01. 10 2021

Avoin kirje JPF-Nosto oy:lle: Laukaus oli hieno, mutta tähtäys vaatii vielä työstöä

Viite: Haastemieheltä 30.9. saamaani 496018,60 euron laskuun (päivätty 20.8.) sekä 5.9. ja 20.9. päivättyihin maksumuistutuksiin, joiden perusteeksi on kirjattu ”turvetuotantokoneet ja tuotannon alasajo”.

Haluan kiittää teitä poliittisen työni korkeasta arvostuksesta. Rehellisyyden nimissä en tosin voi ottaa osalleni aivan kaikkea kunniaa turvetuotannon alasajosta, sillä se ei ole yksinään tai edes suurimmaksi osaksi minun ansiotani.

Olen toki puhunut useissa yhteyksissä turpeen energiakäytön alasajon kiireellisyydestä. Maailman turpeesta Suomessa poltetaan noin puolet. Se aiheuttaa viidenneksen Suomen energiatuotannon hiilidioksidipäästöistä. Vahvallakin muutosturvalla tuottajille on turpeen poltosta luopuminen kustannustehokkain kuviteltavissa oleva ilmastotoimi. Myös muusta turpeen käytöstä ja turvepeltoviljelystä on syytä keskustella vakavasti.

Joudun kuitenkin riitauttamaan maksuvaatimuksenne jäljessä seuraavin perustein:

Ensinnäkin maksuvaatimusten on perustuttava johonkin. Yleensä yritysten esittämät vaatimukset perustuvat sopimuksiin, joita koskee oikeustoimilain, kuluttajansuojalain ja kauppalain sääntely. Lisäksi korvausvastuu voi perustua vahingonkorvauslakiin tai muussa laissa säädettyyn korvausvastuuseen.

Nähdäkseni laissa ei ole kohtaa, joka perustaisi minulle korvausvelvollisuuden. Välillämme ei myöskään tietääkseni ole sopimussuhdetta. Olen varma, että muistaisin puolen miljoonan diilin.

Maksuvaateenne on siis aiheeton.

Suomessa ihmisiä on muutenkin hankalaa vetää taloudelliseen vastuuseen poliittisista kannanotoista. Perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvatut vapausoikeudet ja poliittiset oikeudet ovat nimittäin keskeisiä yhteiskuntamme peruskiviä. Ne turvaavat yhtä lailla niin poliitikon kuin pohjanmaalaisten turveyrittäjien oikeutta esittää mielipiteensä.

Ytimeltään sananvapaus on poliittinen oikeus, joka turvaa edellytykset kansanvaltaisen yhteiskunnan perusteisiin kuuluvalle avoimelle ja vapaalle kansalaiskeskustelulle, joka on yhtäältä demokraattisen päätöksentekomenettelyn olennainen osa, ja toisaalta vallankäytön kansanvaltaisen valvonnan elintärkeä väline. Sananvapaus turvaa jokaisen oikeutta osallistua ja vaikuttaa häntä itseään ja yhteiskuntaa koskevaan päätöksentekoon sekä oikeutta arvostella ja valvoa vallan käyttöä. Mielipiteen­vapaus ja laaja ilmaisuvapaus suojaavat erilaisten mielipiteiden esittämistä ja vallankäytön ankaraakin kritiikkiä.

Lisäksi, tässä nimenomaisessa tapauksessa minulla (ja myös pohjanmaalaisilla yrittäjillä!) on kuitenkin pikemminkin velvollisuus pyrkiä kaikin voimin käynnissä olevan ympäristökatastrofin torjuntaan. Perustuslain 20 §:ssä säädetään nimittäin laajasti vastuusta ympäristöstä: ”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.”

Oikeastaan ainoa edes huterasti tapaukseemme liittyvä lain kohta on rikoslain 36 luvun 1 § – petos. Tiettävästi tällä nimikkeellä on tuomittu henkilöitä perättömien laskujen lähettämisestä. Summan suuruuden ja tilanteen erityisluonteen vuoksi tulkitsen kuitenkin, että laskussa ei kyse ole harhauttamispyrkimyksestä, vaan poliittisesta kannanotosta. Ja tästä syystä en tee rikosilmoitusta – vaan päinvastoin, onnittelen lämpimästi innovatiivisesta aktiosta!

Kyllä, haastemiehen kautta tullut viesti kiistatta saa poliitikon huomion. Tällaista kekseliäisyyttä Suomen poliittinen kulttuuri kaipaisi enemmänkin. Jatka vaan samaan malliin.

Kuulasta syksyä myös sinne Pohjanmaalle
Anna Kontula

28 thoughts on “Avoin kirje JPF-Nosto oy:lle: Laukaus oli hieno, mutta tähtäys vaatii vielä työstöä

 1. Mielestäni laskun paikka on kehyksissä, sellaisissa, jotka on koristeltu puisilla raameilla. Onhan tämä sen verran erikoinen huomionosoitus hyvästä työstä, jota olet tehnyt. Lisäpisteet tavastasi suhtautua viestiin ja tyylistä, jolla kirjoitat. Tämän päivän poliittinen kenttä on liian täynnä aggressiivista ja mautonta viestintää poliitiikoilta.

 2. Hei,

  Onhan tuo kekseliäs keino. Mitä tulee vastaukseesi, niin siinä missä laskun tekijä ollut kekseliäs ja koet, että tekaistu lasku olisi petos täytyy todeta, että jokainen puolue ja lähes jokainen poliitikko syyllistyy petokseen aina ennen vaaleja. Luvataan potentiaalisille äänestäjille ennen vaaleja asioita, joiden tiedetään olevan useimmissa tapauksissa mahdottomia toteuttaa. Se jos joku on petos. Edustaja siis lupaa katteettomia asioita, saadakseen taloudellista hyötyä itselleen. Olisikin jo aika saattaa lakiin rikosvastuu koskien vaalilupauksia. Kenties sitten poliittinen kulttuurimme muuttuisi niin kiinnostavaksi, että äänestäjätkin aktivoituisivat vaalipäivinä ja alkaisivat luottamaan poliitikoihin sekä puolueisiin.

  1. Hei, tekstissäni en viittaa petokseen omana ”kokemuksenani”, vaan voimassa olevan lain pykälään, josta on myös tuomioistuinkäytäntöä.

   Mitä tulee ”vaalilupauksiin”, aika harvoin olen nähnyt poliitikon lupaavan hoitaa jonkin asian, jos tulee valituksi. Näin siksi, että enemmistödemokratioissa kukaan ei voi tällaista luvata, ja poliitikot kyllä tietävät sen. Vaalilupaukset ovat yleensä lupauksia edistää jotakin asiaa mahdollisuuksien rajoissa tai korkeintaan äänestää jossakin asiassa tietyllä tavalla.

   Luulanpa, että tarkemmin asiaa tutkailtiasi huomaat, että kuvaamaasi vaalilupausten pettämistä tapahtuu paljon harvemmin kuin kommentissasi esität.

   1. No, ensimmäisenä tulee mieleen Demareiden Wappusatanen…. Ja en nyt jaksa listaa ruveta tekemään vaikka se helppoa olisi, sillä tämä on niin yleisesti tiedossa tämä katteettomien vaalilupausten asia, että on lapsellista sitä kiistää.

    1. Josta on osa maksettu. Loppu on koronan takia viivästynyt.

    2. Luulin että jokainen persu oli jo oppinut, että ns. Wappusatanen toteutettiin siltä osin ja niillä ehdoin kuin Rinne sitä aikoinaan esitti. Mutta ei, aina löytyy joku joka on pitänyt päänsä visusti pensaassa ja ylpeilee tietämättömyydellään kun vain mahdollisuus sen sallii.

    3. Antti Rinne sanoi vappupuheessaan 2018 sanatarkasti näin: ”Lupaan 100 euroa nettona kuukaudessa useamman vuoden ohjelmalla toteuttaen lisää alle 1400 euron eläkkeisiin.”

 3. Maksahan vain pois tuo lasku, se on tullut juurikin oikeaan osoiteeseen!

  1. Eikö se teille kepulaisille riitä että kuppaatte jo maataloustukiaisia vain omiin taskuihin?

  2. Miksi hänen pitäisi? Jotta mielensäpahoittanut turveyrittäjä saisi keploteltua uuden traktorin pihamaalleen ruostuvien hankmojen seuraksi?

 4. Lisäksi yrittäjä on unohtanut eritellä ALVin. Se pitää eritellä aina erikseen, ja yrittäjä toki joutuu maksamaan/hoitamaan ALV-asian omassa kirjanpidossaan ja verottajalle ihan siitä riippumatta, maksaakon Kontula tämän laskun vai ei.

 5. Toivottavasti laskun lähettäjä on maksanut tuon 96000 euron arvonlisäveron.

 6. No jopas jotakin😊 Että laskuja sitten lähettelemään kansalaiset toisillensa.
  Jos vaikka annan huonon palautteen julkiseen sivustoon ravintola- annoksesta, ravintoloitsija lähettää minulle laskun. Tai kampaamo, tai sähköyhtiö…
  Tästä saisi monta hyvää sketsiä, loistavaa stand up komiikkaa

  1. Toimeentulon hävittäminen onkin mitä mainioin vitsin aihe.

 7. Onko ”haastemies” valtion viranomainen? Ottaako oikeasti ”haastemies” toimittaakseen minkä tahansa maksuvaatimuksen toimitettavaksi kelle tahansa? Kotiapuyrittäjänä en päässyt asiakkaan luokse, koska talossa ei ollut firman autolle vieraspaikkaa. Voinko lähettää laskun taloyhtiölle? Paljonko yrittäjälle maksaa ”haastemiehen” palvelukset vai meneekö ne verorahoista?

 8. Hyvä Anna Kontula. Kun itse nyt otit esille myös kuluttajansuojalain, niin voitko selvittää miksi kyseinen laki epäonnistuu suojelemaan yksityisiä kuluttajia kun vastassa on monikansalliset perintäyhtiöt? On todettu ja todistettu, että tekaisevat laskuja, perivät jo maksettuja, perivät laittomia perintäkuluja ym. Miksi kuluttaja on yksin ja tuomarit eivät ole tilanteen tasalla tai haastemiehet, joiden PITÄISI varmistaa haasteen laillisuus. Miksi tuomioistuimet eivät ota kantaa selkeisiin laittomuuksiin vaikka se maallikko-kuluttaja ei osaa vedota oikeisiin pykäliin… Selvitäthän tämänkin ja puolustat tässäkin niitä kansalaisia/kuluttajia?!

  1. Hei Merja, pitäisi varmaan olla jokin konkreettinen esimerkki, jotta voisi tätä kommentoida.

   1. Hei Anna,

    Yrittäjänä voin B2B-puolelta todeta, että ao firmat lisäävät perintälaskuille maksimikulut ilman että asianomistaja kulusta välttämättä tietää. Ymmärtääkseni sellaisen perintäkulun lisääminen velalliselle, jota asianomistaja ei ole sitoutunut maksamaan on laitonta. Siitä huolimatta ao firmat tätä tekevät, sillä suurin osa velallisista kyseisen kulun maksaa.

    Myös meillä koronan aikana pari laskua livahti perintään, jolloin havaitsin, että pääoman maksusta huolimatta perintäfirmat eivät pysäyttäneet korkojen kertymistä. Kun asiasta ilmoitti, korkokulut korjattiin ja vedottiin järjestelmään.

    Toiminta on siis monella tasolla laitonta, koska lainsäädäntö ei rankaise väärästä toiminnasta, eikä valvova viranomainen asiaan puutu.

    Lisäksi perintälaskut lähetetään paperisina osoitteita tarkistamatta, jolloin vasta trattan kohdalla tehdään tarkistus. Tässä kohtaa korko on juoksut, palkkiot ovat tapissa ja firman rating ottannut hittiä. Perintäfirma vetoaa perintälakiin, joka vaatii paperilaskun käyttöä, eikä lakiteknisesti tee mitään väärää. Jouduin henk.koht. tappelemaan aika paljon, jotta asia saatiin oikein ja maksuviivemerkintä pois.

    Siinä onkin hyvä kohde lainsäätäjälle: perintälaki pitää muuttaa muotoon, jossa verkkolasku on ensisijainen ja pakollinen. Huomaa myös, että nykyinen perintälaki on tältä osin ristiriidassa EU:n verkkolaskudirektiivin osalta, joka on jo saatettu kansalliseen lainsäädäntöön

    Kehutaan samalla, että alkuvuodesta voimaan tullut yritysten perintälain muutos oli iso parannus. Toivotaan että se ei jää viimeiseksi. Olen henk.koht. mainituista epäkohdista ilmoittannut Aville, mutta heillä asia ei edennyt. Aluehallintovirasto on tunnetusti täysin lammas (mahdollisia huomautuksia saattavat antaa), eikä perintäfirma muuta käytöstä kuin pakolla (tai isolla uhkasakolla)

    Kokonaan oma juttu on suomalaisten eläkeyhtiöiden käyttämä reskontran ulkoistaminen perintäyhtiöille, joilla on insentiivi lähettää mahdollisimman monta muistutusta maksimoiden oma tulovirta. Mielestäni on moraalitonta laskuttaa kovia kuluja pakollisten eläkemaksujen karhuista, varsinkin kun nuo osuvat usein pienyrittäjiin, jotka tekevät pitkää päivää, ja joilla on valmiiksi tiukkaa. Tiedät varmaan, että moni pienyrittäjä on pienempi tuloinen kuin vastaavaa työtä tekevä palkansaaja, ja siksi tämä on mielestäni erityisen ikävä asia.

    Väitän vielä vahvalla mutulla, että hyvin harva jättää tahallaan eläkemaksuja pystyyn, vaikka toki ymmärrän, että niiden perinnässä pitää olla suhteellisen tomera. Tässä asiassa pitäis silti pysyä kohtuudessa, koska kaikilla yrittäjillä ei varmasti jaksaminen tai edes osaaminen aina riitä keskusteluun myöhästyneistä maksuista.

    Terkuin,
    Kasvuyrittäjä ja iloinen veronmaksaja 🙂

 9. Kontula jeesustelee ”ympäristökatastrofista” viitaten IPCC:n ennusteisiin.

  Kontula ei ole tainnut huomata että IPCC:llä ei ole yhtään ennustetta joka olisi toteutunu, viimeisen 30 vuoden aikana. Tai että ennusteiden tekemiseen käytetään numeerista mallia joka *ei* ole tieteenteon työkalu, vaan ekstrapolaatio siitä että kun tänään on näin, niin huomenna on näin+2.

  Kontula on niin nuori ettei taida muistaa IPCC:n ennustetta ”+1,6C vuodessa vuoteen 2020 mennessä”, suoraan teoriasta eli lätkämailakäyrästä. No, se teoria meni nurin kuin korttitalo mutta *poliitikot* päättivät että ei teoriaa tarvita mihinkään, jatketaan ennustamista niinkuin ennenkin.

  Syyhyn ei oteta mitään kantaa eikä välitetäkään. Kovan tieteen edustajana voin heti sanoa että tämä on puhdasta tuubaa ja pitää paikkansa yhtä hyvin kuin ensi talven sääennusteet. Korrelaatio co2-pitoisuuden ja lämpötilan välillä onkin varsin huono. Vaan sehän ei poliitikkoa kiinnosta.

  Humanistia ja poliitikkoa voi aina kusettaa mielin määrin kunhan vain vetää samaan suuntaan kuin poliittinen ideologia ja kun CO2 on verotuskohde (josta muuten IPCC *myy* päästöoikeuksia ja rikastuu kuin Kroisos, ihan sattumalta), niin todellisuudella ei ole enää mitään merkitystä, poliitikolle mikä tahansa tekaistu syy verottaa enemmän kelpaa aina.

  IPCC:n *polittinen tavoite* oli päästä määräämään maailman energiantuotannosta säätelemällä CO2-päästöjä ja samalla rikastua äärettömästi myymällä päästöoikeuksia. Molemmat ovat toteutuneet, kiitos hyväuskoisten, hyödyllisten idioottien.

  1. Hei Tuomas, en tuossa mielestäni viitannut erityisesti ”IPCC:n ennusteisiin”.

   Kun puhun ympäristökatastrofista, viittaan jo hyvässä vauhdissa käynnissä olevaan prosessiin, en tulevaisuuteen. Ympäristökatastrofiin toki kuuluu myös ilmastonmuutos, mutta myös muita sen rinnakkaisilmiöitä, suoraan ilmastonmuutokseen kiinnittyvät takaisinkytkennät, mutta eritoten turpeen kohdalla oleellista ja kiireellistä on myös luonnon monimuotoisuuden nopea hupeneminen.

   Ennusteet ovat aina epätarkkoja. Näin jo siksi, että kaikkia muuttujia ei voi koskaan hallita ja myös siksi, että oma toimintamme vaikuttaa siihen, millaiset tulevaisuudet toteutuvat. Kukaan asioihin perehtyvä päättäjä ei oleta niitä tarkoiksi tulevaisuuden kuviksi – jos kohtalo olisi etukäteen lyöty lukkoon, eihän yhteiskunnallista päätöksentekoa edes tarvittaisi!

   Viime vuosina ilmastonmuutokseen liittyvät ennusteet ovat kuitenkin pääsääntöisesti osoittautuneet liian optimistisiksi. Sitä mukaa kun tieto täydentyy, kiire pikemminkin kovenee, ei hellitä. Itse pidän IPCC:tä hyvänä lähteenä, mutta jos haluat varmistella, voit katsoa mistä tahansa muusta tutkimukseen perustuvasta ja sitä asianmukaisesti referoivasta lähteestä. Tästä varmaan johtuu, että et kommentissasi yritä lähteyttää väitteitäsi mitenkään – niitä tukevat lähteet ovat niin heikkoja youtube-saarnoja, että et vain kehtaa, eikö niin?

   Tuomas, ymmärrän kyllä, että muutos voi pelottaa. Tämä haaste ei kuitenkaan häviä sillä, että sulkee silmät. Se, että tulet poliitikon sivulle käyttäytymään huonosti, ei liioin saa sinua näyttämään fiksulta, vaikka ehkä niin kuvittelet.

   Järkevä ihminen ymmärtää, että mikään tieto koskaan ei ole täysin varmaa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että meillä ei olisi mitään keinoa arvioida tiedon luotettavuutta. Päinvastoin, siihen on aktiivisesti kehitelty menetelmiä useiden vuosisatojen ajan. Näiden menetelmien avulla me voimme tunnistaa parhaan saatavilla olevan tiedon päätöstemme pohjaksi.

  2. Käypäs Tuomas kurkkaamass täältä (https://www.climate-lab-book.ac.uk/comparing-cmip5-observations/) miltä ennustemallit ja todellisuus näyttävät. Jos oikeasti hirttäytyy kiinni yhteen vanhaan malliin ja toteaa ettei se osunut oikeaan, kertoo se lähinnä siitä, ettei ymmärrä mitä mallit ovat.

   George Box toteesi aikoinaann osuvasti ”Kaikki mallita ovat väärässä, mutta jotkut ovat hyödyllisiä.” Tämä takoittaa sitä, että suurin osa mallinnettavista ilmiöistä, on liian monimutkaisia, ja malli on aina yksinkertainen versio oikeasta elämästä. Siitä huolimatta mallit ovat hyödyllisiä päätöksen teossa. Harmitta hieman sinun puolesta, jos olet uskonut, että mallit ovat joko oikeassa tai väärässä.

   Mieti asiaa omasta elämästäsi sääennusteen avulla. Joskus ennuste menee pieleen, mutta pääsäänntöisesti ne ovat oikein. Uskon että siitä huolimatta katselet ennusteita päivittäin tai viikottain, ja huomioit sen omassa elämässäsi. Ilmastoennusteet (tai muut mallit joita päätöksenteossa käytetään) ovat samanlaisia, ne antavat riittävän hyvän kuvan meille, että uskallamme tehdä päätöksiä oikeaan elämään liittyen.

   Samalla tavalla kun varaudumme sateeseen vaikka ennuste joskus on ollut pielessä, varaudumme ilmastonmuutokseen vaikka siinäkin ennusteessa on ollut epätarkkuutta.

   Loppuun vielä sarjakuva aiheesta joka auttaa ymmärtämään asiaa maapallonn _toteutuneen_ lämpötilan mukaan. Eli ei ennusteita enempää, ole hyvä. https://xkcd.com/1732/

 10. Jos tulevaisuudessa saa lähettää laskuja henkilöille, joiden lausumat eivät miellytä, niin siitähän syntyy aivan mieletön laskutusrumba. Tästä maasta löytyisi kosolti ihmisiä, jotka voisivat laskuttaa Jussi Halla-Ahoa, Riikka Purraa, Petteri Orpoa, Mikael Pentikäistä ja joitakin muita, heidän lausunnoistaan. Ainakin tuon Kontulaa laskuttavan firman toimitusjohtaja tuntuu ajattelevan niin, vaikkakaan ei ole tietenkään ajatellut että jos tästä tulee maan tapaa, niin voidaan laskuttaa sitten myös toiseen suuntaan. Toimitusjohtajallekin voidaan lähettää laskua jos hänen sanomisensa eivät miellytä.

 11. Jos laskuja ruvetaan lähettelemään, niin lapsethan vois lähettää laskun tulevaisuutensa pilaamisesta turveyrittäjälle.

 12. Ihan oikein noille farmareille, että joutuvat nekin jotain joskus maksamaan. Niillehän on lähes jo kaikki tämän maan avustukset ym tuet maksettu ja ne tuet on revitty vähäosaisten-, pieneläkeläisten-, työttömien- ja yh-lapsiperheiden tuloista. Maataloustuki, kotitalousvähennys jne… sitten ne ajelevat niiden tukien myötä hienoilla satojen tuhansien traktoreilla pelloillaan. Jos joku ei vielä tiennyt, puolustaa Kontula mm. vähäosaisia, pieneläkeläisiä, työttömiä ja yh-lapsiperheitä. Nyt joku ajattelee, että olen kommunisti tms. Ei ole sen kanssa mitään tekemistä tällä. Ärsyttää vain, koska Ei Suomella ole varaa maksaa jokaisen ihmisen vastoinkäymisiä, ei edes yrittäjien, jotka aloittaessaan tuntevat ja tietävät olemassa olevat riskit ! Lähetit väärälle henkilölle tuon laskusi. Olisit lähettänyt sen laskun vaikka Orpolle, tai Purralle, niin rahat ois tullu heti! Sillä eikös ne porvarit just puolusta yrittäjiä !? Ainakin ne paasaa niistä joka ajankohtaisohjelmassa.

 13. Anna,
  Yhteiskunnalliselta näkemykseltämme olemme kuin yö ja päivä. Mieluusti näen itseni päivänä.. 🙂
  Tapa, jolla arvostavasti ja huumorilla kommentoit stressaantununeelle turveyrittäjälle hänen epätoivoista huomionhakuaan, sai aikaan vilpittömän arvostuksen tapaasi lähestyä kansalaisia. Tinkimättömänä demokratian kannattajana sait minusta fanisi, ikävä kyllä et äänestäjääsi. Turpeen tuotanto ja sen polttaminen on vakavasti maatamme saastuttava energiamuoto. Arvostan, että jaksat pitää asiaa esillä. Voimia taisteluusi arvokkan asian puolesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.