29. 11 2018

Koulutus on ajateltava kokonaan uudelleen

Tulevaisuuden työ ja elämä olettavat ihmisten omaksuvan jatkuvasti uutta. Erityisesti aikuisopiskelussa on tehtävä isoja muutoksia: koulutus ja osaamisen sertifiointi tulee erottaa toisistaan. Niukkuuden jakamisen sijaan on aika keskustella siitä, miten ihmisiä tuetaan ja rohkaistaan opiskelemaan mitä ikinä haluavat.

 

Internet on viimeistelemässä sen, minkä julkinen lähikirjastoverkko aloitti: kaikki tiedot ja taidot ovat kohta kenen tahansa ulottuvilla. Viimeistään tulkkausohjelmien yleistyttyä jokainen pääte avaa pääsyn käytännössä rajattomaan määrään luentoja, opetusvideoita, vertaistutorointeja ja kirjallisuutta. Monet niistä ovat maksuttomia.

Se tarkoittaa, että koulutus lakkaa olemasta niukka resurssi. Jatkossa opiskelun rajat asettaa ihmisten halu ja kyky oppimiseen, ei enää valtion budjetti. Seuraukset koulutuspolitiikalle ovat vallankumoukselliset. Lähes kaikki on ajateltava uusiksi.

Perinteinen aikuiskoulutus nojasi nuoruusiällä hankittuun ammatilliseen tutkintoon, jota erityisesti 1990-luvulta lähtien sitten varovasti päivitettiin työuran aikana. Tätä opiskeluhistoriaa saattoivat täydentää omaehtoiset ja omakustanteiset harrastekurssit opistoissa ja yhdistyksissä.

Järjestelmällä oli puutteensa jo vanhassa maailmassa. Koulutustarpeiden keskitetty ennakointi arvasi usein pieleen. Jako työmarkkinoiden ja toisaalta vapaa-ajan tarpeita varten opiskeluun oli keinotekoinen. Koulutuksen annostelu niukkana julkisena resurssina johti siihen, että monet opiskelivat elämänsä aikana vähemmän kuin olisivat halunneet.

Nyt olemme siirtymässä maailmaan, jossa lähes mikä tahansa opiskelu on kenen tahansa ulottuvilla. Tämän tosiasian tunnustavan järjestelmän rakentaminen edellyttää ainakin seuraavia muutoksia:

 

 1. Opiskelu ja osaamisen sertifiointi tulee erottaa toisistaan. Jälkimmäinen säilyisi pääosin julkisen sektorin tehtävänä ja sitä laajennettaisiin merkittävästi nykyisestä. Sertifiointijärjestelmä olisi siis jatkossa ikään kuin laajennettu versio nykyisestä näyttötutkinnosta: ei olisi väliä, onko osaaminen hankittu koulussa, työn lomassa vai verkkokurssilla. Sertifiointia voisi pyytää mihin tahansa taitoon tai asiasisältöön, joka on riittävällä luotettavuudella arvioitavissa.
 2. Ammattiin johtavissa tutkinnoissa perinteisillä oppilaitoksilla olisi edelleen johtava rooli, joskin niissäkin tutkinnon osia voisi entistä helpommin kuitata itse- tai vertaisopiskelulla hankitulla osaamisella. Sen sijaan pienemmissä kokonaisuuksissa syntyisi todennäköisesti paljon erilaisia oppimisen tapoja, paikkoja ja lähteitä: yritysten henkilöstökoulutus, pelioppiminen, erilaiset avoimen oppimisen väylät sekä harrastusten tai maailmankuvan ympärille syntyvät vertaisoppimisen muodot nousisivat nykyistä vahvemmin.
 3. Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa opittavat taidot ovat perustavia, joten ne muuttuvat hitaasti – myös tulevaisuudessa on tärkeää oppia lukemaan, laskemaan ja tekemään yhteistyötä. näillä tasoilla myös lähiopetuksen säilyttäminen on välttämätöntä. Olisi kuitenkin panostettava nykyistä enemmän lasten kykyihin tunnistaa omia oppimistarpeitaan, etsiä niitä tyydyttäviä opetussisältöjä, opiskella ja sertifioida osaamisensa. Opiskelu olisi nähtävä läpi elämän tarpeellisena kansalaistaitona, ei vain valmistautumisena elämään.
 4. Jotta opiskelu olisi kaikkien ulottuvilla, on yhteiskäyttöisten välineiden ja tilojen määrää kasvatettava huomattavasti nykyisestä. Vielä tärkeämpää on kuitenkin säätää subjektiivinen oikeus opinto-ohjaukseen: koulukohtaisten opinto-ohjaajien sijaan avattaisiin opintoklinikoita, joista kuka tahansa voisi pyytää apua elämäntilanteeseensa sopivien opiskelumahdollisuuksien kartoittamiseen. Resurssit saataisiin nykyisestä työttömien kontrollijärjestelmästä, jossa tähän asti on keskitetty enemmän opiskelun estämiseen kuin sen mahdollistamiseen.

 

Näiden teknisten reformien lisäksi on kuitenkin tapahduttava asennemuutos, jossa opiskelun yhteiskunnallinen arvostus korotetaan palkkatyön, yrittäjyyden ja vapaaehtoistyön rinnalle. Myös opiskelussa yksilölliset motiivit sekoittuvat yhteisöllisiin ja toiminnasta koituu hyötyä tekijän itsensä lisäksi myös muille.

Pääoma- ja raaka-aineköyhänä maana Suomi voi rakentaa menestystään vain tietävän ja taitavan väestön varaan. Siksi jokaisen yksilön opiskelupyrkimykset ovat samalla myös yhteisen vaurauden ja hyvinvoinnin kasvattamista.

Kun tämä ymmärretään, olemme uuden ajan kynnyksellä.

 

(Kirjoitettu Sitran blogiin)

3 thoughts on “Koulutus on ajateltava kokonaan uudelleen

 1. Mielenkiintoinen artikkeli! Ei voi muuta kuin kiittää ja olla kohtuullisesti samaa mieltä!

 2. ”2.Ammattiin johtavissa tutkinnoissa perinteisillä oppilaitoksilla olisi edelleen johtava rooli, joskin niissäkin tutkinnon osia voisi entistä helpommin kuitata itse- tai vertaisopiskelulla hankitulla osaamisella,”

  Pitkän virkkeen loppuosaan on helppo yhtyä.

  Mutta koettakaa te vaikutusvaltaiset poliitikot, joihin Annankin katson kuuluvan, vaikuttaa siihen, että nykyinen kolmivuotinen ammattikoulujärjestelmä kestoltaan lyhennetään.

  Olen itse käynyt ammattikoulun aikakaudella, jolloin se oli kaksivuotinen. Sen kesto tuntui teini-ikäisen ajankulun tajunnassa tolkuttoman pitkältä. Lähes kolmasosa vuosikurssiltani keskeytti. Olin ”pöyristynyt”, kun kuulin, että ammattikoulu on muutettu kolmivuotiseksi. Väitän, että kolmivuotinen ammattikoulu tuntuu teini-ikäisen ajantajussa yhtä pitkältä jaksolta, kuin on kymmenen vuotta viisikymppisen poliitikon käsityksessä.

  Kolmivuotista ammattikoulun kestoa on perusteltu sillä, että se tarjoaa mahdollisuudet jatko-opintoihin. Mutta eihän ammattikoulun päätarkoitus ole silotella niiden tietä, jotka pyrkivät ylemmille oppiasteille. Näitä harvoja varten voi ammattikouluun räätälöidä jatkokursseja, joihin voisi osallistua vaikkapa muutaman vuoden välillä töissä olon jälkeenkin. Ei sen takia, että joku vuosikurssiltaan jatkaa ammattikorkeakouluun, pidä koko kurssia pakottaa käymään kolmea vuotta ammattikoulua. On ihmisen itsetunnon kannalta parempi, että hän käy loppuun lyhemmän koulutusjakson, kuin että hän keskeyttää pitemmän.

  Olen ennenkin ottanut esimerkiksi USA:n, jossa ei ole tällaista ammatillista koulutusjärjestelmää, että parhaassa oppimisiässä olevat ihmiset hautautuvat vuosikausiksi yhteiskunnan varoilla koulun penkille ikävystymään. Silti USA on kaiken teknisen osaamisen huippumaita. On sielläkin jotain ammatteihin valmentavaa opetusta, mutta se edustaa kestoltaan murto-osaa Suomen vastaavasta. Näiden ja omien kokemusten perusteella suosittelen, että ammattikoulun kesto lyhennettäisiin yhteen lukuvuoteen. Omalla kohdallanikin kävi niin, että todellinen ammattitaito piti koulun käymisestä huolimatta opetella käytännön työssä. Hyväksi ammatin taitajaksi oppii todellisissa oloissa, koulussa oppii hyväksi opiskelijaksi.

 3. Pääoma- ja raaka-aineköyhänä maana Suomi voi rakentaa menestystään vain tietävän ja taitavan väestön varaan. Siksi jokaisen yksilön opiskelupyrkimykset ovat samalla myös yhteisen vaurauden ja hyvinvoinnin kasvattamista.

  Myös kosmetologit opiskelevat 2-3.5 vuoden ajan riippuen aiemmisa opinnoista. Opinnoissa on paljon anatomiaa- ja fysiologiaa, mikrobiolgian ja aseptiikan opintoja. Ihontoiminnot ja ihon yleisimmät ongelmat ja sairaudet käydään läpi tarkoin. Sen jälkeen he päätyvät huijaamaan ihmisiä. Onneksi sinä olet sen keksinyt ja osaat vältellä huijareita ja toit sen myös Me Naiset lehdessä nyt julki. Ehkäpä nämä hujariopinnot voisi sitten lopettaa?

  https://www.menaiset.fi/keskustelu/91528/anna-kontula-tienaa-nyt-yli-6-500-euroakk-mutta-eli-pitkaan-minituloilla-olen?page=1

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.