Eduskunta

03. 03 2022

Lakialoite tahdosta riippumattoman hoidon maksuttomuudesta

Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamista siten, että laissa määriteltäisiin maksuttomiksi sosiaali- ja terveyspalveluiksi myös mielenterveyslain tai päihdehuoltolain perusteella määrätty tahdosta riippumaton hoito sekä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon määräämisen edellytysten selvittämiseksi järjestettävä tarkkailu. PERUSTELUT Täysi-ikäinen… Lue loppuun

20. 12 2021

Kirjallinen kysymys vankien oikeudesta kirjastopalveluihin ja vankilakirjastotoiminnan kehittämisestä

Eduskunnan puhemiehelle Vankien sivistyksellisistä oikeuksista kirjastopalveluihin on säädetty perustuslaissa, laissa yleisistä kirjastoista ja vankeuslaissa. Perustuslain 16 §:n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Perusoikeusuudistuksen esitöiden (HE309/1994 vp. s. 64)… Lue loppuun

16. 12 2021

Kirjallinen kysymys maksupalvelujen yhdenvertaisuudesta

Eduskunnan puhemiehelle Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) kielletään syrjintä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Esimerkiksi asuinpaikka, yhteiskunnallinen asema ja varallisuus mainitaan sekä perusoikeusuudistuksen (HE 309/1993 vp) että yhdenvertaisuuslain (HE 19/2014 vp) esitöissä perusteena, joka voidaan katsoa laissa tarkoitetuksi muuksi henkilöön liittyväksi syyksi. Yhdenvertaisuuslaki koskee myös erilaisia maksupalveluja. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on todennut kulutusluottojen myöntämistä koskevassa lausunnossaan, että kyse on… Lue loppuun

14. 12 2021

Kantelu oikeusasiamiehelle: sairauspäiväraha ja päihdesairaat

Kelan selvitys Kensanelälelaitoksen valtuusto käsitteli 8.12.2020 pidetyssä kokouksessaan aloitteestani pyydettyä lisäselvitystä päihdediagnooseilla haettujen sairauspäivärahakausien hylkäysosuuksista. Muistiossa (kantelun liitteenä) esitetään tilastoja sairauspäivärahan myöntö- ja hylkäysratkaisuista vuodelta 2019, tuodaan esiin eräitä sairauspäiväraharatkaisujen muutoksenhakuratkaisuja sekä kuvataan Kelan roolia päihdeongelmaisen hoitopolussa. Muistion mukaan vuonna 2019 tehtiin noin 651 000 sairauspäivärahaa koskevaa ratkaisua. Kaikkiaan ratkaisuista 12,2 %:ssa päätös oli hylkäävä…. Lue loppuun

21. 10 2021

Puhe kansalaisaloitteen Kissakriisi hallintaan lähetekeskustelussa

”Kissojen seura tekee hyvää. Jos sinulla on kurja olo, katso kissoja ja olosi kohenee, koska ne tietävät, että asiat ovat niin kuin ovat. Ei ole mitään, mistä pitäisi hermostua. Ne tietävät sen. Ne ovat pelastajia.” Charles Bukowski   Arvoisa puhemies, kotikissa on kulkenut ihmisen kumppanina yli kymmenen tuhatta vuotta. Nykyään se on yleisimpiä tai yleisin… Lue loppuun

13. 10 2021

Toimenpidealoite mittariston kehittämiseksi biodiversiteettijalanjäljen seurantaan

Eduskunnalle YK:n kansainvälisen luontopaneelin IPBES:n (IPBES 2019) mukaan jopa miljoona lajia arvioiduista kahdeksasta miljoonasta on vaarassa kuolla sukupuuttoon ihmisen toimien seurauksena. Lajikatoa aiheuttavat muun muassa maankäyttö, saastuminen ja ilmastonmuutos. Lajit elävät jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja keskinäisissä riippuvuussuhteissa toisiinsa. Jos monimuotoisuus eli biodiversiteetti häiriintyy, seurauksena saattaa siksi olla kokonaisten ekosysteemien romahtaminen. Tilanteen vakavuudesta huolimatta meillä… Lue loppuun

07. 10 2021

Eriävä mielipide hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Perustelut Katson, että lakiehdotus ei esitetyssä muodossa ole perustuslain mukainen siltä osin, kuin kyse on koronapassin käytöstä alle 16-vuotiaiden kohdalla. Lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan sen 58 i §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon. Perusteluna korostan erityisesti seuraavia, pitkälti myös valiokunnan lausunnosta ilmeneviä seikkoja. 1. Lasten sisällyttämisestä koronapassivaatimuksen piiriin johtuvat… Lue loppuun

01. 10 2021

Avoin kirje JPF-Nosto oy:lle: Laukaus oli hieno, mutta tähtäys vaatii vielä työstöä

Viite: Haastemieheltä 30.9. saamaani 496018,60 euron laskuun (päivätty 20.8.) sekä 5.9. ja 20.9. päivättyihin maksumuistutuksiin, joiden perusteeksi on kirjattu ”turvetuotantokoneet ja tuotannon alasajo”. Haluan kiittää teitä poliittisen työni korkeasta arvostuksesta. Rehellisyyden nimissä en tosin voi ottaa osalleni aivan kaikkea kunniaa turvetuotannon alasajosta, sillä se ei ole yksinään tai edes suurimmaksi osaksi minun ansiotani. Olen toki… Lue loppuun

20. 08 2021

Suomen tehtävä kaikkensa Afganistanin siviilien suojelemiseksi

Arvoisa puhemies, Lähes koko maailma jakaa huolen Talebanien paluusta valtaan Afganistanissa. Monelle tämä huoli on myös kuristavaa pelkoa läheisen turvallisuuden ja jopa hengen puolesta. Afganistanissa on parhaillaan vaarassa Suomen kansalaisia, Suomessa asuvia sekä heidän perheenjäseniään. Vaarassa on myös paljon ihmisiä, jotka ovat auttaneet ja tukeneet Suomea tai tehneet Suomelle töitä – joko suoraan tai alihankintasopimuksella…. Lue loppuun

02. 06 2021

Asehankinnoissa huomioitava ulko- ja ihmisoikeuspoliittiset vaikutukset

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula jätti tänään lakialoitteen, jonka mukaan Suomen tulisi ottaa asehankinnoissaan huomioon ulko- ja turvallisuuspoliittiset sekä ihmisoikeusvaikutukset. -Aseiden vientiä säännellään jo nykyisin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ulkoministeriö arvioi ennen vientilupaa kaupan ulko- ja turvallisuuspoliittiset sekä ihmisoikeusvaikutukset. Aseiden hankintaprosessissa ei vastaavaa mekanismia kuitenkaan ole, Kontula sanoo. Lakialoitteessa esitetään, että jatkossa myös asehankinnoissa olisi huomioitava… Lue loppuun