Eduskunta

13. 10 2021

Toimenpidealoite mittariston kehittämiseksi biodiversiteettijalanjäljen seurantaan

Eduskunnalle YK:n kansainvälisen luontopaneelin IPBES:n (IPBES 2019) mukaan jopa miljoona lajia arvioiduista kahdeksasta miljoonasta on vaarassa kuolla sukupuuttoon ihmisen toimien seurauksena. Lajikatoa aiheuttavat muun muassa maankäyttö, saastuminen ja ilmastonmuutos. Lajit elävät jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja keskinäisissä riippuvuussuhteissa toisiinsa. Jos monimuotoisuus eli biodiversiteetti häiriintyy, seurauksena saattaa siksi olla kokonaisten ekosysteemien romahtaminen. Tilanteen vakavuudesta huolimatta meillä… Lue loppuun

07. 10 2021

Eriävä mielipide hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Perustelut Katson, että lakiehdotus ei esitetyssä muodossa ole perustuslain mukainen siltä osin, kuin kyse on koronapassin käytöstä alle 16-vuotiaiden kohdalla. Lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan sen 58 i §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon. Perusteluna korostan erityisesti seuraavia, pitkälti myös valiokunnan lausunnosta ilmeneviä seikkoja. 1. Lasten sisällyttämisestä koronapassivaatimuksen piiriin johtuvat… Lue loppuun

01. 10 2021

Avoin kirje JPF-Nosto oy:lle: Laukaus oli hieno, mutta tähtäys vaatii vielä työstöä

Viite: Haastemieheltä 30.9. saamaani 496018,60 euron laskuun (päivätty 20.8.) sekä 5.9. ja 20.9. päivättyihin maksumuistutuksiin, joiden perusteeksi on kirjattu ”turvetuotantokoneet ja tuotannon alasajo”. Haluan kiittää teitä poliittisen työni korkeasta arvostuksesta. Rehellisyyden nimissä en tosin voi ottaa osalleni aivan kaikkea kunniaa turvetuotannon alasajosta, sillä se ei ole yksinään tai edes suurimmaksi osaksi minun ansiotani. Olen toki… Lue loppuun

20. 08 2021

Suomen tehtävä kaikkensa Afganistanin siviilien suojelemiseksi

Arvoisa puhemies, Lähes koko maailma jakaa huolen Talebanien paluusta valtaan Afganistanissa. Monelle tämä huoli on myös kuristavaa pelkoa läheisen turvallisuuden ja jopa hengen puolesta. Afganistanissa on parhaillaan vaarassa Suomen kansalaisia, Suomessa asuvia sekä heidän perheenjäseniään. Vaarassa on myös paljon ihmisiä, jotka ovat auttaneet ja tukeneet Suomea tai tehneet Suomelle töitä – joko suoraan tai alihankintasopimuksella…. Lue loppuun

02. 06 2021

Asehankinnoissa huomioitava ulko- ja ihmisoikeuspoliittiset vaikutukset

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula jätti tänään lakialoitteen, jonka mukaan Suomen tulisi ottaa asehankinnoissaan huomioon ulko- ja turvallisuuspoliittiset sekä ihmisoikeusvaikutukset. -Aseiden vientiä säännellään jo nykyisin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ulkoministeriö arvioi ennen vientilupaa kaupan ulko- ja turvallisuuspoliittiset sekä ihmisoikeusvaikutukset. Aseiden hankintaprosessissa ei vastaavaa mekanismia kuitenkaan ole, Kontula sanoo. Lakialoitteessa esitetään, että jatkossa myös asehankinnoissa olisi huomioitava… Lue loppuun

14. 04 2021

Toimenpidealoite Ekologisen siirtymän joukkojen perustamiseksi Suomeen

Eduskunnalle Suomi on sitoutunut muuttumaan hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiiviseksi nopeasti sen jälkeen. Muutos edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen jatkuvaa ja aktiivista vähentämistä, siis laajoja päivityksiä energian käyttöön, infrastruktuuriin ja materiaalivirtoihin. Samaan aikaan olisi selätettävä myös muita merkittäviä ympäristöhaasteita, Suomen kannalta näistä ehkä merkittävimpänä luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Näin valtavaa muutosta ei ole mahdollista toteuttaa ilman laajaa… Lue loppuun

03. 02 2021

Ulkomaisen työvoiman riistoon puututaan työntekijöiden autonomiaa vahvistamalla

Vasemmistoliiton kansanedustaja, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Anna Kontula tervehtii ilolla hallituksen esityksiä hyväksikäytön uhrin työnteko-oikeuden laajentamisesta ja kausityöntekijän mahdollisuudesta vaihtaa työnantajaa. Esitykset tulevat tänään lähetekeskusteluun. –  Vaikka esitetyt muutokset ovat melko pieniä, niiden taustalla on iso uutinen: työvoiman hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan liittyvässä politiikassa on vihdoin tapahtumassa paradigmamuutos. Nyt on pysähdytty tunnistamaan ilmiön syitä ja… Lue loppuun

03. 12 2020

Toimenpidealoite laiksi työntekijöiden tuetusta osto-oikeudesta yritykseen

Eduskunnalle Työntekijöiden tuettu osto-oikeus yritykseen eli niin sanottu worker buyout tarkoittaa yrityksen toiminnan uudelleenjärjestelyä tai yrityskauppaa, jossa keskeisenä tekijänä on työntekijöiden taloudellinen osallistuminen yrityksen pääomittamiseen ja useimmiten myös sen hallintoon ja päätöksentekoon. Työntekijöiden tekemät yritysten haltuunotot voidaan jakaa kolmeen tyyppiin. (Vieta 2015) ESOP (Employee Share Ownership Plan), joka on USA:ssa kehitetty malli, jossa yritys myy osakkeitaan… Lue loppuun

13. 11 2020

Lakialoite vankien oikeudesta kirjastopalveluihin

Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa esitetään vankeuslakia muutettavaksi siten, että vangin pääsyä vankilan kirjastoon ei voitaisi evätä yleisesti päihtymyksen tai vankilan järjestyksen tai turvallisuuden vaarantamisen perusteella, vaan pelkästään kirjastossa käynnin häiritsemisen perusteella ja vain määräajaksi. Oikeus kirjastopalveluiden käyttöön on keskeinen perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattujen sivistyksellisten oikeuksien sekä sananvapauden kannalta. PERUSTELUT Kirjastoverkosto on Suomen laajin… Lue loppuun

01. 10 2020

Toimenpidealoite ehkäisevän toimeentulotuen vahvistamiseksi

Eduskunnalle Toimeentulotukilain 13 §:n mukaan kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea mm. asumisen turvaamiseksi, taloudellisen tilanteen äkkinäisen heikentymisen lieventämiseksi sekä aktivoimisen tai omatoimisen suoriutumisen edistämiseksi. Kuntien käytännöt ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisessä ovat kirjavat. Osassa kunnista on käytössä erilliset ohjeet, kun taas toisissa harkinta jää yksittäisen sosiaalityöntekijän varaan. Vuonna 2018 etuutta saaneiden osuudet vaihtelevat kuntakohtaisesti 0,1 prosentista 3,8… Lue loppuun