27. 02 2023

Puheeni laista eläinten hyvinvoinnista

Arvoisa puhemies, saako eläimen tappaa? Kyllä. Suomen lain mukaan eläimen saa tappaa, tai milloin ei, on siitä säädetty erikseen. Poikkeuksen muodostaa vain ihminen. Ihmisten kohdalla tappaa ei saa, ellei laissa toisin ole säädetty. Tätä eroa ei uusi eläinten hyvinvointilaki kumoa tai edes vakavasti pohdi. Vaikka esityksessä mainitaan eläinten itseisarvo, käsitettä käytetään normaalimerkityksestä poikkeavalla tavalla eräänlaisena… Lue loppuun

02. 02 2023

Kirjallinen kysymys eläinlääkärikulujen huomioimisesta toimeentulotuesta

Eduskunnan puhemiehelle Kun inflaatio iskee ruuan ja sähkön kaltaisiin välttämättömyysmenoihin, eniten kärsivät pienituloiset. Heidän kulutuksessaan nämä erät vievät suhteessa suurimman osan ja toisaalta heillä on vähiten taloudellisia puskureita yllättävien tilanteiden varalle. Eläinsuojelujärjestöt ovat huolissaan tilanteesta. Suomen eläinsuojelun (SEY) tiedotteen mukaan syksyn ja talven aikana on tullut isoja määriä avunpyyntöjä ihmisiltä, jotka ovat talousvaikeuksien vuoksi joutuneet… Lue loppuun

31. 01 2023

”Sairaat ja vammaiset tarvitsevat palveluita, eivät sanktioita”

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja Sosiaaliturvakomitean jäsen Anna Kontula kiittelee komitean väliraporttia. Erityisesti kiitosta saa ehdotus yhden perusturvaetuuden selvittämistä sosiaaliturvauudistuksen seuraavana vaiheena. Tämä olisi luonteva askel kohti perustuloa. Vasemmistoliitto jätti kuitenkin eriävän mielipiteen komitean väliraportin ehdotukseen, joka sisältää esityksen työkyvyttömiin kohdistetuista velvoitteista. – Kyse on arvovalinnasta. Vasemmistoliiton mielestä ei ole oikein, että sairaita ja vammaisia pakotetaan palveluihin… Lue loppuun

31. 01 2023

Eriävä mielipide Sosiaaliturvakomitean väliraportin luvun 4 esitykseen 7

Luvun 4. esityksen 7 mukaan: ”Huomioiden palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, arvioidaan mahdollisuuksia liittää työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyviin etuuksiin kannustimia ja velvoitteita osallistua palvelutarpeen arviointiin ja yhdessä asiakkaan kanssa sovittaviin palveluihin.” Vasemmisto kannattaa tietoperustaista päätöksentekoa ja toivottaa tervetulleeksi kaiken neutraalisti toteutetun tutkimuksen erilaisten säädösratkaisujen vaikutuksista. Sosiaalietuuksiin liitettyjen velvoitteiden osalta tällaiselle tutkimukselle olisi kiistatta tarvetta. Esitys 7 on… Lue loppuun

30. 01 2023

Siirtotyöläisillä on oltava oikeus perheeseensä

Aamulehdessä 22.1.2023 julkaistussa artikkelissa kerrotaan, kuinka filippiiniläiset hoitajat viihtyvät työssään ikäihmisten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa Mänttä-Vilppulassa. Jutussa korostetaan sitä, millainen tilaisuus Suomeen tulo on hoitajille ollut, sekä sitä, kuinka kansainvälinen rekrytointi nähdään hyvinvointialueella yhtenä ratkaisuna henkilöstöpulaan. Ohimennen mainitaan, että toisella hoitajista on Filippiineillä puoliso ja yksivuotias lapsi, joiden hän toivoisi voivan asua kanssaan Suomessa. Monet köyhemmistä maista… Lue loppuun

18. 01 2023

Kirjallinen kysymys psykososiaalisen tuen vakiinnuttamiseksi keskenmenojen hoitoon

Eduskunnan puhemiehelle Keskenmenolla tarkoitetaan raskauden keskeytymistä ennen 22. raskausviikkoa tai silloin, kun sikiön paino on alle 500 grammaa. Raskauden keskeytymistä, joka tapahtuu 22. raskausviikon jälkeen tai sikiön saavuttaessa 500 gramman painon, kutsutaan kohtukuolemaksi. Kliinisesti todetuista raskauksista noin 10–15 prosenttia päätyy keskenmenoon. Tämän lisäksi raskauden alkuvaiheessa tapahtuu verraten paljon keskenmenoja ennen kuin raskautta on ehditty todentaa…. Lue loppuun

06. 12 2022

On paremman päihdepolitiikan aika

Kunnan tärkein tehtävä on asukkaiden hyvinvoinnista huolehtiminen.   Eikä siinä oikein voi onnistua ilman harkittua päihdepolitiikkaa.   Suomessa nimittäin on puoli miljoonaa alkoholin ongelmakäyttäjää. Nuorten huumekuolemissa olemme Euroopan kärkeä. Jokainen päihteisiin kompasteleva vaikuttaa tietysti myös lähipiiriinsä.   Samaan aikaan päihteet ovat monille arvokas osa ruoka- tai juhlakulttuuria. Siksi kieltolait eivät toimi. Nykyään panostetaankin haittojen vähentämiseen:… Lue loppuun

05. 12 2022

Vasemmistoliiton ryhmäpuhe vuoden 2023 strategian ja budjetin käsittelyssä

Arvoisa puheenjohtaja, muutaman viikon kuluttua toteutetaan Suomen historian suurin organisaatiouudistus. Alkujaan tämä oli tarkoitus tehdä vuonna 2017. Jos nyt eläisimme tuota aikaa, keskittyisin puheessani ehkä julkistalouden tasapainoon, väestön vanhenemiseen ja palvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen. Sitten tuli ilmastoherätys ja sote-alan työvoimapula. Tulivat korona ja Venäjän sotatoimista johtuva energiakriisi. Vaikka muutaman vuoden takaiset politiikan kärkiteemat ovat edelleen siellä,… Lue loppuun

01. 12 2022

Ryhmäpuhe oikeudenhoidosta

Arvoisa puhemies, suomalainen oikeudenhoito on terveellä pohjalla: se vartioi ansiokkaasti riippumattomuuttaan ja nauttii kansalaisten luottamusta. Kehitettävää kuitenkin löytyy. Käsittelyajat ovat paikoin kohtuuttomia. Oikeudenkäyntikulujen vuoksi ei kaikilla ole yhtäläistä pääsyä oikeusturvaan. Rikostutkinta on tehotonta ja vankiloiden korjausvelkakello tikittää. Koronaruuhkatkin ovat vielä purkamatta. Suomessa on perinteisesti pidetty tärkeänä rangaistusjärjestelmän yleisestävää vaikutusta. Yhdyskuntaseuraamukset ovat tästä näkökulmasta lyhyiden rangaistusten… Lue loppuun

22. 11 2022

Kirjallinen kysymys kuusipeurojen tarhauksen vaikutuksista

Eduskunnan puhemiehelle Kuusipeura on alun perin Lähi-Idästä kotoisin oleva jalopeuralaji, jota on siirretty riista- ja koriste-eläimeksi eri puolille maapalloa tuhansien vuosien ajan. Suomeen kuusipeura saapui 1800-luvun lopulla, kun sitä istutettiin kartanoympäristöihin. Vuosien saatossa kuusipeurat ovat muodostaneet elinvoimaiset kannan ja vuonna 2020 Suomessa arvioitiin olevan vähintään 2 000 yksilöä. Kuusipeuraa tarhataan Suomessa lihantuotantoa ja metsästystarkoituksia varten…. Lue loppuun