07. 03 2019

Kirjallinen kysymys kirjeäänestyksen käytännöistä

Eduskunnan puhemiehelle

Suomen lakiin tuli vuoden 2018 alusta mahdollisuus äänestää kirjeitse yleisissä vaaleissa (HE 101/2017 vp). Vaalilain muutos koskee ulkomailla pysyvästi asuvia ja vaalien ajan ulkomailla oleskelevia äänioikeutettuja.

Jotta kansalainen voi äänestää ulkomailta käsin, pitää tämän tilata äänestyskirje ulkomailla sijaitsevaan osoitteeseen ja todistaa vaalisalaisuuden toteutuminen hankkimalla paikalle kaksi todistajaa, jotka allekirjoittavat lähetekirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on tapahtunut vaalisalaisuus säilyttäen ja vaalivapautta kunnioittaen.

Kirjeäänestyksen tarkoitus oli helpottaa ulkomailla asuvien ja oleskelevien äänestämistä, mutta äänestyskäytännöistä on tehty tarpeettoman monimutkaista. Verrokkimaista esimerkiksi Ruotsissa materiaalin voi tilata valmiiksi mukaan lomalle tai ulkomaanmatkalle, jos matkan ajankohta on etukäteen tiedossa. Suomessa voi jatkossa äänestysmateriaalin tilata ainoastaan ennalta tiedossa olevaan postiosoitteeseen ulkomaille. Väliaikaisesti ulkomailla oleskelevalle tämä osoite on joko hotellin tai lähimmän postilokeron.

Jo lain pohjateksteissä todetaan, ettei kirjeäänestyksellä pystytä varmistamaan vaalisalaisuuden toteutumista, vaan tämän varmistaminen siirtyy käytännössä äänestäjälle itselleen. Näin ollen kahden todistajan käytännölle ja postitusmenettelylle ei löydy perusteluja vaalisalaisuuden osalta.

Tiedustellessamme oikeusministeriöstä perusteluja todistajakäytäntöön ja äänestysmateriaalin lähettämisen ehtoihin, emme saaneet yksiselitteistä vastausta, miksi käytännöt on sisällytetty lakiin. Lain pohjateksteistä tai ministeriön selvityksestä ei myöskään käy yksityiskohtaisesti ilmi, miksi äänestysmateriaalia ei voisi tilata etukäteen jo ennen lomamatkaa tai miksi ylipäätään vaaditaan kahta todistajaa? Ministeriöllä ei myöskään ollut esittää kansainvälistä vertailua, miten kirjeäänestäminen on verrokkimaissa järjestetty.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta äänestäminen olisi nykyistä yksinkertaisempaa ja täten äänestyskynnys alhaisempi myös tilapäisesti ulkomailla oleskeleville?

Helsingissä 7.3.2019

Anna Kontula

One thought on “Kirjallinen kysymys kirjeäänestyksen käytännöistä

  1. Kiitos, Anna:)
    Sitten vain uurnille Zakrebiin (400 kmx2)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.