Yleinen

13. 10 2022

Kirjallinen kysymys korvausten maksamisesta lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluille

Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisessa lastensuojelun sijaishuollossa on tapahtunut laajamittaista kaltoinkohtelua ja väkivaltaa läpi sen historian. Vuonna 2011 peruspalveluministeri Maria Guzenina käynnisti selvitystyön lastensuojelun sijaishuollossa vuosien varrella kaltoin kohdelluista. Selvitystä tekemään valikoitui Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen monitieteinen tutkijaryhmä, jonka työ käynnistyi elokuussa 2014. Selvityksen loppuraportti julkaistiin 2016. Selvitys osoitti, että kaltoinkohtelua ja väkivaltaa oli tapahtunut… Lue loppuun

22. 11 2021

Itäinen Helsinki tarvitsee metsänsä

Viime viikolla lenkkipolkuni varteen ilmestyi ensin työkoneita ja sitten aukko. Kävi ilmi, että kaksi hehtaaria Kivikon kaupunkimetsää ollaan asvaltoimassa kierrätettävien maa-ainesten säilytyspaikaksi. Kyse on suositusta virkistysalueesta. Metsässä näkee kuntoilijoita, lemmikkien ulkoiluttajia, retkiporukoita, maastopyöräilijöitä – satoaikaan myös marjastajia ja sienestäjiä. Luontoihmisten mukaan osa puustosta on 150-vuotiasta, siis jo sitä varttunutta metsää, josta eteläisessä Suomessa on jäljellä… Lue loppuun

01. 10 2021

Avoin kirje JPF-Nosto oy:lle: Laukaus oli hieno, mutta tähtäys vaatii vielä työstöä

Viite: Haastemieheltä 30.9. saamaani 496018,60 euron laskuun (päivätty 20.8.) sekä 5.9. ja 20.9. päivättyihin maksumuistutuksiin, joiden perusteeksi on kirjattu ”turvetuotantokoneet ja tuotannon alasajo”. Haluan kiittää teitä poliittisen työni korkeasta arvostuksesta. Rehellisyyden nimissä en tosin voi ottaa osalleni aivan kaikkea kunniaa turvetuotannon alasajosta, sillä se ei ole yksinään tai edes suurimmaksi osaksi minun ansiotani. Olen toki… Lue loppuun

02. 06 2021

Asehankinnoissa huomioitava ulko- ja ihmisoikeuspoliittiset vaikutukset

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula jätti tänään lakialoitteen, jonka mukaan Suomen tulisi ottaa asehankinnoissaan huomioon ulko- ja turvallisuuspoliittiset sekä ihmisoikeusvaikutukset. -Aseiden vientiä säännellään jo nykyisin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ulkoministeriö arvioi ennen vientilupaa kaupan ulko- ja turvallisuuspoliittiset sekä ihmisoikeusvaikutukset. Aseiden hankintaprosessissa ei vastaavaa mekanismia kuitenkaan ole, Kontula sanoo. Lakialoitteessa esitetään, että jatkossa myös asehankinnoissa olisi huomioitava… Lue loppuun

11. 02 2021

AVI määrää: Tampereen terveydenhuollon ajanvaraus on nyt pantava kuntoon

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto toteaa tuoreessa ratkaisussaan, että Tampereen kaupungin terveydenhuollon ajanvarauskäytännöt ovat edelleen laittomalla tolalla. Valitukset ja kantelut liittyvät muun muassa seuraaviin epäkohtiin: terveysasemille ei annettu aikoja, vaan ihmisiä kehotettiin ottamaan yhteyttä joskus uudestaan, takaisinsoittopyyntöihin on vastattu vasta usean päivän päästä ja hammaslääkäristä ei anneta aikoja, vaan ne luvataan ilmoittaa joskus seuraavan puolen vuoden… Lue loppuun

11. 12 2020

Ministerivastuupykälä on pantava remonttiin

Arvoisa puhemies, Olen yhtynyt (edellä esiteltyyn) valiokunnan mietintöön ja sen perusteluihin. Haluan kuitenkin nostaa esiin eräitä prosessin kuluessa esiin nousseita kysymyksiä ministerivastuuasioiden sääntelystä. Ensinnäkin on käynyt ilmi, että ministerisyytteen nostamisen edellytyksiä koskeva perustuslain 116 § – eli perustuslakivaliokunnan punnintaa ohjaava säännös – on vaikeaselkoinen, monitulkintainen ja syytteen nostamiskynnyksen osalta epäjohdonmukainen. Sen mukaan syyte valtioneuvoston jäsentä… Lue loppuun

10. 10 2019

Toimenpidealoite sijaishuoltopaikkojen vuositarkastuksista

Eduskunnalle Lastensuojelulakiin kirjatut valvontavelvoitteet ovat jo nykyisellään varsin kattavat. Sijaishuoltopaikkojen valvontavastuu kuuluu paitsi lapsen sijoittaneelle kunnalle myös sijaishuoltopaikan sijaintikunnalle sekä aluehallintovirastolle. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista edellyttää myös palveluntuottajia laatimaan omavalvontasuunnitelman. Käytännössä sijaishuoltopaikkojen valvonnassa on kuitenkin vakavia puutteita. Ongelmia aiheuttavat resurssien niukkuus, valvontavelvoitteiden päällekkäisyys sekä lastensuojelulaitosten monimuotoisuus. Oikeusasiamiehen tekemissä sijaishuollon tarkastuksissa on toistuvasti ilmennyt esimerkiksi lasten nöyryyttävää… Lue loppuun

22. 11 2018

Vastalause työttömyysturvalain rajaamiseen ikärajoin

PERUSTELUT Hallituksen esitys työttömien opiskelumahdollisuuksien lisäämisestä ja joustavoittamisesta on kannatettava ja oikean suuntainen. Yhdyn valiokunnan mietintöön sen pääpiirteissä. En kuitenkaan hyväksy säännöksen rajaamista vain yli 25-vuotiaisiin työttömiin. Rajaus asettaa täysi-ikäiset ihmiset keskenään eriarvoiseen asemaan. Näin tulisi tehdä vain, mikäli erityiskohtelun päämäärä on yhteiskunnallisesti toivottava ja sen saavuttamiseksi suunnatut keinot oikeasuhtaiset. Työttömyysturvalaki sisältää ennalta lukuisia 25… Lue loppuun