21. 10 2020

Vankiloiden tupakointikielto – paheksun

Otin tänään salissa varsin kriittisen kannan hallituksen esitykseen tupakoinnin totaalikiellosta vankiloissa (HE 165/2020 vp)

Kuten hallituksen esityksessäkin todetaan, kyse on laajasta rajoituksesta vankien itsemääräämisoikeuteen. Kiellolla halutaan suojata työntekijöitä ja muita vankeja passiiviselta tupakoinnilta, mikä sinällään on hyvä ja kannatettava tavoite.

Perusoikeusrajoituksissa tulisi kuitenkin noudattaa ns. suhteellisuusperiaatetta. Se tarkoittaa, että käsillä olevista vaihtoehdoista tulisi valita aina se, jolla tavoite voidaan saavuttaa pienimmillä perusoikeuksiin kajoamisella. Ennen totaalikieltoa pitäisi siis pohtia, onko passiivista tupakointi mahdollista estää muilla tavoin.

Hallituksen esityksessä totaalikieltoa perustellaan salatupakoinnin estämisellä. Ajatus kulkee niin, että jos vankien tupakointia rajattaisiin esimerkiksi vain ulkotiloihin, tupakkaa kuitenkin kuljetettaisiin selleihin ja poltettaisiin siellä.

Koska tupakoinnin osarajoitukset ovat käytössä kaikissa muissa Pohjoismaissa, aloin epäillä perustelun vedenpitävyyttä. Savunilmaisin sellitupakoinnin tunnistamiseen maksaa 300 euroa. Niiden asennuksen jälkeen huomattavasti laajamittaista salatupakointia todennäköisempi skenaario on laajamittainen salanuuskaaminen (johon myös totaalikielto tietysti johtaa). Myös salatupakointikokeiluja varmaan esiintyisi jonkin verran, mutta tuskin siinä mittakaavassa, että voitaisiin puhua passiivisen tupakoinnin aiheuttamista terveyshaitoista.

Passiivinen tupakointi on siis mielestäni kelpo perustelu sille, että tupakointi selleissä ja yhteisissä tiloissa kielletään. Se ei kuitenkaan ole riittävä perustelu tupakoinnin kieltämiseen myös ulkoilun yhteydessä (tai tupakkakopeissa).

Toinen perustelu totaalikiellolle on sen terveysaikutukset tupakoiville vangeille. Kiellon yhteydessä on tarkoitus nimittäin lanseerata vankiloihin myös lääkkeellistä ja sosiaalista tukea tupakoinnin lopettamiseen. Esityksessä on laskettu jopa julkiselle terveydenhuollolle koituvat säästöt, jos edes osa vangeista lopettaa tupakoinnin.

Logiikka on jälleen perusoikeusnäkökulmasta todella ongelmallinen. Me kaikki toki tiedämme, miten terveellisesti eletään – ei sokeria, kofeiinia, päihteitä, tupakkaa, liikkumattomuutta, rasvaa, yksinäisyytä, stressiä ja niin edelleen. Äärimmäisen harva meistä näitä kaikkia suosituksia noudattaa, ja yleisesti ajatellaan, että valtiolla ei ole oikeutta pakottaa ihmisiä terveellisiin valintoihin. Kutakuinkin saman ajattelun pitäisi päteä vankeihinkin.

Isompi ongelma kuitenkin on, että terveysvaikutuksista ei ole näyttöä. Tiedämme kyllä, että vähempi tupakoiminen on terveellisempää kuin enempi tupakoiminen. Sen sijaan en ole kovasta yrityksestä huolimatta löytänyt yhtään tutkimusta siitä, miten tupakoinnin pakkolopetus päihdevieroituksen ja -hoidon yhteydessä toimii.

Kyse ei ole kuriositeetista. Arviolta 80% vangeista on päihdeongelma, ja vankilajakso alkaa rutiininomaisesti vieroitusjaksolla. Kun kuntien päihdehoidon taso on mikä on, vankila on useimmille myös paras mahdollisuus saada päihdeongelma hallintaan. Mikäli tässä ei onnistuta, todennäköisyys rikoksenuusintaan kasvaa huomattavasti.

Meillä on ristiriitaista tutkimusta vapaaehtoisen tupakkalakon vaikutuksesta päihteistä irtautumiseen. Ilmeisesti useimmissa tapauksissa tupakoinnin lopettaminen ja raittius tukevat toisiaan ja jos henkilö haluaa nämä yhdistää, yritystä kannattaa tukea. Joissakin tapauksissa vaikutus on kuitenkin juuri päinvastainen.

Tiedämme, että kaikkkien riippuvuuksien hoidossa motivaatio ennustaa onnistumista parhaiten. Tiedämme myös, että suurin osa tupakoitsijoista haluaisi lopettaa. Tähän saakka siihen ei ole ollut vankiloissa tukea saatavilla. Uskon, että keskittymällä tupakoinnin lopettamista haluavien tukemiseen voitaisiin päästä hyvin lähelle niitä terveysvaikutuksia, joita totaalikiellolla tavoitellaan, kuitenkin lievemmillä itsemääräämisoikeuden rajoituksilla ja ilman pakkolakon ennakoimattomia vaikutuksia päihdesairauksien hoitoon.

Eli:

  • sivullisten suojaaminen passiiviselta tupakoinnilta pitäisi onnistua sillä, että tupakoida saa vain ulkona ja selliosastoille asennetaan savuntunnistimet
  • vankien terveyttä tuetaan parhaiten tukemalla vapaaehtoista tupakoinnin lopettamista. Koksa tuen taso on nyt nolla, pienilläkin panostuksilla voitaisiin saada tuloksia.

4 thoughts on “Vankiloiden tupakointikielto – paheksun

  1. Miks pitää aloittaa siellä missä ihmisillä on eniten huolia ja murheita ,valvotaan yöt ,mietitään menneitä ja tulevia,koko ajan painaa joku huoli murhe,pelko,ahdistus,.
    Ihan väärä paikka tehdä tälläistä,jokaisen päättäjän joka tupakoi pitäis itse mennä selliin ilman röökiä vaik viikoksi kokeilemaan miltä tuntuu,itse olen lusinut apaut 13v ja jos nyt joutuisìn vankilaan missä ei saa polttaa saatais seueaukset olla pahat,itse kuuntelen vankeja työksenkun vedän vankila ryhmiä ja pojat on suht hermo kiireellä jo näillä säädöksillä,hu hu mitä politikointia

  2. Riippuvuudesta eroon pääseminen ja päihteettömyys ovat oikeat tavoitteet ja tupakointikielto sitä tukeva keino.

    1. Kenelle mikäkin on riippuvuutta? Minä olen tupakoinut jo yli 60 vuotta, enkä voi sietää sitä kauhistelevien tahojen ruikutusta. Tapa on itse valitsemani, enkä ymmärrä, miksi minun pitäisi siitä muiden tahdosta päästä eroon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.