Valtuusto

13. 10 2010

Valtuustokysely U3 osastosta

Valtuustokysely 13.10.2010 Viikon 40 aikana on tiedotusvälineisiin noussut Hatanpään puistosairaalan osasto U3, jonka toiminnot Tampereen kaupunki ostaa Attendo MedOnelta. Joukko osaston entisiä ja nykyisiä työntekijöitä on raportoinut merkittävistä laiminlyönneistä, kuten riittävän henkilöstön ja varustuksen puutteista sekä lääkkeiden jakeluvirheistä. Työntekijät syyttävät työnantajaansa myös asiaan puuttuneiden työntekijöiden vaientamisyrityksistä. Käydessämme osastolla vastaavat hoitajat vakuuttivat, että vaikka ongelmia on… Lue loppuun

15. 09 2010

Aloite kevyen liikenteen alikulusta Rukkamäentielle

Valtuustoaloite 15.9.2010 Härmälän tai Multisillan suunnasta Peltolammin kouluun tulevat lapset joutuvat ylittämään vilkasliikenteisen Rukkamäentien. Erityisen vaarallisen matkasta tekee se, että tiellä on paljon myös raskasta liikennettä.   Tien alittava kevyen liikenteen tunneli mahdollistaisi turvallisen kulun ja olisi helposti toteutettavissa maastoon.   Samassa yhteydessä voitaisiin Rukkamäentien ja radan väliin rakentaa parkkitilaa, jolloin koululla käyvät iltaharrastajat saisivat… Lue loppuun

11. 08 2010

Aloite Viikinsaaren laivaliikenteestä

Valtuustoaloite 11.8.2010 Viikinsaari on ainutlaatuinen, kaikkien tamperelaisten yhteinen virkistyspaikka vain 20 minuutin laivamatkan päässä kaupungin keskustasta. Saaren monipuolisesta ohjelmatarjonnasta vastaa suurimmaksi osaksi kaupungin kulttuuripalvelut. Viikinsaaressa vierailu on maksutonta ja myös useimmat tapahtumat ovat ilmaisia. Näin se tarjoaa retkeily- ja lomailumahdollisuuksia myös vähävaraisille perheille, vanhuksille ja muille, joilla ei ole taloudellisia tai muita mahdollisuuksia matkustaa tai… Lue loppuun

25. 11 2009

Aloite pääomaverojen saattamisesta kunnalliverotuksen piiriin

Valtuustoaloite 25.11.2009 1990-luvun alusta alkaen pääomatulot ovat Suomessa kasvaneet ja niiden bruttokansantuoteosuus vahvistunut. Pääomatulot painottuvat korkeimpiin tuloluokkiin ja näissä ansiot pyritäänkin mahdollisuuksien mukaan kääntämään pääomatuloiksi alhaisemman verorasituksen vuoksi. Pääosa kuntien verotuloista tulee kunnallisveroista, joita maksetaan palkkatuloista ja julkisista tuista. Pääomatuloja kunnallisvero ei koske. Jos siis kuntalainen saa ansionsa pelkästään pääomatuloista, hän ei maksa kunnallisista palveluista… Lue loppuun

21. 10 2009

Valtuustokysely huostaanotettujen lasten vanhempien tukemisesta

Valtuustokysely 21.10.2009 1.1.2008 voimaan astuneessa uudessa lastensuojelulaissa (30 § 3 mom.) velvoitetaan kuntaa laatimaan erillinen suunnitelma huostaanotetun lapsen vanhemmille: ”Huostaanotetun lapsen vanhemmille on laadittava vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma, jollei sen laatimista ole pidettävä tarpeettomana. Suunnitelma laaditaan tarvittaessa yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kuten päihde- ja mielenterveyshuollon kanssa.” Kuntaa velvoitetaan myös seuraamaan, missä määrin näitä suunnitelmia… Lue loppuun

25. 03 2009

Aloite liikennöintisopimuksen uusimatta jättämisen Veolia Transport Tampereen kanssa

Valtuustoaloite 25.2.2009 Tampereen kaupunki on ulkoistanut osan bussilinjoista Veolia Transport Tampere –yritykselle, jonka omistaa monikansallinen liikenneyritys Veolia. Veolia on saanut kansainvälistä kielteistä huomiota, koska se rakentaa raitiovaunulinjaa miehitetyillä palestiinalaisalueilla sijaitsevien Länsirannan laittomien juutalaissiirtokuntien ja itä-Jerusalemin välille. Kansainvälisen lain vastainen rakennushanke rikkoo Geneven sopimusta ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia. Tekemällä yhteistyötä Veolian kanssa Tampereen kaupunki tukee osaltaan… Lue loppuun

17. 12 2008

Aloite perhepäivähoitajien palkanmaksusta oman lapsen sairastuessa

Valtuustoaloite 17.12.2008 Useimmilla aloilla on tapana, että työntekijä voi oman lapsen sairastuttua jäädä palkalliselle lomalle lastaan hoitamaan. Käytäntö on jo niin vakiintunut, että sitä noudatetaan myös miesvaltaisilla aloilla. Raskasta ja arvokasta työtä tekevät perhepäivähoitajat eivät kuitenkaan voi jäädä hoitamaan sairastunutta lasta ilman taloudellisia menetyksiä. Heillä on mahdollisuus vain palkattomaan hoitovapaaseen. Työntekijöiden tasavertaisuuden näkökulmasta käytäntö on… Lue loppuun

20. 08 2008

Aloite maauimalan rakentamisesta

Valtuustoaloite 20.8.2008 Maauimala on periaatteessa kuin tavallinen uimahalli, mutta se ei sijaitse rakennuksen sisällä. Maauimaloissa on usein muutamia eri käyttötarkoituksiin tehtyjä altaita, kuten kilpa- ja lastenallas. Lisäksi niistä löytyy yleensä myös hyppytorni ja ponnahduslauta. Useimmat maauimalat ovat auki toukokuusta syyskuulle saakka. Suomessa maauimaloita on mm. Helsingissä, Porissa ja Turussa, joista suosituin lienee Helsingin uimastadion. Maauimala… Lue loppuun

21. 05 2008

Aloite uimahallien käyttäjämaksuista luopumisesta

Valtuustoaloite 21.5.2008 Suomessa pienituloiset, työttömät ja vähemmän koulutetut sairastavat enemmän ja kuolevat nuorempina. Tämä sosiaaliryhmien välinen terveys- ja kuolleisuusero on kasvussa.   Terveyden edistämisessä liikuntamahdollisuuksien turvaaminen kaikille on tärkeässä asemassa. Monille pienituloisille uimahallien nykytaksat ovat kuitenkin kohtuuttoman korkeita.   Esitän, että Tampereen kaupunki luopuu uimahallien käyttäjämaksuista. Uimahallien asiakaskunta edustaa varsin kattavasti kuntalaisia, joten muutos koskisi… Lue loppuun

26. 03 2008

Valtuustokysely tilaajavastuusta

Valtuustokysely 26.3.2008 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) eli ns. tilaajavastuulaki tuli voimaan 1.1.2007. Tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää yritysten välistä kilpailua ja työehtojen noudattamista. Lain mukaan työn tilaajalla on velvollisuus selvittää sopimuskumppaninsa valmiuksia hoitaa lainmukaisia velvoitteita. Samalla varmistetaan, että alihankkijat ja työvoimaa vuokralle tarjoavat yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvollisuutensa. Asetetut… Lue loppuun