23. 03 2022

Metsästysrautojen kiellosta ja minkeistä

Tänään eduskunta käsittelee kansalaisaloitetta metsästysrautojen kieltämisestä (KAA 5/2022 vp). Siis niiden, joiden vuoksi viime kesänä jouduttiin lopettamaan useita karhuja.

Kirjoitan tätä merkintää ennen käsittelyn alkua, joten se ei ole täysistuntopuheeni, vasta sen hahmottelua. Näin ajattelin kuitenkin sanoa:

Kannatan yleistä kieltoa. Myöskään ns. ”hetitappavat” raudat eivät aina tapa heti, vaan tuottavat valtavaa kärsimystä niihin jääville eläimille. Rautoihin kuolee myös uhanalaisia eläimiä ja lemmikkejä.

Yleisesti ottaen maailma on parempi paikka ilman metsästysrautoja.

Kuitenkin, erikseen on tarkasteltava kysymystä vieraslajeista.

Rautoja käytetään paljon Suomen luontoon kuulumattomien pienpetojen ja etenkin minkkien kantojen hallinnassa. Mikäli (ihmisen toiminnan seurauksena luontoomme päässyttä) minkkiä ei pyydettäisi, se vaaraantaisi (yleensä ihmisen toiminnan johdosta heikentyneiden) saaliseläinkatojen olemassaolon. Siksi pyynnistä ei voi luopua noin vain.

Pääsääntöisesti minkkipyynnissä voidaan korvata raudat loukuilla, mutta ei aina. Loukut nimittäin pitäisi käydä kokemassa päivittäin, ja eritoten saaristossa on alueita, joilla sääolot ja kelirikko eivät sitä mahdollista.

Näitä tilanteita varten jättäisin lakiin vielä mahdollisuuden pienpetorautojen käyttöön, ammattilaisten toimesta ja nykyistä huomattavasti tiukemmin säännellyllä välineistöllä. Sääntelyyn tulisi liittää myös sanktiot ja valvonta väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Muiden vieraspetojen osalta turkistarhauksen lopettaminen tulee todennäköisesti melko pian ratkaisemaan ongelmat, joihin nyt vastataan pyynnillä. Saamieni asiantuntija-arvioiden mukaan minkki on kuitenkin asettunut Suomen luontoon niin mukavasti, että siitä emme pääse enää eroon, vaikka tarhoista ei uusia karkulaisia enää pääsisi.

Siksi minkin aiheuttamiin haittoihin on keksittävä muita keinoja kuin kallis ja huonosti tehoava pyynti.

Tällaisia voisivat olla minkin kilpailija saukon suosiminen, sekä tietysti ihmisen toiminnan seurauksena kriisiytyneiden lajien ja elinympäristöjen vahvistaminen, jotta ne kestäisivät minkkien naapurissa nykyistä paremmin.

Lisäksi tarvitaan tietysti tutkimusta, jota toistaiseksi on aiheesta vielä vähän sen merkittävyyteen nähden.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.