26. 02 2019

Kirjallinen kysymys lääkehävikin vähentämiseksi

Eduskunnan puhemiehelle

Apteekkariliiton vuonna 2016 tekemän selvityksen mukaan suomalaisilta jää käyttämättä apteekista hankittuja reseptilääkkeitä vuosittain jopa 95–125 miljoonan euron arvosta. Tämä tarkoittaa noin 3–4 prosenttia koko Suomen reseptilääkemyynnistä.

Koska sairausvakuutuksesta maksettavan lääkekorvauksen osuus reseptilääkkeistä on keskimäärin 66 prosenttia, yhteiskunnan osuus käyttämättömäksi jäävien lääkkeiden kustannuksesta on vuosittain noin 63–83 miljoonaa euroa.

Lääkehävikkiin on useita syitä. Apteekkariliiton selvityksen mukaan tavallisin syy lääkehävikille oli, että lääkettä jäi yli, vaikka sitä oli käytetty lääkärin ohjeen mukaan. Näin vastasi 42 prosenttia lääkejätteitä palauttaneista. Lääkehävikkiin päätyy eritoten lääkkeen vaihtotilanteissa myös avaamattomia paketteja. Noin kolmannes vastaajista kertoi lääkkeen jääneen käyttämättä, koska lääkäri vaihtoi lääkkeen toiseen. Vastauksista käy ilmi, että valtaosa lääkehävikistä syntyy siitäkin huolimatta, että potilaat noudattavat lääkärin ohjeita.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta lääkehävikki ja siitä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset saataisiin nykyistä pienemmiksi?

Helsingissä 26.02.2019

Anna Kontula [vasemmistoliiton eduskuntaryhmä]

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.