Eduskunta

02. 02 2023

Kirjallinen kysymys eläinlääkärikulujen huomioimisesta toimeentulotuesta

Eduskunnan puhemiehelle Kun inflaatio iskee ruuan ja sähkön kaltaisiin välttämättömyysmenoihin, eniten kärsivät pienituloiset. Heidän kulutuksessaan nämä erät vievät suhteessa suurimman osan ja toisaalta heillä on vähiten taloudellisia puskureita yllättävien tilanteiden varalle. Eläinsuojelujärjestöt ovat huolissaan tilanteesta. Suomen eläinsuojelun (SEY) tiedotteen mukaan syksyn ja talven aikana on tullut isoja määriä avunpyyntöjä ihmisiltä, jotka ovat talousvaikeuksien vuoksi joutuneet… Lue loppuun

31. 01 2023

”Sairaat ja vammaiset tarvitsevat palveluita, eivät sanktioita”

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja Sosiaaliturvakomitean jäsen Anna Kontula kiittelee komitean väliraporttia. Erityisesti kiitosta saa ehdotus yhden perusturvaetuuden selvittämistä sosiaaliturvauudistuksen seuraavana vaiheena. Tämä olisi luonteva askel kohti perustuloa. Vasemmistoliitto jätti kuitenkin eriävän mielipiteen komitean väliraportin ehdotukseen, joka sisältää esityksen työkyvyttömiin kohdistetuista velvoitteista. – Kyse on arvovalinnasta. Vasemmistoliiton mielestä ei ole oikein, että sairaita ja vammaisia pakotetaan palveluihin… Lue loppuun

31. 01 2023

Eriävä mielipide Sosiaaliturvakomitean väliraportin luvun 4 esitykseen 7

Luvun 4. esityksen 7 mukaan: ”Huomioiden palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, arvioidaan mahdollisuuksia liittää työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyviin etuuksiin kannustimia ja velvoitteita osallistua palvelutarpeen arviointiin ja yhdessä asiakkaan kanssa sovittaviin palveluihin.” Vasemmisto kannattaa tietoperustaista päätöksentekoa ja toivottaa tervetulleeksi kaiken neutraalisti toteutetun tutkimuksen erilaisten säädösratkaisujen vaikutuksista. Sosiaalietuuksiin liitettyjen velvoitteiden osalta tällaiselle tutkimukselle olisi kiistatta tarvetta. Esitys 7 on… Lue loppuun

18. 01 2023

Kirjallinen kysymys psykososiaalisen tuen vakiinnuttamiseksi keskenmenojen hoitoon

Eduskunnan puhemiehelle Keskenmenolla tarkoitetaan raskauden keskeytymistä ennen 22. raskausviikkoa tai silloin, kun sikiön paino on alle 500 grammaa. Raskauden keskeytymistä, joka tapahtuu 22. raskausviikon jälkeen tai sikiön saavuttaessa 500 gramman painon, kutsutaan kohtukuolemaksi. Kliinisesti todetuista raskauksista noin 10–15 prosenttia päätyy keskenmenoon. Tämän lisäksi raskauden alkuvaiheessa tapahtuu verraten paljon keskenmenoja ennen kuin raskautta on ehditty todentaa…. Lue loppuun

01. 12 2022

Ryhmäpuhe oikeudenhoidosta

Arvoisa puhemies, suomalainen oikeudenhoito on terveellä pohjalla: se vartioi ansiokkaasti riippumattomuuttaan ja nauttii kansalaisten luottamusta. Kehitettävää kuitenkin löytyy. Käsittelyajat ovat paikoin kohtuuttomia. Oikeudenkäyntikulujen vuoksi ei kaikilla ole yhtäläistä pääsyä oikeusturvaan. Rikostutkinta on tehotonta ja vankiloiden korjausvelkakello tikittää. Koronaruuhkatkin ovat vielä purkamatta. Suomessa on perinteisesti pidetty tärkeänä rangaistusjärjestelmän yleisestävää vaikutusta. Yhdyskuntaseuraamukset ovat tästä näkökulmasta lyhyiden rangaistusten… Lue loppuun

22. 11 2022

Kirjallinen kysymys kuusipeurojen tarhauksen vaikutuksista

Eduskunnan puhemiehelle Kuusipeura on alun perin Lähi-Idästä kotoisin oleva jalopeuralaji, jota on siirretty riista- ja koriste-eläimeksi eri puolille maapalloa tuhansien vuosien ajan. Suomeen kuusipeura saapui 1800-luvun lopulla, kun sitä istutettiin kartanoympäristöihin. Vuosien saatossa kuusipeurat ovat muodostaneet elinvoimaiset kannan ja vuonna 2020 Suomessa arvioitiin olevan vähintään 2 000 yksilöä. Kuusipeuraa tarhataan Suomessa lihantuotantoa ja metsästystarkoituksia varten…. Lue loppuun

13. 10 2022

Kirjallinen kysymys korvausten maksamisesta lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluille

Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisessa lastensuojelun sijaishuollossa on tapahtunut laajamittaista kaltoinkohtelua ja väkivaltaa läpi sen historian. Vuonna 2011 peruspalveluministeri Maria Guzenina käynnisti selvitystyön lastensuojelun sijaishuollossa vuosien varrella kaltoin kohdelluista. Selvitystä tekemään valikoitui Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen monitieteinen tutkijaryhmä, jonka työ käynnistyi elokuussa 2014. Selvityksen loppuraportti julkaistiin 2016. Selvitys osoitti, että kaltoinkohtelua ja väkivaltaa oli tapahtunut… Lue loppuun

04. 10 2022

Puheeni laista eläinten hyvinvoinnista

Arvoisa puhemies, Laki eläinten hyvinvoinnista on selkeä parannus nykytilaan, ja siksi siitä kaiketi pitäisi iloita. Helppoa se ei ole, sillä tämä laki on myös surkea osoitus yhteiskuntamme kykenemättömyydestä ilmeisen kohtaamiseen. Laissa tunnistetaan kiitettävästi monia eläintenpidon ongelmia. Sitä säädyttömämpää on, että erityisesti tuotantoeläinten kohdalla parannusten siirtymäajat sallivat tilanteen jatkumisen ennallaan paljon kauemmin kuin olisi välttämätöntä. Tässä… Lue loppuun

21. 09 2022

Kirjallinen kysymys terveysseulontojen saavuttavuudesta

Eduskunnan puhemiehelle Suomessa järjestetään terveysseulontoja tiettyjen tautien ja niiden esiasteiden toteamiseksi. Valtakunnalliseen seulontaohjelmaan kuuluvat rintasyöpäseulonta, kohdun kaulaosan syövän seulonta sekä raskaana olevien ultraäänitutkimukset sekä kromosomipoikkeavuuksien selvittäminen. Seulontoihin kutsuminen tapahtuu Digi- ja väestötietoviraston (DVV) osoitetietojen ja Suomen Syöpäyhdistyksen Syöpärekisterin kautta. Syöpärekisteri saa tammikuun alussa DVV:sta kuntakohtaisesti syntymävuoteen perustuvan listan seulontoihin kutsuttavista ihmisistä, jotka toimitetaan kuntien valitsemille… Lue loppuun

19. 09 2022

Puheeni laista välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta

Arvoisa puhemies, pari viikkoa sitten alkoi käydä ilmeiseksi, että teho-osastojen lakko saattaa maksaa ihmishenkiä. Lakkovaroituksen antaneet hoitajaliitot kieltäytyivät antamasta suojelutyötä. Pätevää työvoimareserviä ei tehohoidossa ole, sillä erikoilaitteita käyttämään ei noin vain siirretä henkilöstöä muista toiminnoista eikä yksityinen sektori tuota tehohoitoa. Monia potilaita ei myöskään voi siirtää. Tässä tilanteessa hallituksen oli päätettävä, säätääkö laki, jolla velvoitetaan… Lue loppuun