13. 10 2021

Toimenpidealoite mittariston kehittämiseksi biodiversiteettijalanjäljen seurantaan

Eduskunnalle YK:n kansainvälisen luontopaneelin IPBES:n (IPBES 2019) mukaan jopa miljoona lajia arvioiduista kahdeksasta miljoonasta on vaarassa kuolla sukupuuttoon ihmisen toimien seurauksena. Lajikatoa aiheuttavat muun muassa maankäyttö, saastuminen ja ilmastonmuutos. Lajit elävät jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja keskinäisissä riippuvuussuhteissa toisiinsa. Jos monimuotoisuus eli biodiversiteetti häiriintyy, seurauksena saattaa siksi olla kokonaisten ekosysteemien romahtaminen. Tilanteen vakavuudesta huolimatta meillä… Lue loppuun

07. 10 2021

Eriävä mielipide hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Perustelut Katson, että lakiehdotus ei esitetyssä muodossa ole perustuslain mukainen siltä osin, kuin kyse on koronapassin käytöstä alle 16-vuotiaiden kohdalla. Lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan sen 58 i §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon. Perusteluna korostan erityisesti seuraavia, pitkälti myös valiokunnan lausunnosta ilmeneviä seikkoja. 1. Lasten sisällyttämisestä koronapassivaatimuksen piiriin johtuvat… Lue loppuun

01. 10 2021

Avoin kirje JPF-Nosto oy:lle: Laukaus oli hieno, mutta tähtäys vaatii vielä työstöä

Viite: Haastemieheltä 30.9. saamaani 496018,60 euron laskuun (päivätty 20.8.) sekä 5.9. ja 20.9. päivättyihin maksumuistutuksiin, joiden perusteeksi on kirjattu ”turvetuotantokoneet ja tuotannon alasajo”. Haluan kiittää teitä poliittisen työni korkeasta arvostuksesta. Rehellisyyden nimissä en tosin voi ottaa osalleni aivan kaikkea kunniaa turvetuotannon alasajosta, sillä se ei ole yksinään tai edes suurimmaksi osaksi minun ansiotani. Olen toki… Lue loppuun

27. 09 2021

Aluedemokratia edellyttää verotusoikeutta

Hyvinvointialueet tulevat. Vuoden 2023 alusta pitäisi lähes kaikkien Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyä kunnilta aluetasolle. Kyse on suurimmasta julkisen sektorin organisaatiouudistuksesta vuosikymmeniin, ehkä vuosisataan. Ja palveluissa, joissa jokainen virhearvio ja laiminlyönti vaikuttaa suoraan ihmisten hyvinvointiin ja perusoikeuksien toteutumiseen. Siksi tammikuun aluevaaleissa valittavat seisovat paljon vartijoina. Heidän tehtävänsä on muuttaa laki lihaksi. Sote-uudistus antaa raamit, mutta… Lue loppuun

15. 09 2021

Pikkuporvarit – Pohdintaa aikamme hengestä

Pikkuporvarit – Pohdintaa aikamme hengestä pohtii aikamme polttavia kysymyksiä, elämäntapaa ja mielenmaisemaa. Se kuvaa pieniin asioihin keskittyvää ulkokultaista elämäntapaa, jossa teeskentely korvaa leikin, pöytätavat moraalin, dystopiat utopiat ja naapurikyttäys yksilönvapauden. Elämän käyttövoimana toimii riskeiltä suojautuminen – ja koska riskejä riittää loputtomiin, tämä tarve hautaa lopulta kaiken muun. Osta

20. 08 2021

Suomen tehtävä kaikkensa Afganistanin siviilien suojelemiseksi

Arvoisa puhemies, Lähes koko maailma jakaa huolen Talebanien paluusta valtaan Afganistanissa. Monelle tämä huoli on myös kuristavaa pelkoa läheisen turvallisuuden ja jopa hengen puolesta. Afganistanissa on parhaillaan vaarassa Suomen kansalaisia, Suomessa asuvia sekä heidän perheenjäseniään. Vaarassa on myös paljon ihmisiä, jotka ovat auttaneet ja tukeneet Suomea tai tehneet Suomelle töitä – joko suoraan tai alihankintasopimuksella…. Lue loppuun

02. 06 2021

Asehankinnoissa huomioitava ulko- ja ihmisoikeuspoliittiset vaikutukset

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula jätti tänään lakialoitteen, jonka mukaan Suomen tulisi ottaa asehankinnoissaan huomioon ulko- ja turvallisuuspoliittiset sekä ihmisoikeusvaikutukset. -Aseiden vientiä säännellään jo nykyisin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ulkoministeriö arvioi ennen vientilupaa kaupan ulko- ja turvallisuuspoliittiset sekä ihmisoikeusvaikutukset. Aseiden hankintaprosessissa ei vastaavaa mekanismia kuitenkaan ole, Kontula sanoo. Lakialoitteessa esitetään, että jatkossa myös asehankinnoissa olisi huomioitava… Lue loppuun

02. 06 2021

Lakialoite laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lakia julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista muutettavaksi siten, että hankinnoissa huomioidaan kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tavoitteiden toteutuminen. Tarjouskilpailussa olisi jatkossa arvioitava hankinnan ihmisoikeusvaikutukset, tarjoajan kotivaltion ihmisoikeustilanne sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista johtuvat esteet sekä muut ulko- ja turvallisuuspoliittiset esteet. Ulkoministeriön harjoittaman puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain mukaisen valvontatehtävän rinnalle… Lue loppuun

17. 05 2021

Me tarvitsemme hömötiaista

Vielä lasteni aloittaessa koulun 2000-luvun alussa oli hömötiainen Suomessa melko yleinen.  Sitten tapahtui romahdus. Vuonna 2019 hömötiainen julistettiin erittäin uhanalaiseksi. Tärkein syy on metsätalous. Hömötiainen tarvitsee varttunutta metsää, sillä nuorista ja siisteistä talousmetsistä se ei löydä riittävästi syötävää. Tilanne on huolestuttava, eikä vain hömötiaisten osalta. Suomessa pesivistä lintulajeista yli kolmannes on uhanalaisia. Kasvien ja ötököiden… Lue loppuun

14. 04 2021

Toimenpidealoite Ekologisen siirtymän joukkojen perustamiseksi Suomeen

Eduskunnalle Suomi on sitoutunut muuttumaan hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiiviseksi nopeasti sen jälkeen. Muutos edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen jatkuvaa ja aktiivista vähentämistä, siis laajoja päivityksiä energian käyttöön, infrastruktuuriin ja materiaalivirtoihin. Samaan aikaan olisi selätettävä myös muita merkittäviä ympäristöhaasteita, Suomen kannalta näistä ehkä merkittävimpänä luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Näin valtavaa muutosta ei ole mahdollista toteuttaa ilman laajaa… Lue loppuun