suullinen kysymys

14. 03 2012

Asekaupan salaussopimus Israelin ja Suomen välillä

Arvoisa puhemies! Hallitus ja puolustusvaliokunnan enemmistö esittävät hyväksyttäväksi sopimusta, joka tekisi Israelin ja Suomen välisestä asekaupasta valtiosalaisuuden. Keskityn puheenvuorossani kahteen seikkaan – ensin esityksen eduskuntakäsittelyyn ja sitten sen periaatteellisempiin ongelmiin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomi tekee tietoturvallisuussopimuksen pelkästään puolustus- ja turvallisuusyhteistyötä varten. Jo siksi sopimusta pitäisi tarkastella myös perustuslain ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Asianmukaisen valiokuntakäsittelyn… Lue loppuun

09. 03 2012

Välttämättömien terveyspalvelujen turvaaminen paperittomille

Euroopassa ja yhä enenevässä määrin myös Suomessa asuu, työskentelee ja viettää perhe-elämää henkilöitä, joilla ei ole julkiseen terveydenhoitoon oikeuttavaa kotikuntastatusta. Usein kyse on ihmisistä, jotka ovat työn, rakkauden tai turvallisuutensa vuoksi jääneet maahan siitä huolimatta, ettei heille ole myönnetty oleskelulupaa. Mukana on myös eu-kansalaisia, jotka kotimaansa valikoivan terveysvakuutuksen vuoksi eivät ole oikeutettuja palveluihin Suomessa sekä… Lue loppuun