuvan: hallituksen suunnittelemalla hakkuutaso johtaa todennäköisesti metsien hiilinielujen pienenemiseen jopa tämän vuosisadan loppuun saakka.

Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin nollata ilmakehään päätyvät päästöt vuoteen 2050 globaalisti. Suomen ilmastopaneeli mukaan tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että Suomen tulisi saavuttaa hiilineutraalius heti 2030 ja tämän jälkeen edetä kohti hiilinegatiivisia päästöjä. Hiilineutraalius on kuitenkin mahdollista saavuttaa vain siten, että päästöjä pystytään laskemaan ja hiilinieluja samaan aikaan kasvattamaan. (Gaffney et al., 2017) Hiilinielujen huomattava heikkeneminen vie edellytykset näiden päästövähennysten saavuttamiselta.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on ihmiskunnan keskeinen haaste. Suomen vastuu ilmastonmuutoksesta erityisen suuri, koska ekologinen jalanjälkemme on globaalisti vertailtuna korkea. Lisäksi ilmastonmuutoksen seurauksien arvellaan vaikuttavan Suomessa keskimääräistä enemmän, joten kysymys koskettaa jokaista suomalaista nyt ja tulevaisuudessa. Suomen tulisikin pikemminkin ylittää kuin saavuttaa Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet, eikä suinkaan lintsata niistä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Milloin hallitus aikoo muuttaa ilmastopolitiikkansa vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita?

Helsingissä 6.9.2018

Anna Kontula

 

One thought on “Hallituksen ilmastopolitiikka kiihdyttää ilmastonmuutosta

  1. Onko missään tietoa siitä, kuinka suuri on metsän hiilensitomiskyky avohakkuun jälkeen aina siihen vuoteen asti jolloin se on valmis uudelleen hakattavaksi? Toinen mielenkiintoinen tieto olisi vanhan luonnonmetsän hiilensitomiskyky.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.