Eduskunta

01. 12 2022

Ryhmäpuhe oikeudenhoidosta

Arvoisa puhemies, suomalainen oikeudenhoito on terveellä pohjalla: se vartioi ansiokkaasti riippumattomuuttaan ja nauttii kansalaisten luottamusta. Kehitettävää kuitenkin löytyy. Käsittelyajat ovat paikoin kohtuuttomia. Oikeudenkäyntikulujen vuoksi ei kaikilla ole yhtäläistä pääsyä oikeusturvaan. Rikostutkinta on tehotonta ja vankiloiden korjausvelkakello tikittää. Koronaruuhkatkin ovat vielä purkamatta. Suomessa on perinteisesti pidetty tärkeänä rangaistusjärjestelmän yleisestävää vaikutusta. Yhdyskuntaseuraamukset ovat tästä näkökulmasta lyhyiden rangaistusten… Lue loppuun

22. 11 2022

Kirjallinen kysymys kuusipeurojen tarhauksen vaikutuksista

Eduskunnan puhemiehelle Kuusipeura on alun perin Lähi-Idästä kotoisin oleva jalopeuralaji, jota on siirretty riista- ja koriste-eläimeksi eri puolille maapalloa tuhansien vuosien ajan. Suomeen kuusipeura saapui 1800-luvun lopulla, kun sitä istutettiin kartanoympäristöihin. Vuosien saatossa kuusipeurat ovat muodostaneet elinvoimaiset kannan ja vuonna 2020 Suomessa arvioitiin olevan vähintään 2 000 yksilöä. Kuusipeuraa tarhataan Suomessa lihantuotantoa ja metsästystarkoituksia varten…. Lue loppuun

13. 10 2022

Kirjallinen kysymys korvausten maksamisesta lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluille

Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisessa lastensuojelun sijaishuollossa on tapahtunut laajamittaista kaltoinkohtelua ja väkivaltaa läpi sen historian. Vuonna 2011 peruspalveluministeri Maria Guzenina käynnisti selvitystyön lastensuojelun sijaishuollossa vuosien varrella kaltoin kohdelluista. Selvitystä tekemään valikoitui Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen monitieteinen tutkijaryhmä, jonka työ käynnistyi elokuussa 2014. Selvityksen loppuraportti julkaistiin 2016. Selvitys osoitti, että kaltoinkohtelua ja väkivaltaa oli tapahtunut… Lue loppuun

04. 10 2022

Puheeni laista eläinten hyvinvoinnista

Arvoisa puhemies, Laki eläinten hyvinvoinnista on selkeä parannus nykytilaan, ja siksi siitä kaiketi pitäisi iloita. Helppoa se ei ole, sillä tämä laki on myös surkea osoitus yhteiskuntamme kykenemättömyydestä ilmeisen kohtaamiseen. Laissa tunnistetaan kiitettävästi monia eläintenpidon ongelmia. Sitä säädyttömämpää on, että erityisesti tuotantoeläinten kohdalla parannusten siirtymäajat sallivat tilanteen jatkumisen ennallaan paljon kauemmin kuin olisi välttämätöntä. Tässä… Lue loppuun

21. 09 2022

Kirjallinen kysymys terveysseulontojen saavuttavuudesta

Eduskunnan puhemiehelle Suomessa järjestetään terveysseulontoja tiettyjen tautien ja niiden esiasteiden toteamiseksi. Valtakunnalliseen seulontaohjelmaan kuuluvat rintasyöpäseulonta, kohdun kaulaosan syövän seulonta sekä raskaana olevien ultraäänitutkimukset sekä kromosomipoikkeavuuksien selvittäminen. Seulontoihin kutsuminen tapahtuu Digi- ja väestötietoviraston (DVV) osoitetietojen ja Suomen Syöpäyhdistyksen Syöpärekisterin kautta. Syöpärekisteri saa tammikuun alussa DVV:sta kuntakohtaisesti syntymävuoteen perustuvan listan seulontoihin kutsuttavista ihmisistä, jotka toimitetaan kuntien valitsemille… Lue loppuun

19. 09 2022

Puheeni laista välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta

Arvoisa puhemies, pari viikkoa sitten alkoi käydä ilmeiseksi, että teho-osastojen lakko saattaa maksaa ihmishenkiä. Lakkovaroituksen antaneet hoitajaliitot kieltäytyivät antamasta suojelutyötä. Pätevää työvoimareserviä ei tehohoidossa ole, sillä erikoilaitteita käyttämään ei noin vain siirretä henkilöstöä muista toiminnoista eikä yksityinen sektori tuota tehohoitoa. Monia potilaita ei myöskään voi siirtää. Tässä tilanteessa hallituksen oli päätettävä, säätääkö laki, jolla velvoitetaan… Lue loppuun

25. 08 2022

Kirjallinen kysymys valosaasteen vastaisiin toimiin ryhtymisestä

Eduskunnan puhemiehelle   Valosaasteella tarkoitetaan keinovaloa, joka kohdistuu muualle kuin tarkoitettuun kohteeseensa tai jolla on valaistuksella saavutettua hyötyä merkittävämpiä kielteisiä vaikutuksia. Valosaaste on yksi nopeimmin kasvavista ja laajimmille levinneistä ympäristökuormituksen muodoista. Se aiheuttaa huomattavia ekologisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Maailmanlaajuisen valosaasteen määrä on lisääntynyt rajusti viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Euroopan unionin alueen väestöstä 99 prosenttia… Lue loppuun

08. 06 2022

Kirjallinen kysymys kukkotipujen tappamisesta

Eduskunnan puhemiehelle Suomessa tapetaan vuosittain yli miljoona kukkotipua, koska niille ei ole käyttöä munijakanojen tuotannossa. Tiput lopetetaan kuoriutumisen ja sukupuolilajittelun jälkeen yleensä hiilidioksidilla. Muita lain sallimia tapoja ovat mekaaniset menetelmät kuten maserointi eli eläimen murskaaminen teloilla tai leikkaavilla terillä sekä sähköllä toimivat tainnutusmenetelmät. Kaikki edellä mainitut tavat saattavat aiheuttaa kuoleman tuskallisesti. Hiilidioksidikaasun hengittäminen on kivuliasta… Lue loppuun

17. 05 2022

Vastaesitys valtioneuvoston selontekoon Suomen liittymisestä Natoon

Alla olevan vastaesityksen jätti Markus Mustajärvi Johannes Yrttiahon kannattamana. Äänestin vastaesityksen puolesta. Asian poikkeuksellisen merkittävyyden vuoksi julkaisen tekstin kotisivuillani. Tekstissä painotetaan asioita hieman eri tavoin, kuin jos olisin sen itse kirjoittanut. Lisäksi en itse kannata neuvoa-antavaa kansanäänestystä Nato-jäsenyydestä. Yhteisissä kannoissa täytyy kuitenkin pikkuisen joustaa. Vastaesitys valtioneuvoston selontekoon Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon (VNS 3/2022) Perustelut Suomi… Lue loppuun

07. 04 2022

Toimenpidealoite kiukaiden ja takkojen konversiotuen käyttöönoton nopeuttamiseksi

Eduskunnalle Puun polttaminen tulisijoissa, kiukaissa ja kiinteistöjen lämmityskattiloissa on kansallisesti merkittävä päästölähde monille ilmansaasteille, kuten pienhiukkasille ja mustalle hiilelle. Erityisesti mustalla hiilellä on ilmastoa lämmittävä vaikutus. Puun pienpoltto onkin noussutkin 2000-luvun aikana yhdeksi merkittävimmäksi päästölähteeksi, mistä aiheutuu 40 prosenttia Suomen kaikista pienhiukkaspäästöistä ja 55 prosenttia kaikista mustan hiilen päästöistä. Päästöjen lisäksi puun pienpoltto on myös… Lue loppuun