18. 01 2023

Kirjallinen kysymys psykososiaalisen tuen vakiinnuttamiseksi keskenmenojen hoitoon

Eduskunnan puhemiehelle

Keskenmenolla tarkoitetaan raskauden keskeytymistä ennen 22. raskausviikkoa tai silloin, kun sikiön paino on alle 500 grammaa. Raskauden keskeytymistä, joka tapahtuu 22. raskausviikon jälkeen tai sikiön saavuttaessa 500 gramman painon, kutsutaan kohtukuolemaksi.

Kliinisesti todetuista raskauksista noin 10–15 prosenttia päätyy keskenmenoon. Tämän lisäksi raskauden alkuvaiheessa tapahtuu verraten paljon keskenmenoja ennen kuin raskautta on ehditty todentaa. Valtaosa etenkin alkuvaiheen keskenmenoista ei vaadi lääketieteellisiä toimenpiteitä, mutta keskenmenon kokenut saattaa silti olla yhteydessä terveydenhuoltoon. Osa keskenmenoista vaatii lääkinnällistä tai sairaalahoitoa.

Ihmiset suhtautuvat keskenmenoon eri tavoin, eivätkä läheskään kaikki koe tarvitsevansa esimerkiksi keskusteluapua. Noin puolella keskenmenon kokeneista esiintyy kuitenkin ahdistusta ja masennusta. Tällöin psykososiaaliselle tuelle olisi usein tarvetta.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n syksyllä 2022 tekemän kyselytutkimuksen mukaan terveydenhuollosta saatu hoito on usein koettu puutteelliseksi ja epäempaattiseksi. Psykososiaalista tukea ei tarjottu tarpeeksi ja keskenmenon kokeneet tunsivat usein jääneensä tilanteessa yksin. Myös monet keskenmenon kokeneille suunnatut viranomaisohjeistukset viittaavat siihen, että toisin kuin raskauden keskeytysten ja kohtukuolemien kohdalla, keskenmenoissa hoitokäytäntöihin ei kuulu tuen tarpeen arviointia, vaan sen saaminen jää keskenmenon kokeneiden oman aktiivisuuden varaan.

Keskenmenon kokeneiden psykososiaalista tukea tulisi kehittää esimerkiksi Käypä hoito -suosituksen kautta, kuten myös aborttien osalta on tehty. Kaikissa keskenmenoon liittyvissä terveydenhuoltoon suunnatuissa yhteydenotoissa tulisi pyrkiä tunnistamaan mahdollinen masennus, tarvittaessa ohjata hoitoon sekä järjestää tukipalveluja riippumatta lääketieteellisen hoidon tarpeesta. Niissä tilanteissa, joissa jälkitarkastus järjestetään, tulisi jo ennen jälkitarkastusta varmistaa akuutin psykososiaalisen tuen tarve, jolloin jälkitarkastuksen tehtäväksi jäisi tuen riittävyyden arvioiminen. Myös lapsen toisen vanhemman psykososiaalisen tuen tarvetta tulisi huomioida nykyistä enemmän.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä psykososiaalisen tuen tarpeen arvioinnin vakiinnuttamiseksi osaksi keskenmenon hoitoa?

Helsingissä 18.1.2023
Anna Kontula [Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä]

 

Lähteet:

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry (2022). https://www.sttinfo.fi/tiedote/keskenmenoja-hoidetaan-puutteellisesti-toykeaa-kohtelua-vahattelya-ja-yksin-tilanteeseen-jattamista?publisherId=64150464&releaseId=69953823

Tiitinen. (2022) Duodecim. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00138

THL. (2013) https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110521/THL_OPA2013_029_verkko.pdf?sequence=3&isAllowed=y

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry. https://kapy.fi/wp-content/uploads/keskenmenon-kokeneen-tukeminen.pdf

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.