Valtuusto

23. 01 2008

Aloite maahanmuuttajajien työtehtävien ja työsuhteiden selvittämisestä

Valtuustoaloite 23.1.2008 Maahanmuuttajien keskuudesta on esitetty huolta Tampereen kaupungin henkilöstöpolitiikkaa kohtaan. Työn ja erityisesti toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen saamista kaupungilta pidetään kohtuuttoman vaikeana.   Huoleen tulee suhtautua vakavasti jo siksi, että huolimatta lain syrjintäkiellosta tiedämme suomalaisten työmarkkinoiden toimivan edelleen rasistisesti. Maahanmuuttajien työttömyys on 2, 5-kertaista kantaväestöön verrattuna ja he tekevät töitä suomalaisia heikommilla ehdoilla.   Mikäli… Lue loppuun

20. 06 2007

Aloite Tammerkosken länsirannan puisto-osuuden kunnostamisesta

Valtuustoaloite 20.6.2007 Tammerkosken ympäristössä sijaitsee Tampereen näkyvin ja vilkkain puistoalue. Kuntalaisten tavanomaisen puistokäytön lisäksi siellä järjestetään kesäaikaan lähes päivittäin tapahtumia, joissa käy tuhansia turisteja. Siksi puiston ulkoasuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tammerkosken itärannalle onkin tehty merkittäviä kunnostustöitä.   Esitän, että vuoden 2008 talousarvioon varattaisiin määräraha Tammerkosken länsirannan ja erityisesti sen Vanhaan kirjastotaloon rajautuvan puisto-osuuden kunnostamiseksi.

23. 05 2007

Aloite ihmisoikeusrikkomuksiin yhteydessä olevien tuotteiden myynnin kieltämisessä kouluissa

Valtuustoaloite 23.5.2007 Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman yhtenä tärkeänä tavoitteena on, että oppilaat oppivat edistämään hyvinvointia sekä omassa yhteisössään että globaalilla tasolla. Tavoitteena on kasvatuksen keinoin saada lapset ja nuoret ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta. Edelleen painotetaan sitä, että oppilas oppii arvioimaan oman kulutuksensa… Lue loppuun

21. 02 2007

Aloite Reilu kaupan liikuntavälineiden hankinnoista

Valtuustoaloite 21.2.2007 Reilu kauppa takaa oikeudenmukaisen korvauksen kehitysmaiden viljelijöille ja työntekijöille. Tuotteita ostamalla jokainen voi vaikuttaa myönteisesti kehitysmaissa asuvien ihmisten elämään.   Tampere korostaa strategiassaan kestävää kehitystä. Olisi luontevaa, että omissa hankinnoissaan kaupunki toteuttaisi tätä periaatetta. Yksi konkreettinen mahdollisuus olisi siirtyminen Reilun kaupan jalkapalloihin kouluissa. Näin kaupunki antaisi samalla tukensa Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen ja Palloliiton… Lue loppuun

21. 02 2007

Aloite lapsilisän huomiottajättämisestä harkinnanvaraisessa toimeentulotuessa

Valtuustoaloite 21.2.2007 Lapsilisät ovat kaikkia alle 17-vuotiaita lapsia koskeva universaali etuus. Ne ovat verotonta tuloa, jonka tarkoitus on kompensoida lapsista aiheutuvia kuluja. Toimeentulotukea saavilla perheillä lapsilisät lasketaan kuitenkin ensisijaiseksi tuloksi kuten muukin sosiaaliturva. Tästä johtuen lapsilisät pienentävät lapsiperheiden toimeentulotukea, koska lapsilisiä vastaava summa leikataan kokonaisuudessaan pois toimeentulotuesta. Näin lapsilisät eivät tasaa eroja toimeentulotukea saavien lapsellisten… Lue loppuun

17. 01 2007

Aloite ystävyyskaupungista Palestiinaan

Valtuustoaloite 17.1.2007 Palestiinan kansa elää pitkään jatkuneessa puutteessa ja kurjuudessa. Lähi-idän konfliktiin ei ole löytynyt ratkaisua monista yrityksistä huolimatta. Siksi solidaarisuustyö palestiinalaisia kohtaan on enemmän kuin tarpeellista. Jotta Lähi-idän konflikti saadaan loppumaan, on ensisijaisen tärkeää saada palestiinalaisille oma valtio. Kansainvälisen oikeuden vastaiset israelilaissiirtokunnat ja turvamuuri on purettava palestiinalaisten mailta, lopullisista rajoista on sovittava ja Jerusalemista… Lue loppuun

17. 01 2007

Valtuustokysely lastensuojen sosiaalityöstä

Valtuustokysely 17.1.2011 Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelulaki velvoittaa kuntaa puuttumaan perheen toimintatapoihin, jos ne katsotaan lapsen kehitykselle haitallisiksi tai jos lapsen oikeudet ovat uhattuina.   Lastensuojelussa työtä tekevien sosiaalityöntekijöiden harteilla on valtava vastuu, sillä asiat ovat usein kiireellisiä ja monimutkaisia. Oman alueen ja sen ihmisten tunteminen on välttämätöntä. Sosiaalityöntekijä joutuu tekemään kauaskantoisia… Lue loppuun

13. 12 2006

Aloite argumenraatiotaitojen opettamisesta vuosiluokille 7-9.

Valtuustoaloite 13.12.2006 Ihmisten välisessä kanssakäymisessä on keskeistä osata ilmaista itsensä ja viestiä toisille tarkoituksensa. Sosiaalisia taitoja tarvitaan yhä enemmän työelämässä, asioiden hoitamisessa ja kansalaisvaikuttamisessa. Ajatusten ja tavoitteiden ilmaiseminen ei valitettavasti ole suomalaisen kulttuurin vahvaa aluetta. Tämä puute voi aiheuttaa tarpeettomia epäselvyyksiä ja vaikeuttaa asiallista keskustelua.   Keskustelu- ja perustelutaidon puute hankaloittaa asioimista viranomaisten ja laitosten… Lue loppuun

22. 11 2006

Aloite koululaisten aamupalakokeilusta

Valtuustoaloite 22.11.2006 Aamiainen on etenkin lapsille tärkeä osa terveyttä edistävää elämäntapaa. Siitä tulisi saada noin neljännes päivän energiantarpeesta. Aamiainen edistää sekä fyysistä että psyykkistä suorituskykyä.   Aamiaiskulttuuri on kuitenkin murentumassa. Harvalla perheellä on enää mahdollisuus kokoontua yhteisen aamiaispöydän ääreen vaihtelevien työ- ja kouluaikojen vuoksi. Yhä useammin koululaiset jättävät aamiaisen kokonaan väliin tai korvaavat kunnollisen aamupalan… Lue loppuun

25. 10 2006

Aloite diabetestä sairastavien painonhallintaryhmien lisäämisestä

Valtuustoaloite 25.10.2006 Diabetes on Suomessa kasvava ongelma. Siitä kärsii jo lähes puoli miljoonaa ihmistä ja määrän ennustetaan nousevan jatkuvasti. Yleisen eliniän laskun lisäksi diabetes aiheuttaa lukuisia muita sairauksia, jotka voivat puolestaan johtaa mielenterveydellisiin ongelmiin ja työkyvyttömyyteen. Myös taloudelliset menetykset ovat merkittäviä.   2-tyypin diabetes on torjuttavissa, sillä merkittävin diabeteksen aiheuttaja on liikalihavuus, joka on hallittavissa… Lue loppuun