Valtuusto

13. 06 2016

Tampereen köyhät ovat yhtä rehellisiä kuin helsinkiläisetkin

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja Tampereen kaupunginvaltuutettu Anna Kontula vaatii toimeentulotuen byrokratiaa koskevan valtuustoaloitteensa palauttamista uudelleen käsittelyyn. Kontulan mukaan vastaus aloitteeseen ei vastaa perustellusti siihen, miksi Tampereella vaaditaan toimeentulotukihakemukseen liitteitä enemmän kuin esimerkiksi Helsingissä.

17. 08 2015

Valtuustoaloite toimeentulotuen byrokratian keventämiseksi

Tampereen toimeentulotukihakemusten byrokratia on erittäin raskas. Varsin tavallista on, että tukihakemus pakollisine liitteineen on kymmeniä sivuja. Erityisen ongelmallisia ovat liitteet, joiden keskeiset tiedot etuuskäsittelijä voi ja usein on velvoitettukin tarkastamaan suoraan asianomaiselta viranomaiselta.

02. 12 2014

Tampereen ongelmana asenne, ei talous

Tampere hyväksyi vastikään ensi vuodelle lähes 10 miljoonaa alijäämäisen budjetin. Erotusta aiotaan kiriä henkilöstösäästöillä, vaikka vaihtoehtokin olisi. Helsingin kaupunki arvioi joitakin vuosia sitten menettävänsä vuosittain noin 70 miljoonaa euroa suoraan harmaan talouden seurauksena. Verovuotoon päätettiin puuttua yhteistyöllä verohallinnon kanssa ja kaikki kaupungin virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt velvoitettiin ilmoittamaan hankintansa verottajalle neljännesvuosittain. Lisäksi kaupunki on muun… Lue loppuun

13. 06 2011

Aloite työvaatehankintojen eettisten kriteerien asettamisesta

Valtuustoaloite 13.6.2011 Julkisen sektorin merkitys vaateostajana on keskeinen. Valtio ja kunnat tekevät vaatehankintoja vuosittain kymmenillä miljoonilla euroilla. Työvaatteiden suurin tuojamaa on Viro, mutta vaatteita ostetaan paljon myös riskimaista. Etenkin Aasiassa tekstiiliteollisuuden työolot ovat huonot ja parannuksia vaativat työntekijät joutuvat usein vaikeuksiin. Esimerkiksi Kiinassa ammatillinen järjestäytyminen on kiellettyä. Finnwatchin tuoreen tutkimuksen mukaan vaateyritykset ovat havainneet puutteita… Lue loppuun

07. 03 2011

Aloite kulttuuriluotsien rekrytoimiseksi

Valtuustoaloite 7.3.2011 On sekä maahanmuuttajan että vastaanottajamaan etu, että uudet asukkaat oppivat selviytymään arjesta itsenäisesti mahdollisimman pian. Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin ei kuitenkaan ole helppoa. Kielen lisäksi maahanmuuttajan on omaksuttava vieraita koodeja ja toimintatapoja viranomaisjärjestelmistä taloyhtiön lauantaisaunaan. Sopeutumista helpottaa, jos tulijan lähipiirissä on suomalaisia tai Suomessa pitkään asuneita henkilöitä. Valitettavan moni joutuu kuitenkin etsimään vastaukset yksin… Lue loppuun

07. 02 2011

Aloite työnohauksesta

Valtuustoaloite 7.2.2011 Tampereen kaupunkistrategian päämääriä ovat työhyvinvoinnin kehittäminen ja kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen työnantajana. Palvelurakenteiden muutokset ja työn kuormittavuuden lisääntyminen vaikuttavat henkilöstön työssä jaksamiseen. Tulevaisuudessa henkilöstöltä odotetaan erityistaitojen ohella entistä laajempaa tehtäväkokonaisuuksien hallintaa. Työnohjaus on menetelmä, jolla voidaan kehittää työtä, lisätä työntekijän jaksamista ja ammattitaitoa sekä parantaa työyhteisön toimintaa. Työnohjaus on luottamuksellista ja tavoitteellista toimintaa, jossa… Lue loppuun

15. 12 2010

Aloite vapaista ohjelmista ja LTSP-pohjaisten asiakaspalvelinpäätearkkitehtuuriratkaisujen käyttöönottamisesta

Valtuustoaloite 15.12.2010 Suomen avoimen lähdekoodin keskuksen COSSin vetämä Avoin koulu-hanke on koonnut vapaista ohjelmistoista koostuvan kokonaisuuden koulujen käyttöön. Linux-käyttöjärjestelmää, avoimia ohjelmia ja LTSP-pohjaisia ratkaisuja käytetäänkin jo yli 100 suomalaisessa koulussa. Vapaat ohjelmistot ovat ohjelmistoja, joiden lähdekoodi on vapaasti tutkittavissa ja muokattavissa, joita saa levittää eteenpäin ja joista voi kehittää uusia versioita. Vapaiden ohjelmistojen etuna on… Lue loppuun

24. 11 2010

Aloite Green Office-ohjelmaan liittymisestä

Valtuustoaloite 24.11.2011 Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja sen rajoittaminen siedettävälle tasolle vaatii suuria ja pieniä toimia päästöjen vähentämiseksi erityisesti teollisuusmaissa. Valitettavasti Suomen ilmastopolitiikka on WWF:n ja Ecofys-järjestön tuoreen seurantaraportin mukaan heikolla tasolla. Päästövähennyksiin pitää sitoutua kaikkien toimijoiden, mutta ilman edelläkävijöitä se tuskin onnistuu. Myös Tampereen pitää osallistua nykyistä voimakkaammin ilmastonmuutoksen torjumiseen.   WWF:n Green Office on toimistoille… Lue loppuun

13. 10 2010

Aloite sosiaalisesta luototuksesta

Valtuustoaloite 13.10.2010 Tampere on kuuluttanut uusia tapoja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. Lupaava uudistus olisi sosiaalisen luototuksen käynnistäminen Tampereen sosiaalityössä. Sosiaalisesta luototuksesta on muualta Suomesta hyviä kokemuksia, se on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi katkaista alkava köyhyyskierre ja huolellisesti järjestettynä luototuksesta saadut korkotuotot ovat osoittautuneet tappioita suuremmiksi. Sosiaalinen luotto on kaupungin myöntämä matalakorkoinen laina. Se on… Lue loppuun