08. 03 2022

Ryhmäpuhe Pirkanmaan aluevaltuuston järjestäytymiskokouksessa

Hyvät valtuutetut,

Meillä on nyt tilaisuus rakentaa Pirkanmaan palvelut parhaan ja uusimman tiedon valossa – tehdä kaikki ne muutokset, jotka on tiedetty välttämättömiksi jo pitkään, mutta jotka rakenteiden jatkuvuuden laki on estänyt.

Se ei tule olemaan pieni operaatio. Osa toiminnoista voidaan siirtää kunnista lähes sellaisenaan, mutta esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalvelut vaatinevat täysremontin. Lastensuojelussa ja vanhusten kotihoidossa odottaa isoja haasteita.

Niin, hyvät kollegat,

Sosiaali- ja terveyspalveluista on tietenkin säädetty laissa verraten tarkoin ja siten laillisuusvalvonnalla on niiden järjestämisessä tärkeä rooli. Hyvinvointialueen omavalvonnan tulee olla riippumatonta ja hyvin resurssoitua.

Silti, lain puitteissakin päätämme me paljosta, ja jotta voisimme päättää viisaasti, tarvitaan laillisuusvalvonnan rinnalle myös palvelujen laatua, lähidemokratiaa ja hyvinvointialueen strategiaa seuraavia mittareita.

Palvelujen on oltava maantieteellisesti, taloudellisesti ja teknologisesti kaikkien ulottuvilla nykyistä kattavammin. Osana tätä kehitystyötä vasemmistoliitto kannattaa terveyskeskusmaksujen poistoa. Muiden maksujen osalta on varmistettava, että kukaan ei jää vaille tarvitsemaansa apua varattomuuden takia.

Niin kutsuttujen raskaiden ja korjaavien toimintojen osuuden vähentäminen edellyttää, että myös ehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen saavutettavuutta parannetaan yhteistyössä kuntien kanssa.

Omat pulmansa tuo, että uudistus on toteutettava koronan väsyttämällä henkilöstöllä. Onkin siksi ratkaisevan tärkeää, että työhyvinvointiin kiinnitetään alusta asti huomiota ja työn ehtoja parannetaan. Muutoksen yhteydessä on siirryttävä autoritatiivisista työnjohdon malleista järjestelmiin, joissa henkilöstöllä on edustus itseään koskevassa päätöksenteossa ja jokaisella työntekijällä mahdollisuus kehittää työtään.

Hyvinvointialue tulee myös hallinnoimaan merkittävää rakennuskantaa ja sen päätökset vaikuttavat kokonaisvaltaisesti Pirkanmaalla – kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin, elinkeinopolitiikkaan ja tulorakenteeseen. On tunnistettava, että päätöksillämme on suoria ja epäsuoria ympäristövaikutuksia ja kannettava vastuu myös niistä.

Hyvät aluevaltuutetut,

olemme vastikään saaneet varsin ikävällä tavalla muistutuksen siitä, että Pirkanmaa ei ole maailmassa yksin. Pandemiat, paheneva ympäristökatastrofi ja kärjistynyt turvallisuuspoliittinen tilanne sitovat meidät osaksi ilmiöitä, joihin voimme vaikuttaa paljon vähemmän kuin ne vaikuttavat meihin.

Voi olla, että kukaan meistä ei näe enää maailmaan, jossa alueet unohtavat päivittää huoltovarmuussuunnitelmansa, koska eihän mitään kuitenkaan koskaan tapahdu.

Optisimmissakin skenaarioissa on varauduttava ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien tuomien kriisien lisääntymiseen. Näiden lisäksi tuleville vuosikymmenille ennakoidaan talouden heilahteluja, yhteiskunnallista epävakautta, logistiikkaketjujen vakavia häiriöitä ja siirtolaisuutta.

Ja silti – on tehtävä, mikä tehtävissä on. Pirkanmaan asukkaiden lisäksi on esimerkiksi mietittävä, miten järjestetään palvelut turvapaikanhakijoille ja paperittomille.

On selvää, että 2000-luvun hyvinvointialue ei voi olla 1900-luvun kunnan kopio. Opimme jo koronasta, että kriisioloissa liian timmi organisaatio tulee kalliiksi, ja siksi on ehkä sittenkin kannattavaa jättää tuotantoon väljyyttä. Siinä missä viime vuosikymmenet on uskottu keskittämiseen, saa Ukrainan tilanne väistämättä pohtimaan hajautetun järjestelmän etuja.

Hyvät ystävät,

Sosiaali- ja terveyspalveluissa ja pelastustoimessa on kyse koko hyvinvointiyhteiskunnan ideasta: että yksilön kannattaa työskennellä omaa perhettään laajemman yhteisön eteen, koska hän voi luottaa saavansa hädän hetkellä apua myös itse. Pirkanmaan vasemmistoliiton valtuustoryhmä sitoutuu työhön sen eteen, että pirkanmaalaiset voivat luottaa.

Tällä historiallisella hetkellä meillä on edessämme puhdas pöytä, aivan eri merkityksessä kuin on ollut yhdelläkään elossa olevalla suomalaispoliitikolla koskaan.

Pirkanmaan vasemmiston ryhmäpuhe Pirkanmaan aluevaltuuston järjestäytymiskokouksessa 8.3.2022 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.